Ajutor

Noua traducere în limba românã

Consolidarea şi extinderea regatului lui David

1 După aceea, David i-a învins pe filisteni, i-a supus şi a luat din stăpânirea filistenilor Gatul şi satele dimprejur.
2 Apoi i-a învins şi pe moabiţi, iar moabiţii i-au fost supuşi lui David, plătindu-i tribut.
3 David l-a învins şi pe Hadad-Ezer, regele din Ţoba Hamatului1, când acesta s-a dus să-şi întărească stăpânirea la râul Eufrat.
4 David a capturat de la el o mie de care, şapte mii de călăreţi şi două zeci de mii de pedestraşi. David a tăiat tendoanele tuturor cailor de la care, cruţând din ei doar atâţia cât pentru o sută de care.
5 Arameii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadad-Ezer, regele Ţobei, însă David a omorât douăzeci şi două de mii dintre ei.
6 David a pus garnizoane în regatul arameu al Damascului, iar arameii i-au fost supuşi lui David, plătindu-i tribut. Domnul îi dădea biruinţă lui David oriunde mergea.
7 David a luat scuturile de aur ale slujitorilor lui Hadad-Ezer şi le-a adus la Ierusalim,
8 iar din Tebah2 şi din Cun, cetăţile lui Hadad-Ezer, David a luat foarte mult bronz. Cu acesta a făcut Solomon „marea“ de bronz, stâlpii şi uneltele de bronz.
9 Când Tou, regele Hamatului, a aflat că David a învins întreaga oştire a lui Hadad-Ezer, regele Ţobei,
10 l-a trimis pe fiul său Hadoram, la regele David ca să-l întrebe de sănătate şi să-l laude pentru că s-a luptat cu Hadad-Ezer, cu care şi el era în război, şi pentru că l-a biruit. I-a trimis tot felul de lucruri din aur, din argint şi din bronz.
11 Regele David le-a închinat şi pe acestea Domnului, aşa cum făcuse cu argintul şi cu aurul luat de la toate celelalte popoare: de la Edom, de la Moab, de la amoniţi, de la filisteni şi de la Amalek.
12 Abişai, fiul Ţeruiei, a ucis optsprezece mii de edomiţi în Valea Sării.
13 A pus garnizoane în Edom şi toţii edomiţii au devenit supuşii lui David. Domnul îi dădea biruinţă lui David oriunde mergea. Funcţionarii lui David
14 David a domnit peste întregul Israel, judecând şi făcând dreptate întregului popor.
15 Ioab, fiul Ţeruiei, a fost conducătorul oştirii; Iehoşafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;
16 Ţadok, fiul Ahitub, şi Ahimelek3, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Şavşa era scrib;
17 Benaia, fiul lui Iehoiada, era conducătorul cheretiţilor şi al peletiţilor4, iar fiii lui David erau cei dintâi pe lângă rege.
1 <footnote>18:3 Sau: Ţoba, la Hamat</footnote>
2 <footnote>18:8 Adică lavoarul de bronz</footnote>
3 <footnote>18:16 Sau: Ţadok şi Abiatar, fiii lui Ahimelek, fiul lui Ahitub (vezi 20:25). Cf. 1 Sam. 22:20, Abiatar era fiul lui Ahimelek</footnote>
4 <footnote>18:17 Garda personală a regelui (vezi 2 Sa 23:23)</footnote>
© 2017 ERF Medien