Ajutor

Noua traducere în limba românã

Împrejurările morţii regelui Saul

1 Filistenii s-au luptat cu Israel, iar israeliţii au fugit dinaintea filistenilor şi au căzut răpuşi pe muntele Ghilboa.
2 Filistenii i-au urmărit pe Saul şi pe fiii săi; i-au ucis pe Ionatan, pe Abinadab şi pe Malchi-Şua, fiii lui Saul.
3 Lupta devenise înverşunată în preajma lui Saul; arcaşii l-au ţintit şi l-au rănit.
4 Atunci Saul i-a zis celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia şi străpunge-mă tu cu ea ca nu cumva aceşti necircumcişi să ajungă la mine şi să mă batjocorească!“ Însă cel ce-i ducea armele n-a vrut să facă lucrul acesta pentru că îi era foarte frică. Atunci Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncat în ea.
5 Când cel ce-i ducea armele a văzut că Saul a murit, s-a aruncat şi el în sabia lui şi a murit.
6 Astfel a murit Saul împreună cu cei trei fii ai lui şi toată familia sa.
7 Când israeliţii care se aflau în vale au văzut că oştirea a fugit şi că Saul şi fiii săi au murit, şi-au părăsit cetăţile şi au fugit şi ei. Atunci filistenii au venit şi au locuit în ele.
8 Dimineaţa, când filistenii au venit să-i jefuiască pe cei ucişi, l-au găsit pe Saul şi pe fiii săi căzuţi pe muntele Ghilboa.
9 L-au prădat pe Saul, i-au luat capul şi armele şi au trimis mesageri pe tot cuprinsul ţării filistenilor, ca să ducă vestea idolilor lor şi poporului.
10 I-au pus armele în templul zeilor lor, iar ţeasta i-au atârnat-o în templul lui Dagon1.
11 Când au auzit tot ce i-au făcut filistenii lui Saul, ghiladiţii din Iabeş,
12 toţi războinicii, au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor săi şi le-au adus în Iabeş. Le-au îngropat oasele sub terebintul din Iabeş şi au postit timp de şapte zile.
13 Saul a murit din cauza necredincioşiei lui, fiind necredincios faţă de Domnul prin faptul că nu a păzit Cuvântul Domnului; de asemenea, el a întrebat pe unul care cheamă duhurile morţilor, cerând călăuzire
14 şi nu L-a căutat pe Domnul; de aceea Domnul l-a omorât. El i-a dat domnia lui David, fiul lui Işai.
1 <footnote>10:10 Zeitate importantă la semiţi (la akkadieni şi la amoriţi), venerat în mai multe centre (Ebla, Ugarit, Mari, Nippur, Isin); zeu al vegetaţiei; mai târziu cunoaşte o mare popularitate la filisteni </footnote>
© 2018 ERF Medien