Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Ajutor

Noua traducere în limba românã

Bătrâni şi tineri

1 Aşadar, eu, ca un bătrân1, martor al suferinţelor lui Cristos şi părtaş al slavei care urmează să fie descoperită, îi îndemn pe cei bătrâni dintre voi:
2 păstoriţi turma lui Dumnezeu care este printre voi, supraveghind-o nu din obligaţie, ci de bunăvoie, aşa cum vrea Dumnezeu, nu fiind lacomi de câştig, ci dornici să slujiţi,
3 nu ca unii care stăpâniţi peste cei ce v-au fost încredinţaţi, ci fiind exemple pentru turmă.
4 Iar, când Se va arăta Marele Păstor, veţi primi o cunună glorioasă care nu se veştejeşte.
5 La fel şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni! Şi toţi îmbrăcaţi-vă cu smerenie unii faţă de alţii, pentru că „Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriţi El le dă har.“2
6 Smeriţi-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru, ca la timpul potrivit, El să vă înalţe!
7 Aruncaţi toată îngrijorarea voastră asupra Lui, fiindcă Lui Îi pasă de voi!
8 Fiţi treji! Vegheaţi! Duşmanul vostru, diavolul3, dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită.
9 Împotriviţi-vă lui fermi în credinţă, ştiind că fraţii voştri din toată lumea trec prin aceleaşi suferinţe!
10 După ce veţi fi suferit pentru puţin timp, Dumnezeul oricărui har, Care v-a chemat la slava Lui veşnică, în Cristos, vă va echipa El Însuşi, vă va întări şi vă va da putere, vă va face de neclintit.
11 A Lui să fie puterea, în veci! Amin.
12 V-am scris pe scurt aceste lucruri, prin Silvan, pe care-l consider un frate credincios, pentru a vă încuraja şi pentru a depune mărturie că acesta4 este adevăratul har al lui Dumnezeu. Rămâneţi în el!
13 Cea din Babilon,5 aleasă împreună cu voi, vă salută şi, de asemenea, şi Marcu, fiul meu.
14 Salutaţi-vă unii pe alţii cu un sărut al dragostei. Pace vouă, tuturor celor care sunteţi în Cristos.
1 <footnote>5:1 Sau: prezbiter; peste tot în capitol</footnote>
2 <footnote>5:5 Petru citează din LXX, Prov. 3:34</footnote>
3 <footnote>5:8 Gr.: diabolos, care înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator</footnote>
4 <footnote>5:12 Posibil cu referire la lucrurile scrise în această scrisoare</footnote>
5 <footnote>5:13 Sau: Biserica din Babilon</footnote>
© 2018 ERF Medien