Pomoc

Nádej pre kazdého

1 Bratia moji, nevyčítajte tak horlivo chyby iným, veď všetci sa dopúšťame mnohých pokleskov.
2 A ak my, ktorí učíme, robíme chyby, budeme súdení o to prísnejšie.Kto vie skrotiť svoj jazyk, dokazuje, že je dokonalý človek a vie ovládať sám seba.
3 Aj veľkého koňa donútite poslúchať, keď mu do pysku vložíte malé zubadlo.
4 Alebo predstavte si loď: hoci je veľká a ženie ju prudký vietor, kormidelník ju ovláda malým kormidlom.
5 Aj jazyk je malý úd, ale môže spôsobiť veľké veci. Malý plamienok môže podpáliť celý les.
6 Aj jazyk je taký malý plamienok. Roznietený hriechom, môže spustošiť dušu aj telo človeka a napáchať i v jeho okolí veľa zla, rozdúchavaný pekelným plameňom.
7 Človek vie skrotiť rôzne druhy zvierat, vtákov, plazov i morských živočíchov,
8 ale svoj vlastný jazyk skrotiť nie je schopný. Ak raz vypustí z úst niečo zlé, vymkne sa to jeho vôli a šíri sa to ako smrteľný jed.
9 Bratia moji, jedným a tým istým jazykom nemožno chváliť nebeského otca a zároveň nenávistne útočiť na ľudí, jeho deti.
10 Tak ako z jedného prameňa nevyviera zároveň sladká aj horká voda,
11 tak nemôže ani z jedných úst vychádzať chvála aj osočovanie.
12 Môžete si azda natrhať olivy z figovníka a figy z viniča? Takisto nemôže slaný prameň dávať sladkú vodu.
13 Pokladá sa niekto z vás za múdreho a rozumného? Nech teda dokáže svoju múdrosť jemným a krásnym správaním.
14 Ale ak máte v srdci plno horkosti, závisti a sebectva, nechváľte sa múdrosťou, lebo je to v rozpore s pravdou.
15 Vaše myslenie neovláda Boh, ale vaše pudy a diabol.
16 Veď tam, kde sa vyskytne závisť a sebecké záujmy, vyskytnú sa aj sváry a iné zlo.
17 Múdrosť, ktorá pochádza od Boha, je predovšetkým čistá, mierumilovná, láskavá a ústupčivá. Je vždy milosrdná a vedie k dobrým skutkom. Je úprimná a bez akéhokoľvek pokrytectva.
18 Ovocie spravodlivosti dostávajú od Boha tí, čo rozsievajú pokoj.
© 2018 ERF Medien