Help

En Levende Bok

EN PÅMINNELSE ? OG EN ADVARSEL

1 Minn folket ditt om at de skal lyde myndighetene og alltid være lydige og rede til å gjøre et ærlig arbeid.
2 De må ikke snakke vondt om noen, ikke krangle, men være vennlige og høflige mot alle.
3 Engang var også vi dumme og ulydige. Vi ble ledet vill av andre og ble slaver under onde lyster og begjær. Vi var fulle av fornærmelse og misunnelse. Vi hatet andre, og de hatet oss.
4 Men da tiden var inne til at Guds, vår frelsers, godhet og kjærlighet skulle gjøres kjent,
5 da frelste han oss ? ikke fordi vi var gode nok til å bli frelst, men på grunn av hans godhet og nåde. Han renset oss fra våre synder og gav oss den gleden som den Hellige Ånd gir.
6 Gud frelste oss ved badet som gir nytt liv ved den Hellige Ånd, ? den Ånd som Gud så rikelig har øst ut over oss.
7 Dermed kunne han erklære oss som gode i Guds øyne ? alt på grunn av sin store godhet ? og nå har vi del i det evige livs rikdom. Med iver ser vi fram til å motta dette.
8 Alt det jeg her har sagt deg er sant. Forman de kristne til å legge vinn på bestandig å gjøre gode gjerninger. Det er ikke bare rett, men det gir også resultater.
9 Bland deg ikke opp i diskusjoner om spørsmål som ikke lar seg besvare, eller omstridte teologiske idéer. Hold deg borte fra diskusjoner og krangel om hvorvidt man skal lyde de jødiske lovene. Det tjener ikke til noe å holde på med dette. Det gjør bare skade.
10 Hvis noen skaper splittelse blant dere, bør han først få én advarsel, så én til. Etter det skal du ikke ha noe mer med ham å gjøre.
11 Et slikt menneske har nemlig feil oppfatning av verdier. Han synder, og han vet det.
12 Jeg har planer om å sende enten Artemas eller Tykikus til deg. Med det samme en av dem kommer, så prøv å møte meg i Nikopolis. Jeg har bestemt meg for å være der over vinteren.
13 Gjør alt du kan for å hjelpe sakføreren Zenas og Apollos på deres reise. Sørg for at de får alt de trenger.
14 Våre folk må også lære å hjelpe alle som trenger det, slik at deres liv kan bære frukt.
15 Alle her sender sine hilsener. Vær så snill å hilse alle de kristne vennene. Må Guds velsignelse være med dere alle.Hilsen Paulus.
© 2018 ERF Medien