Hjelp

En Levende Bok

RÅD TIL EN LÆRER

1 Du må alltid undervise i samsvar med Guds ord. Et rett liv hører med til sann kristendom.
2 Lær de eldre menn at de skal være edruelige, verdige og faste. De må være forstandige, og de må kjenne sannheten og gjøre alt med kjærlighet og tålmodighet.
3 Lær de eldre kvinnene å være rolige og sømmelige i alt de gjør. De må ikke gå omkring og snakke stygt om andre, og de må ikke være drikkfeldige. Andre skal kunne lære av deres liv.
4 Disse eldre kvinnene må lære de yngre å leve et stille liv, å elske sine menn og sine barn,
5 og å være faste og rene i sinn. De skal være gode husmødre og gode og lydige mot sine menn, slik at den kristne tro ikke skal bli motsagt av dem som kjenner dem.
6 På samme måten skal du formane de unge mennene til å oppføre seg på en ordentlig måte. De skal ta livet alvorlig.
7 Her må du selv være et eksempel for dem, idet du gjør gode gjerninger av alle slag. La alt du gjør være et uttrykk for den kjærlighet du har til sannheten og det faktum at du i gjerning tenker å leve etter den.
8 Når du samtaler, skal det være så forstandig og logisk at enhver som ønsker å diskutere, skal begynne å skamme seg siden det ikke er noe å kritisere i det du sier!
9 Forman slaver til at de skal lyde sine herrer og gjøre sitt beste for å tilfredsstille dem. De må ikke si imot,
10 ikke stjele, men de skal i alle deler vise seg troverdige. På denne måten vil de skape et ønske hos folk om å tro på vår frelser og Gud,
11 Guds nåde er blitt kjent for at alle mennesker skal bli frelst.
12 Og denne nåden oppdrar oss slik at vi vender oss bort fra et gudløst liv og syndige fornøyelser. Vi lever et godt, gudfryktig liv dag for dag,
13 og ser fram til den tid da vår store Gud og frelser Jesu Kristi herlighet skal komme til syne.
14 Han døde på grunn av Guds dom over våre synder. Ved det kunne han fri oss fra all synd og urettferdighet og gjøre oss til sitt eget folk, med rensede hjerter og sann iver etter å gjøre godt mot andre.
15 Dette må du lære folket ditt, og du må oppmuntre dem til å leve etter det. Når det er nødvendig, skal du irettesette dem. Det har du all rett til å gjøre. La ingen se ned på deg!
© 2017 ERF Medien