Help

En Levende Bok

ISRAELS ARV

1-3 Å, Israel, mitt folk! Mine jødiske brødre! Som jeg lengter etter at dere skal komme til Kristus. Mitt hjerte sørger, og jeg har det vondt både dag og natt på grunn av dere. Kristus vet det, og den Hellige Ånd vet at det ikke bare er noe jeg sier når jeg hevder at jeg er villig til å bli fordømt for evig hvis det hadde kunnet frelse dere.
4 Gud har gitt dere så mye, men enda vil dere ikke høre på ham. Han kåret dere til sitt eget spesielle, utvalgte folk og gikk foran dere i en herlighetssky. Han fortalte dere hvor sterkt han ønsket å velsigne dere. Han gav sine bud, slik at dere kunne vite hva han ville dere skule gjøre. Han lot dere tilbe seg og gav dere veldige løfter.
5 Store Guds menn var deres fedre, og Kristus selv var en av dere, jøde av fødsel. Nå hersker han over alle ting. Pris skje Gud for evig!
6 Har da Gud sviktet når det gjelder å oppfylle sine løfter til jødene? Nei. (For disse løftene gjelder bare dem som er jøder i sannhet). Og det er ikke alle som er født inn i en jødisk familie, som er virkelige jøder.
7 At de stammer fra Abraham, gjør dem ikke til sanne Abrahams barn. Skriftene sier at løftene gjelder Abrahams sønn Isak og Isaks etterkommere, enda Abraham hadde andre barn også.
8 Dette betyr at ikke alle Abrahams barn er Guds barn, men bare de som tror det frelsens løfte, som han gav til Abraham.
9 For Gud hadde lovt: «Neste år vil jeg gi deg og Sara en sønn.»
10-13 Og mange år senere, da Abrahams sønn Isak var voksen og gift og Rebekka, hans kone, skulle føde tvillinger, sa Gud til henne at Esau, barnet som ble født først, skulle bli en tjener for Jakob, tvillingbroren. Skriftene sier det slik: «Jeg valgte å velsigne Jakob, men ikke Esau.» Og Gud sa dette før barna var født, før de hadde gjort noe, godt eller ondt. Det beviser at Gud gjorde det han hadde bestemt fra begynnelsen. Det var ikke fordi barna hadde gjort et eller annet, men på grunn av det Gud ville.
14 Var Gud urettferdig? Selvfølgelig ikke!
15 Gud hadde sagt til Moses: «Hvis jeg ønsker å være god mot noen, så vil jeg være det, og jeg synes synd på den jeg vil.»
16 Guds velsignelser gis derfor ikke fordi noen har bestemt seg for å få dem eller fordi de strever for å oppnå dem. De blir gitt fordi Gud tar seg av dem han vil ta seg av.
17 Farao, Egypts konge, var et eksempel på dette. Gud sa til Farao at han hadde gitt ham Egypts rike fordi Guds veldige makt skulle brukes mot ham. Hele verden skulle få høre om Guds herlige navn.
18 Dere ser altså at Gud er god mot noen fordi han vil være det, og han gjør det slik at noen nekter å høre på ham.
19 Men hvorfor bebreider da Gud dem som ikke hører? Har de ikke bare gjort det han fikk dem til å gjøre?
20 Nei, si ikke det. Hvem er du som kritiserer Gud? Skulle det som er laget si til den som lager det: «Hvorfor har du laget meg på denne måten?»
21 Når en mann lager en vase av leire, har han da ikke rett til å bruke den samme leirklumpen til å lage både en vakker vase som kan brukes til å ha blomster i, og en krukke som man kan kaste avfall i?
22 Har ikke Gud rett til å vise sin vrede og makt mot dem som bare passer til å gå til grunne, dem han har vært tålmodig med hele denne tiden?
23-24 Og han har rett til å la andre, slike som oss, bli dannet til å være kar for hans herlighets rikdom, enten vi er jøder eller hedninger. Han har rett til å være god mot oss, slik at alle kan se hvor stor hans herlighet er.
25 Husker dere hva Hosea sa i sin profeti? Der sier Gud at han vil finne andre barn (som ikke er av hans jødiske slekt), og han vil elske dem, enda ingen hadde elsket dem før.
26 Og hedningene, som det engang ble sagt om: «Dere er ikke mitt folk», skal bli kalt «sønner av den levende Gud».
27 Profeten Jesaja ropte ut om jødene at selv om det skulle bli millioner av dem, så ville bare et lite antall bli frelst.
28 «For Herren vil holde dom over jorden og gjennomføre det han har bestemt seg for. I rettferdighet skal han slå dem ned.»
29 Jesaja sier på et annet sted at hadde det ikke vært for Guds barmhjertighet, ville alle jøder vært utryddet ? alle sammen ? akkurat som alle i byene Sodoma og Gomorra gikk til grunne.
30 Hva skal vi da si til dette? Vi skal si at Gud har gitt hedningene muligheten til å bli kjent rettferdige ved tro, enda de egentlig ikke har søkt Gud.
31 Men jødene, som forsøkte så intenst å komme i rett forhold til Gud ved å holde hans lover, lyktes aldri.
32 Hvorfor ikke? Fordi de prøvde å bli frelst ved å holde loven og ved å gjøre gode gjerninger i stedet for å stole på Jesus. De støtte mot snublesteinen.
33 Gud advarte dem mot dette i Skriftene da han sa: «Jeg har lagt en stein på jødenes sti, og mange vil snuble over ham (Jesus). De som tror på ham, vil aldri bli skuffet.»
© 2018 ERF Medien