Help

En Levende Bok

SYNDENS MAKT ER BRUTT

1 Skal vi da fortsette å synde, slik at Gud kan fortsette å vise oss mer og mer godhet og tilgivelse?
2-3 Selvfølgelig ikke! Skulle vi som er dødd bort fra synden, fortsette å synde? Syndens makt ble jo brutt da vi ble kristne. Eller vet dere ikke at vi ble døpt til Kristi død? Ved hans død ble kraften i den syndige naturen brutt.
4 Da dere ble døpt, ble den gamle naturen begravet med Kristus. Og på samme måte som Gud Fader med sin herlige kraft førte Jesus tilbake til livet igjen, skal dere glede dere over dette nye livet som en gave.
5 For dere er blitt ett med ham, og derfor døde dere med ham, da han døde. Nå har dere del i hans nye liv og skal oppstå som han gjorde.
6 Det gamle mennesket ble naglet til korset med ham. Det ble knust og døde, og er ikke lenger under syndens kontroll. Dere skal ikke lenger være slaver under synden.
7 Siden dere er døde for synden, er dere også fri fra dens krav og dens makt over dere.
8 Og ettersom deres gamle natur døde med Kristus, så vet vi at dere også skal dele hans nye liv.
9 Kristus oppstod fra de døde og kommer aldri til å dø igjen. Døden har ikke lenger noen makt over ham.
10 Han døde en gang for alle, for å gjøre slutt på syndens makt, men nå lever han for evig med Gud.
11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden. I stedet skal dere leve for Gud ved Jesus Kristus, vår Herre.
12 La ikke synden kontrollere kroppen deres lenger. Gi ikke etter for syndige lyster.
13 La ikke kroppen bli redskap for det onde, ? la ikke synden få makt. Gi dere fullstendig til Gud ? alt som er i dere. Dere er ikke døde lenger, og dere ønsker å være redskaper i Guds hender og brukes til det som er godt.
14 Synden behøver aldri mer å bli herre, for nå er dere ikke lenger bundet til loven. Synden gjør dere til slaver, men dere er frie under Guds godhet og nåde.
15 Betyr dette at vi nå kan synde uten å bekymre oss over det? (Fordi vår frelse ikke avhenger av om vi holder loven, men av at vi tar imot Guds nåde.) Selvfølgelig ikke!
16 Skjønner dere ikke at dere kan velge deres egen herre? Dere kan velge synd (med død) eller lydighet (med rettferdighet). Den dere byr dere fram til, vil ta imot dere og være herre, og dere vil være hans slaver.
17 Gud være takk at om dere engang valgte å være slaver av synden, så har dere nå, av hele deres hjerte, adlydt den lære som Gud har overgitt dere til.
18 Og nå er dere fri fra deres gamle herre, synden, og dere er blitt slaver under deres nye herre, rettferdigheten.
19 Jeg taler på denne måten og bruker bildet med slaver og herrer, fordi det er lett å forstå. Akkurat som dere var slaver under alle slags synder, og ble mer og mer syndefulle, må dere nå være slaver under alt det som tjener rettferdigheten og således bli mer og mer hellige.
20 Da dere var slaver under synden, tenkte dere ikke så mye på godhet.
21 Og hva ble resultatet? Tydeligvis ikke noe godt, siden dere nå er skamfulle bare dere tenker på det dere pleide å gjøre. Alt det slutter med evig dom.
22 Men nå er dere fri fra syndens makt og er Guds slaver, og hans velsignelser fører også med seg hellighet og evig liv.
23 For syndens lønn er døden, men Guds frie gave er evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.
© 2018 ERF Medien