Help

En Levende Bok

FRED MED GUD

1 Vi er altså blitt rettferdige ved tro og har fred med Gud ved troen på Jesus Kristus.
2 Vi har fått del i nåden og skal engang få se Guds herlighet.
3 Når vi møter motgang og prøvelser, skal vi glede oss. Trengslene fører til tålmodighet og utholdenhet.
4 Utholdenheten gir et prøvet sinn, og den som har et prøvet sinn, lærer seg til å stole på Gud.
5 Dette håpet skal aldri skuffe. Vi vet at Gud elsker oss, så vi trenger ikke være redde. Gud har gitt oss den Hellige Ånd, og han fyller hjertene våre med Guds kjærlighet.
6 Vi var fullstendig hjelpeløse, men Jesus kom for å frelse oss slik Gud hadde bestemt.
7 Selv om vi hadde vært aldri så gode, ville neppe noen ha gått i døden for oss. Eller kanskje noen ville våge livet for én som virkelig er god?
8 Gud viste sin grenseløse kjærlighet mot oss ved at Jesus døde selv om vi er syndere.
9 Da kan vi virkelig være trygge på at han en gang skal frelse oss fra Guds vrede.
10 Selv om vi var fiender av Gud, ble vi ført tilbake til hans kjærlighet da Jesus døde. Som Guds barn kan vi vente å leve i hans velsignelse.
11 Vi gleder oss over dette nye livet. Alt har vi fått fordi Jesus døde for vår skyld. Nå er vi Guds venner.

ADAM OG KRISTUS

12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Døden rammet alle mennesker, fordi alle hadde syndet.
13 Synden var selvfølgelig i verden før loven kom. Men den ble ikke regnet som synd, fordi det ikke var noen lov.
14 Likevel hersket døden også i tiden fra Adam og til Moses, ? selv om det enkelte menneske ikke hadde forbrudt seg mot Guds lov. Adam er motstykke til Kristus.
15 Og Guds tilgivelse er virkelig et motstykke til menneskets synd. Adam bragte døden inn i verden fordi han syndet. Jesus Kristus bragte tilgivelse til alle som tror på ham og tar imot hans nåde.
16 Adams synd førte til død for mange mennesker, men Kristus gav frifinnelse og liv til dem som tror på ham.
17 Døden fikk herredømme i verden på grunn av ett eneste menneskes fall. De som tar imot Guds store nåde og hans rettferdighet, skal så mye mer eie livet på grunn av det ene mennesket, Jesus Kristus.
18 På samme måte som ett menneske, Adam, bragte synd og straff inn i verden, skal Kristus bringe menneskene inn i et rett forhold til Gud, slik at de kan leve.
19 Adam var ulydig mot Gud og førte menneskene inn i synd. Kristus var lydig mot Gud, og dette førte til liv og rettferdighet for mange mennesker.
20 Budene kom for at menneskene skulle forstå hvor langt de var fra Guds hellighet og renhet. Jo mer vi ser av vår egen synd, jo større blir nåden og Guds kjærlighet.
21 Før var det synden som hersket over menneskene. Dette førte til døden. Nå er det Guds nåde og godhet som hersker, og ved Guds nåde har vi rettferdighet og evig liv, ved Jesus Kristus, vår Herre.
© 2018 ERF Medien