Help

En Levende Bok

FORDELER VED Å VÆRE JØDE

1 Hva nytte er det så i å være jøde? Har de spesielle fordeler hos Gud? Er det noen verdi i den jødiske omskjærelsen?
2 Ja, det å være jøde har mange fordeler.Først og fremst er Guds ord betrodd jødene.
3 Sant nok var noen av dem troløse, men det at de brøt sine løfter til Gud, betyr det at Gud vil bryte sine løfter til dem som elsker ham?
4 Selvsagt ikke! Selv om alle i verden er løgnere, er ikke Gud det. Husker du hva Salmenes bok sier om dette? Guds ord vil alltid vise seg å være sant og rett, uansett hvem som stiller spørsmål ved det.
5 «Men,» sier enkelte, «det er bra at vi synder mot Gud. Våre synder tjener en god hensikt, for folk vil legge merke til hvor god Gud er når de ser hvor dårlige vi er. Er det da rett av ham å straffe oss når syndene våre er en fordel for ham?» (Slik snakker enkelte mennesker.)
6 Gud forby det! Hva slags Gud skulle han være om han overså synd? Hvordan skulle han da kunne dømme verden?
7 Han kunne jo ikke dømme meg som synder hvis min uærlighet brakte ham ære ved at den viste kontrasten mellom hans ærlighet og mine løgner.
8 Hvis du følger denne tanken videre, kommer du fram til følgende: Jo verre vi er, jo bedre liker Gud det! Den dom som rammer dem som sier slikt, er rettferdig. Likevel er det noen som hevder at jeg forkynner dette!
9 Er da vi jøder bedre enn andre? Nei, slett ikke, for vi har allerede vist at alle mennesker er syndere, enten vi er jøder eller hedninger.
10 Som Skriftene sier:«Ingen er god ? ikke en eneste i hele verden er uskyldig.»
11 Det finnes ikke én som virkelig er forstandig, ikke én som søker Gud.
12 Alle er kommet på avveier, og det finnes ikke én som virkelig gjør det gode, ? ikke en eneste en.
13 Deres strupe er som en åpen grav, og de har falske ord på tungen. Alt de sier virker som gift.
14 Munnen er full av forbannelse og harde ord.
15 De er raske til å drepe og hater alle som ikke er enige med dem.
16 Det følger ødeleggelse og elendighet i sporene deres.
17 De har aldri kjent trygghet og kan ikke glede seg over Guds velsignelser.
18 De bryr seg ikke om Gud og blåser i hva han mener om dem.
19 Guds dom hviler over dem som har fått loven men ikke gjør etter den. Hele verden står skyldig overfor Gud, og ingen har noe å unnskylde seg med.
20 Ingen kan bli rettferdig i Guds øyne ved å prøve og følge loven. Jo mer vi ser av loven, jo bedre skjønner vi at vi aldri klarer å leve opp til den. Loven hjelper oss til å se at vi er syndere.
21-22 Nå har Gud heldigvis lært oss en annen vei til frelse. Loven og profetene har lenge kjent denne veien, og nå er den blitt kjent for oss. Gud gir rettferdighet til alle dem som tror på hans Sønn, Jesus Kristus. Det er ingen forskjell på menneskene.
23 Alle har vi syndet. Vi klarer ikke å leve slik at en hellig Gud kan godta oss.
24 Likevel vil Gud gjøre oss rettferdige hvis vi tar imot Jesus. Vi har såvisst ikke fortjent dette. Det er Guds nåde.
25 Gud sendte Jesus til jorden forat han skulle ta straffen for våre synder. På denne måten viste Gud sin rettferdighet. Tidligere hadde han vært tålmodig og båret over med menneskenes synd.
26 I vår tid har han vist sin rettferdighet, ? både at han selv er rettferdig og at han gjør den rettferdig som tror på ham.
27 Har vi noe å rose oss av? Nei, ingenting! Vi er ikke frelst på grunn av våre gjerninger, men på grunn av vår tro på Jesus Kristus og det han har gjort for oss.
28 Mennesket blir rettferdig ved tro, ? ikke ved gjerninger.
29 Er Gud bare jødenes Gud? Er han ikke en Gud for andre folkeslag også? Gud behandler alle likt. Både jøder og hedninger blir rettferdige for Gud ved å tro på Jesus.
30 Men hvis det er slik at vi blir frelst på grunn av tro, trenger vi da loven? Er den ikke unyttig?
31 Slett ikke! Det er akkurat motsatt.Det er bare den som tror på Jesus som virkelig kan lyde ham.
© 2018 ERF Medien