Help

En Levende Bok

STRAFFEN VENTER

1 «Vel,» sier du kanskje, «det var da noen forferdelige mennesker du snakker om!» Men vent et øyeblikk! Du er like dårlig selv. Når du sier at de er onde og bør straffes, så snakker du om deg selv, for du gjør nøyaktig det samme.
2 Og vi vet at Gud, i rettferdighet, vil straffe alle som gjør slikt som dette.
3 Tror du Gud vil straffe og fordømme andre for at de gjør dette og så overse det når du gjør det?
4 Innser du ikke at han har vært tålmodig med deg? Eller bryr du deg ikke om det? Ser du ikke at han har ventet hele denne tiden for at du skal få tid til å vende deg fra synden? Meningen er at hans godhet skal føre deg til omvendelse.
5 Men, nei, du vil ikke høre, og dermed samler du straff, fordi du nekter å omvende deg. Det kommer en vredens dag da Gud skal være hele verdens rettferdige dommer.
6 Han vil gi hver enkelt det han fortjener etter sine gjerninger.
7 Han vil gi evig liv til dem som gjør Guds vilje, og som søker herlighet og ære og evig liv som han tilbyr.
8 Men straffen over dem som kjemper mot Guds sannhet og går på onde veier, vil bli forferdelig hard ? Guds vrede vil bli øst ut over dem.
9 Det skal bli sorg og lidelse både for jøder og hedninger om de fortsetter å synde,
10 men det skal bli herlighet og ære og fred fra Gud for alle som lyder ham, enten de er jøder eller hedninger.
11 For Gud gjør ikke forskjell på folk.
12-15 Han vil straffe synd der den finnes. Han vil straffe hedningene når de synder, selv om de aldri har kjent Guds skrevne lover, for dypt i sine hjerter kan de skjelne rett fra galt. Den gjerning Guds lov krever, er skrevet i hjertene deres, og deres egen samvittighet anklager dem, eller frikjenner dem. Og Gud vil straffe jødene når de synder. De har hans skrevne lover, men lyder dem ikke. De vet hva som er rett, men de gjør det ikke. Man blir jo ikke frelst ved å vite hva man skal gjøre, hvis man ikke gjør det.
16 Den dagen vil komme da Jesus Kristus på Guds befaling skal dømme alles liv, deres innerste tanker og motiver. Dette er alt sammen en del av Guds store plan.
17 Dere jøder tror at alt er i orden mellom dere og Gud, fordi han gav dere sine lover. Dere roser dere av at dere er hans spesielle venner.
18 Ja, dere vet hva han vil, dere kan skjelne rett fra galt og kan velge det riktige fordi dere er blitt opplært i loven fra tidlig ungdom.
19 Dere er så sikre på veien til Gud at dere kan peke den ut for en blind mann. Dere betrakter dere selv som lys som leder mennesker i mørket.
20 Dere tror at dere til og med kan lære barnet det som hører Gud til, for dere kjenner virkelig til loven som er full av kunnskap og sannhet.
21 Ja, du lærer andre ? hvorfor lærer du ikke deg selv? Du sier til andre at de ikke skal stjele ? men stjeler du?
22 Du sier at det er galt å drive hor ? men gjør du det? Du sier: «Ikke be til avguder», men så gjør du pengene til gud i stedet.
23 Du er så stolt over å kjenne Guds lover, men du spotter ham ved å bryte dem.
24 Det er ikke underlig at Skriftene sier at verden spotter Gud på grunn av dere.
25 Det å være jøde betyr noe hvis du lyder Guds lov, men gjør du ikke det, er du ikke bedre stilt enn hedningene.
26 Og hvis hedningene lyder Guds lov, vil ikke Gud da gi dem alle de rettigheter og den ære som han har tenkt å gi jødene?
27 Hedningene vil være langt bedre stillet enn dere jøder, som vet så mye om Gud og som har løftene hans, men ikke lyder ham.
28 Dere er ikke ekte jøder fordi dere ble født av jødiske foreldre eller fordi dere har gjennomgått den jødiske innvielsesseremonien ved omskjærelsen.
29 Nei, en ekte jøde er hver den hvis hjerte er rett for Gud. Jøde er den som er jøde i sitt indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet. Han får sin ros av Gud, ikke av mennesker.
© 2018 ERF Medien