Help

En Levende Bok

1-2 Selv om vi tror at det ikke betyr noe for Herren om vi gjør dette eller ikke, kan vi ikke bare legge i vei og gjøre som vi vil. Vi må bære den «byrde» som det er å ta hensyn til andres tvil og frykt ? de som føler at dette er galt. La oss gjøre det som gleder den andre, ikke oss selv. La oss gjøre det som er til hans beste og på den måten bygge ham opp i Herren.
3 Kristus levde ikke for seg selv. Det er som salmeforfatteren sa: «Han kom for å lide under spotten fra dem som var imot Herren.»
4 Dette som ble skrevet for så lenge siden, var for å lære oss tålmodighet og for å oppmuntre oss, slik at vi kan se framover med forventning til den tid da Gud skal beseire synd og død.
5 Måtte Gud, som gir tålmodighet, fasthet og oppmuntring, hjelpe dere til å leve i et godt fellesskap med hverandre.
6 Da kan vi alle med en stemme prise Herren sammen, idet vi gir ære til Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus.

HEDNINGENE KAN GLEDE SEG

7 Ta derfor hjertelig imot hverandre i menigheten, akkurat som Kristus har tatt imot dere, så vil Gud bli æret.
8 Husk at Jesus Kristus kom for å vise at Gud holder sine løfter og for å hjelpe jødene.
9 Husk også at han kom for at hedningene skulle bli frelst og gi Gud ære for hans nåde mot dem. Det var det salmeforfatteren mente da han skrev: «Jeg vil prise deg blant hedningene og synge om ditt navn.»
10 På et annet sted heter det: «Vær glade, dere hedninger, sammen med jødenes folk.»
11 Enda et sted heter det: «Pris Herren, dere hedninger, la alle prise ham.»
12 Og profeten Jesaja sa: «Det skal komme en arving i Isais hus, og han skal være konge over hedningene. De skal sette sitt håp til ham alene.»
13 Jeg ber derfor for dere hedninger at Gud, som gir dere håp, skal bevare dere lykkelige og fulle av fred. Dere tror på ham ved den Hellige Ånds kraft som er i dere.
14 Jeg vet at dere er vise og gode, mine brødre, og at dere kjenner disse ting så godt at dere er i stand til å lære andre alt om det.
15-16 Men likevel har jeg vært frimodig nok til å understreke noen av disse punktene. Jeg vet at alt dere trenger er denne påminnelsen fra meg. Jeg er, ved Guds nåde, en budbærer fra Jesus Kristus til dere hedninger, og jeg bringer dere evangeliet og gir dere som et velluktende offer til Gud. Dere er blitt rene, og dere er til behag for ham ved den Hellige Ånd.
17 I min tjeneste for Gud har jeg derfor all min ros knyttet til Jesus Kristus.
18 Jeg våger ikke å bedømme hvordan han har brukt andre, men dette vet jeg: Han har brukt meg til å vinne hedningene for Gud.
19 De er blitt vunnet ved mitt budskap og ved mitt eksempel iblant dem ? og ved de gjerninger som er gjort ved meg som tegn fra Gud ? alt ved den Hellige Ånds kraft. På denne måten har jeg forkynt hele Kristi evangelium, helt fra Jerusalem av og over til Illyria.
20 Men hele tiden har jeg satt min ære i at jeg vil gå videre. Jeg vil forkynne der Kristi navn aldri har vært nevnt, heller enn der hvor det allerede er en menighet som en annen har grunnlagt.
21 Jeg har fulgt den plan som er omtalt i Skriftene, der Jesaja sier at de som aldri har hørt Herrens navn før, skal se og forstå.
22 Dette er den egentlige grunn til at det har vart så lenge før jeg har besøkt dere.
23 Men nå er jeg endelig ferdig med arbeidet mitt her, og jeg er klar til å komme etter alle disse lange årene.
24 Jeg planlegger en reise til Spania, og når jeg drar dit, kommer jeg til å stanse i Roma. Etter at vi har hatt en god stund sammen, kan dere sende meg videre.

HJELP KRISTNE SOM ER I NØD

25 Men før jeg kommer, må jeg til Jerusalem med en gave til de jødiske kristne der.
26 Dere skjønner at menigheten i Makedonia og Akaia har samlet inn et offer til de kristne i Jerusalem. De gjennomgår harde tider.
27 Alle var glad for å gjøre dette, for de føler at de står i virkelig gjeld til de kristne i Jerusalem. Hvorfor? Fordi nyheten om Kristus kom til dem fra menigheten i Jerusalem. Siden de fikk del i evangeliet, føler de at det minste de kan gjøre til gjengjeld, er å gi dem litt materiell hjelp.
28 Med det samme jeg har levert pengene, kommer jeg og besøker dere på veien til Spania.
29 Jeg er sikker på at Gud vil gi meg en stor velsignelse til dere når jeg kommer.
30 Vil dere være med meg i bønn? For den Herre Jesu Kristi skyld og på grunn av deres kjærlighet til meg ? gitt dere ved den Hellige Ånd ? be mye for meg og min tjeneste.
31 Be at jeg blir beskyttet i Jerusalem for dem som ikke er kristne. Be også at de kristne der blir villige til å ta imot pengene jeg kommer med.
32 Da vil jeg kunne komme til dere med et lykkelig hjerte, om Gud vil, og vi kan være til velsignelse for hverandre.
33 Må så vår Gud, han som gir fred, være med dere alle. Amen.
© 2018 ERF Medien