Help

En Levende Bok

KRISTNE SKAL VÆRE LOJALE SAMFUNNSBORGERE

1 Vær lydige mot myndighetene, for det er Gud som har satt dem der. Det finnes ingen øvrighet uten at Gud har gitt den myndighet.
2 De som altså nekter å lyde landets lover, nekter å lyde Gud, og de vil bli straffet for det.
3 For dommeren skremmer ikke folk som ikke gjør noe galt. Men de som gjør ondt, vil alltid være redde for ham. Hvis du vil slippe å være redd, skal du holde lovene, så vil alt gå bra.
4 Dommeren er sendt av Gud for å hjelpe deg. Men hvis du gjør noe galt, har du grunn til å være redd, for han vil sørge for å få deg straffet. Det er derfor han er innsatt av Gud.
5 Følg loven av to grunner: For at du ikke skal bli straffet, og fordi det er rett.
6 Betal skatt av de samme to grunner. Myndighetenes folk trenger penger, så de kan fortsette å gjøre Guds gjerning; å tjene dere.
7 Betal alle hva de skal ha: Betal skattene dine med glede, adlyd dem som er over deg, og gi ære og respekt til dem som tilkommer det.
8 Betal all din gjeld, bortsett fra den som består i at du skal elske andre ? den må du aldri slutte å betale! For hvis du elsker dem, vil du lyde alle Guds lover og oppfylle alle hans krav.
9 Hvis du elsker din neste like mye som du elsker deg selv, har du ikke lyst til å skade eller lure ham, eller til å drepe ham eller stjele noe fra ham. Du vil heller ikke synde med hans hustru eller begjære det som hører ham til ? eller gjøre noe annet som de ti bud sier er galt. Alle budene sammenfattes i dette ene, at du skal elske din neste som du elsker deg selv.
10 Kjærligheten skader aldri noen. Det er derfor den fullt ut tilfredsstiller alle Guds krav. Det er den eneste lov du trenger.
11 En annen grunn til å leve rett er denne: Du vet hvilken tid vi er inne i. Våkn opp, for Herrens komme er nærmere nå enn da vi første gang kom til troen.
12-13 Natten er snart over og dagen for hans gjenkomst nærmer seg. Legg av mørkets gjerninger og ta på lysets våpen. Vær sømmelig og sann i alt du gjør, slik at alle kan like din oppførsel. Tilbring ikke tiden i løsslopne selskaper, der de drikker seg fulle og lever i hor og utukt, rangel og misunnelse.
14 Be heller den Herre Jesus Kristus at han skal hjelpe deg til å leve slik du skal. Kle deg sømmelig, så ikke lystene vekkes!
© 2018 ERF Medien