Help

En Levende Bok

BRUK GUDS GAVER

1 Så, kjære brødre, ber jeg dere om å gi legemet til Gud. La det bli et levende offer, hellig ? slik at han kan godta det. Når dere tenker på hva han har gjort for dere, er det da for mye å be om noe slikt?
2 Følg ikke denne verdens oppførsel og skikker, men bli nye og annerledes mennesker, fornyet i alt dere gjør og tenker. Da skal dere av egen erfaring lære at hans veier i sannhet vil tilfredsstille dere.
3 Som Guds budbærer gir jeg hver av dere en advarsel fra ham: Vær ærlige i synet på dere selv, mål deres verdi etter hvor mye tro Gud har gitt dere.
4-5 Kroppen vår består av mange lemmer, slik er det også med Kristi legeme. Vi er alle lemmer der, og vi må alle være med for at legemet skal bli fullstendig. Vi har forskjellige oppgaver å utføre. Vi tilhører altså hverandre, og alle trenger vi hverandre.
6 Gud har i sin nåde gitt hver enkelt av oss forskjellige nådegaver. Hvis Gud har gitt deg gaven til å profetere, så profeter når du blir minnet om det ? så ofte som din tro er sterk nok til å ta imot et budskap fra Gud.
7 Hvis din gave består i å tjene andre, så tjen dem vel. Er du lærer, så gjør en god lærerjobb.
8 Hvis du er predikant, så sørg for at prekenene dine er oppmuntrende og til hjelp. Hvis Gud har gitt deg penger, så vær rundhåndet når det gjelder å hjelpe andre med dem. Hvis Gud har gitt deg evner til å lede og satt deg i en overordnet stilling, så ta denne oppgaven alvorlig. De som trøster, må gjøre det med kristen glede.
9 Lat ikke bare som om du elsker andre. Elsk dem virkelig. Hat det som er galt. Stå på det godes side.
10 Elsk hverandre som søsken, og gled dere når dere kan hedre hverandre.
11 Vær aldri lat i din gjerning, men tjen Herren med iver.
12 Vær glade i håpet, tålmodige i trengslen, utholdende i bønnen.
13 Når Guds barn er i nød, skal du være med og hjelpe dem ut av den. Vend dere til å innby gjester til middag, eller gi dem husrom hvis de trenger det.
14 Hvis noen behandler deg dårlig fordi du er en kristen, så forbann ham ikke, men be at Gud skal velsigne ham.
15 Når andre er glade, så vær glade sammen med dem. Er de triste, så del deres sorg.
16 Vis enighet og forsøk ikke å spille stor. Prøv ikke å komme deg inn blant betydningsfulle mennesker, men gled deg over at du kan være sammen med alminnelige mennesker. Og tro ikke at du vet alt!
17 Gjengjeld aldri ondt med ondt. Gjør alt på en slik måte at alle kan se at du er ærlig tvers igjennom.
18 Du skal ikke krangle med noen. Lev i fred med alle, så langt det står til deg.
19 Kjære venner, dere må aldri hevne dere. Overlat det til Gud, for han har sagt at han vil gjengjelde dem som fortjener det. (Ta ikke loven i egne hender.)
20 I stedet skal du mette din fiende når han er sulten. Er han tørst, så gi ham noe å drikke. Dermed «sanker du glødende kull på hodet hans». Med andre ord, han vil føle seg skamfull på grunn av det han har gjort mot deg.
21 La ikke det onde ta overhånd, men vinn over det onde ved å gjøre godt.
© 2018 ERF Medien