Help

En Levende Bok

GUD HAR IKKE FORKASTET SITT FOLK

1 Jeg spør da: Har Gud forkastet og forlatt sitt folk, jødene? Å, nei, slett ikke. Husk at jeg selv er en jøde, etterkommer av Abraham og en som tilhører Benjamins familie.
2-3 Nei, Gud har ikke forkastet folket som han valgte ut fra begynnelsen. Husker dere hva Skriftene sier om dette? Profeten Elia klaget til Gud over jødene og sa at de hadde drept profetene og revet ned Guds alter. Elia hevdet at han var den eneste i hele landet som ennå elsket Gud, og nå forsøkte de å drepe ham også.
4 Husker dere hva Gud svarte? Gud sa: «Nei, du er ikke den eneste som er igjen. Jeg har sju tusen andre ved siden av deg som fremdeles elsker meg og som ikke har bøyd seg for avguder!»
5 Det er på samme måte i dag. Ikke alle jøder har vendt seg fra Gud. Det er en del som blir frelst fordi Gud ved sin godhet har valgt dem.
6 Og hvis det er ved Guds godhet, så er det ikke fordi de har vært gode nok selv. For i så fall ville ikke den frie gave lenger være fri ? den er ikke fri når man fortjener den.
7 Dette er altså situasjonen: De fleste jøder har ikke funnet den Guds nåde som de leter etter. Noen få har det ? dem som Gud har valgt ut ? men de andres øyne er blindet.
8 Det er dette Skriftene våre henviser til når de sier at Gud har fått dem til å sove. Han lukket øynene og ørene deres, så de ikke forstår hva vi snakker om når vi forteller dem om Kristus. Og slik har det vært til denne dag.
9 Kong David talte om det samme da han sa: «La god mat og andre velsignelser narre dem til å tro at alt er i orden mellom dem og Gud. La disse godene komme tilbake over dem og knuse dem, slik de fortjener.
10 La øynene deres bli sløve,» sa han, «slik at de ikke kan se, og la dem gå krumbøyd for evig.»
11 Betyr dette at Gud har forkastet folket sitt for bestandig? Slett ikke! Hans hensikt var å gjøre frelsen tilgjengelig for hedningene, og så skulle jødene bli misunnelige og begynne å ønske Guds frelse, de også.
12 Om hele verden ble rik som et resultat av at jødene snublet over Guds frelsestilbud og sa nei til det, tenk da hvor mye større velsignelse verden vil oppleve når jødene også kommer til Kristus.
13 Som dere vet, har Gud tatt meg ut til å være en spesiell budbærer til dere hedninger. Jeg legger stor vekt på dette og minner jødene om det så ofte jeg kan.
14 Jeg vil så gjerne få dem til å ønske seg det som dere hedninger har, og på den måten kunne frelse noen av dem.
15 Så herlig det ville være om de ble kristne. Da Gud vendte seg fra dem, betydde det at han vendte seg til resten av verden for å tilby sin frelse. Det vil bli enda mer herlig når også jødene kommer til Kristus. Det vil jo bli som når døde mennesker kommer tilbake til livet.
16 Og ettersom Abraham og profetene er Guds folk, vil deres barn bli det også. Hvis treets røtter er hellige, vil grenene også bli det.
17 Men noen av grenene fra Abrahams tre er brutt av. Og dere hedninger, som var grener fra et vilt oljetre, ble podet inn. Nå mottar altså dere den velsignelse som Gud hadde lovt Abraham og hans barn. Dere har del i sevjen fra roten.
18 Men dere må være forsiktige, så dere ikke skryter av at dere er blitt podet inn for å erstatte de grenene som ble brutt av. Husk at dere er betydningsfulle bare fordi dere nå er en del av Guds tre. Dere er en gren, ikke en rot, og det er tross alt roten som bærer dere!
19 «Vel,» sier dere kanskje, «disse grenene ble brutt ned for å gi plass for meg, så jeg må være ganske god.»
20 Vær på vakt! Husk at disse grenene, jødene, ble brutt av fordi de ikke trodde på Gud, og dere er der bare fordi dere tror. Vær ikke stolte. Vær ydmyke og takknemlige ? og forsiktige.
21 For når Gud ikke sparte grenene som han først satte der, så vil han ikke spare dere heller.

GUD HOLDER LØFTENE SINE

22 Legg merke til at Gud både er mild og streng. Han er meget streng mot dem som er ulydige, men meget god mot dere om dere fortsetter å elske ham og stole på ham. Men gjør dere ikke det, vil også dere bli skåret vekk.
23 På den annen side, hvis jødene gir slipp på sin vantro og kommer tilbake til Gud, vil Gud pode dem inn i treet igjen. Han har makt til å gjøre det.
24 For hvis Gud var villig til å ta dere som var så langt borte fra ham ? en del av det ville oljetreet ? og pode dere inn i sitt eget gode tre ? noe som er meget uvanlig ? så vil han enda mer føre jødene tilbake på plass igjen, de som først var der.
25 Jeg vil at dere skal kjenne til denne Guds sannhet, kjære brødre, slik at dere ikke føler dere stolte og begynner å skryte. Ja, det er sant at enkelte jøder har satt seg opp mot evangeliet, men det kommer bare til å vare til alle dere hedninger er kommet til Kristus ? de av dere som vil.
26 Så skal hele Israel bli frelst.Husker dere hva profetene sa om dette? «Ut fra Sion kommer det en befrier, og han skal vende jødene bort fra all ugudelighet.
27 På den tid vil jeg ta bort deres synder, slik som jeg lovte.»
28 Nå er det mange jøder som er fiender av evangeliet. De hater det. Men dette har vært en fordel for dere, for det har resultert i at Gud har gitt sine gaver til dere hedninger. Likevel er jødene fremdeles elsket av Gud på grunn av løftene til Abraham, Isak og Jakob.
29 For Guds gaver og hans kall kan aldri trekkes tilbake. Han kommer aldri til å gå tilbake på sine løfter.
30 Engang var dere opprørere mot Gud, men da jødene forkastet hans gaver, var Gud nådig mot dere i stedet.
31 Og nå er jødene opprørere, men en dag vil de også få del i Guds nåde.
32 For Gud har overgitt dem alle til synd, slik at han kunne vise nåde mot alle på samme måte.
33 Å, for en underfull Gud vi har! Så stor hans visdom og kunnskap og rikdom er! Så umulig det er for oss å forstå hans avgjørelser og hans veier!
34 For hvem iblant oss kjenner Herrens sinn? Hvem vet nok til å være hans rådgiver og veileder?
35 Og hvem kan gi Gud så meget at han kan vente å få noe igjen?
36 For alt kommer fra Gud alene. Alt lever ved hans kraft, og alt er til hans ære. Ham være æren i evighet!
© 2018 ERF Medien