Help

En Levende Bok

TRO OG BEKJENNELSE

1 Kjære brødre, mitt hjertes lengsel og min bønn er at det jødiske folk må bli frelst.
2 Jeg vet hvilken iver de viser for Guds ære, men det er en iver på villspor.
3 De skjønner ikke at Kristus døde for å gjøre dem rettferdige for Gud. I stedet prøver de å gjøre seg selv gode nok til å oppnå Guds anerkjennelse ved at de holder de jødiske lover og skikker. Men dette er ikke Guds frelsesvei.
4 De forstår ikke at Kristus gir dem som stoler på ham, alt det de forsøker å oppnå ved å holde loven. Han gjør slutt på alt strevet.
5 Moses skrev at hvis et menneske kunne bli fullkomment godt og holde ut mot fristelser hele sitt liv og aldri synde en eneste gang, så ville han bli frelst, men bare da.
6 Men den frelsen som kommer ved tro sier: «Du behøver ikke å lete gjennom himlene for å finne Kristus og føre ham ned for å hjelpe deg», og:
7 «Du trenger ikke å gå ned til de døde for å føre Kristus tilbake til livet igjen.»
8 For den frelse som kommer ved at man tror på Kristus ? det er det vi forkynner ? er allerede innen rekkevidde for hver eneste en av oss. Den er like nær som vårt eget hjerte og vår egen munn.
9 Hvis du forteller andre at Jesus Kristus er din Herre og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.
10 For det er ved å tro et menneske blir rettferdig for Gud, og med munnen forteller man andre om sin tro og bekjenner sin frelse.
11 Skriftene sier at ingen som tror på Kristus noensinne vil bli skuffet.
12 Jøde og hedning har det på samme måte når det gjelder dette: De har alle den samme Herre som rundhåndet gir sine rikdommer til alle dem som ber ham om det.
13 Hver den som kaller på Herrens navn, skal bli frelst.
14 Men hvordan skal de kunne be ham om frelse uten at de tror på ham? Og hvordan kan de tro på ham hvis de aldri har hørt om ham? Og hvordan kan de få høre om ham uten at det er noen som forteller dem det?
15 Og hvordan skal noen kunne gå og fortelle dem det uten at noen sender dem? Det er dette Skriftene taler om når de sier: «Hvor vakre deres føtter er som forkynner fredens evangelium fra Gud og som bringer gledesbud.»
16 Men det er ikke alle som hører evangeliet, som tar imot det. Profeten Jesaja sa: «Herre, hvem trodde meg da jeg talte til dem?»
17 Likevel kommer troen av å lytte til evangeliet ? det gode budskapet om Kristus.
18 Men hva så med jødene? Har de hørt Guds ord? Ja, for det har gått ut til alle steder der de bor. Evangeliet er blitt forkynt til jordens ender.
19 Forstod de (at Gud ville gi sin frelse til andre hvis de selv nektet å ta imot den)? Ja, for alt på Mose tid sa Gud at han ville gjøre sitt folk sjalu og prøve å vekke dem opp ved å gi sin frelse til de uforstandige hedningefolkene.
20 Og senere talte Jesaja frimodig og sa at Gud ville la seg finne av et folk som ikke engang hadde sett etter ham.
21 Men til Israel sier han: «Hele dagen rakte jeg hendene ut til et ulydig og motvillig folk.»
© 2018 ERF Medien