Help

En Levende Bok

'MITT ARBEID HER PÅ JORDEN'

1 Nå gikk Jesus om bord i en båt og drog over sjøen til Kapernaum, hjembyen.
2 Det varte ikke lenge før noen menn kom til ham med en lam gutt. Han lå på en matte. Da Jesus så troen deres, sa han til den syke gutten: «Vær frimodig, gutten min. Jeg har tilgitt deg din synd.»
3 «Gudsbespottelse! Denne mann sier at han er Gud!» utbrøt noen av de religiøse lederne.
4 Jesus visste hva de tenkte og spurte dem: «Hvorfor tenker dere slike onde tanker?
5 Er det vanskeligere å tilgi synd enn å helbrede ham?
6 Men for å bevise at jeg har makt til å tilgi synder» ? nå vender han seg til den lamme gutten og sier: «Stå opp, rull sammen matten din og gå hjem!»
7 Og gutten stod opp og gikk sin vei!
8 Det gikk kaldt nedover ryggen på folk da de så dette som skjedde. De priste Gud for at han hadde gitt slik makt til et menneske!
9 Da Jesus fortsatte nedover veien, så han en skatteoppkrever, Matteus, sitte i boden sin og kreve inn penger. «Kom og bli min disippel,» sa Jesus til ham, og Matteus reiste seg og ble med ham.
10 Senere, da Jesus og disiplene spiste middag i huset til Matteus, satt de til bords med tollere og syndere.
11 Fariseerne var indignerte. «Hvorfor blander han seg med den slags folk?»
12 «Fordi folk som er friske ikke trenger lege! Det er de syke som gjør det!» var svaret til Jesus.
13 Så la han til: «Gå av sted og lær meningen med dette verset i Skriften: 'Det er ikke dine offer og gaver jeg bryr meg om ? men at du viser godhet.' Min oppgave her på jorden er å føre syndere tilbake til Gud ? ikke å ta meg av slike som mener seg å være gode mennesker.»
14 En dag kom disiplene til døperen Johannes til Jesus og spurte: «Hvorfor faster ikke dine disipler slik som vi gjør? Fariseerne gjør jo også det.»
15 «Skulle vennene til brudgommen sørge og gå uten mat mens brudgommen er hos dem?» spurte Jesus. «Det kommer en tid da jeg skal bli tatt fra dem. Det blir tid nok for dem da til å faste.
16 Og hvem ville lappe et gammelt klesplagg med ukrympet tøy? Lappen ville bare rive det mer i stykker og gjøre hullet større.
17 Hvem ville bruke gamle vinskinn til å oppbevare ny vin? De gamle skinnene ville gå i stykker, vinen ville gå til spille og skinnene bli ødelagt. Man bruker nye vinskinn til å oppbevare ny vin. På den måten bevarer man begge deler.»
18 Mens han sa dette, kom forstanderen fra den nærmeste synagogen og hilste ham. «Min lille datter døde nettopp,» sa han, «men hvis du bare vil komme og røre ved henne, vil hun få livet igjen.»
19 Mens Jesus og disiplene var på vei til forstanderens hjem,
20 kom en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år, og rørte ved en dusk på kappen hans bakfra.
21 Hun tenkte: «Hvis jeg bare får rørt ved ham, blir jeg frisk.»
22 Jesus snudde seg og talte til henne: «Datter,» sa han, «alt er i orden! Din tro har helbredet deg.» Og kvinnen ble frisk i samme øyeblikk.
23 Da Jesus kom til huset til synagogeforstanderen og så den støyende flokken og hørte sørgemusikken,
24 sa han: «Få dem ut, for den lille piken er ikke død, hun sover bare!» Men da spottet de ham og lo ham ut!
25 Da flokken omsider var ute av huset, gikk Jesus inn der den lille piken lå. Han tok henne ved hånden, og hun reiste seg opp og var helt frisk igjen!
26 Ryktet om dette underet gikk over hele distriktet.
27 Da Jesus forlot hjemmet hennes, fulgte to blinde menn etter ham og ropte: «Å, du sønn av kong David, ha barmhjertighet med oss.»
28 De gikk rett inn i huset der han oppholdt seg, og Jesus spurte dem: «Tror dere at jeg kan gi dere synet?»«Ja, Herre!» sa de til ham, «Det tror vi!»
29 Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.»
30 Og plutselig kunne de se! Jesus advarte dem og sa at de ikke skulle fortelle dette til noen,
31 men i stedet spredte de ryktet om ham over hele byen.
32 Da Jesus forlot stedet, møtte han en mann som ikke kunne snakke, fordi det var en ond ånd i ham.
33 Jesus drev ut den onde ånden, og straks kunne mannen snakke. Folket undret seg! «Aldri i vårt liv har vi sett noe slikt som dette,» utbrøt de.
34 Men fariseerne sa: «Grunnen til at han kan drive ut onde ånder, er at han er åndsbesatt selv ? besatt av Satan, de onde ånders konge!»

ARBEIDERE KALLES

35 Jesus reiste rundt i alle byene og landsbyene. Han lærte i de jødiske synagogene og forkynte evangeliet om Riket. Og overalt hvor han kom, helbredet han folk med alle slags sykdommer.
36 Jesus syntes inderlig synd på alle som kom til ham. De var forkomne og hjelpeløse og visste ikke hvem de skulle gå til. De var som sauer uten hyrde.
37 «Høsten er stor, og arbeiderne er få,» sa han til disiplene.
38 «Be derfor til han som er ansvarlig for innhøstingen, be ham om å sende flere arbeidere ut på markene.»
© 2018 ERF Medien