Hjelp

En Levende Bok

JESUS HELBREDER FORSKJELLIGE SYKDOMMER

1 Store flokker fulgte etter Jesus da han kom ned fra fjellet.
2 En spedalsk nærmet seg. Han knelte foran Jesus og sa: «Herre, hvis du vil, kan du helbrede meg.»
3 Jesus rørte ved mannen. «Jeg vil,» sa han, «bli frisk.» Og straks ble mannen frisk.
4 Da sa Jesus til ham: «Stans ikke for å snakke med noen, men gå rett til presten for å bli undersøkt. Ta med deg det offer som etter Moseloven kreves for spedalske som blir friske. Det skal være et offentlig vitnesbyrd om at du er helbredet.»
5-6 Da Jesus kom til Kapernaum, kom en romersk kaptein fra hæren og bad at han måtte bli med hjem og helbrede tjeneren hans. Han lå lam i sengen og hadde fryktelige smerter.
7 «Ja,» sa Jesus, «jeg vil bli med og helbrede ham.»
8-9 Da sa offiseren: «Herre, jeg er ikke verdig til å ha deg i huset mitt, og det er ikke nødvendig for deg å bli med. Hvis du bare sier: 'Bli frisk!' så blir gutten frisk. Jeg vet det, for jeg har høyere offiserer som står over meg, og jeg har selv myndighet over mine soldater. Sier jeg til en: 'Gå!' så går han, og til en annen: 'Kom!' så kommer han og til slaven min: 'Gjør dette eller hint', så gjør han det. Jeg vet at du har myndighet til å befale denne sykdommen å forsvinne ? og da forsvinner den!»
10 Jesus var helt forundret. Han vendte seg til flokken og sa: «Jeg har ikke sett en slik tro noe sted i hele Israels folk!
11 Og jeg sier dere at mange hedninger (som denne romerske offiser) skal komme fra hele verden og sitte til bords i himmelriket med Abraham, Isak og Jakob.
12 Og mangen israelitt ? de som riket egentlig var tiltenkt ? skal bli kastet ut i det ytterste mørke, på det sted der det er gråt og pine.»
13 Så sa Jesus til den romerske offiseren: «Gå hjem. Det du har trodd, er skjedd!» Og gutten ble helbredet i samme stund.
14 Da Jesus kom til Peters hus, lå Peters svigermor til sengs med høy feber.
15 Men da Jesus rørte ved hånden hennes, forlot feberen henne, og hun reiste seg og laget mat til dem.
16 Den kvelden ble flere åndsbesatte mennesker brakt til Jesus, og han sa ikke mer enn ett ord, så forsvant de onde åndene. Alle de syke ble helbredet.
17 Dette oppfylte profetien til Jesaja: «Han tok våre sykdommer og bar våre skrøpeligheter.»

PÅ BEGGE SIDER AV SJØEN

18 Da Jesus la merke til den store folkemengden som strømmet til, bad han disiplene at de skulle gjøre seg ferdige til å sette over til den andre siden av sjøen.
19 Akkurat da var det en av de jødiske religionslærerne som sa til ham: «Mester, jeg vil følge deg uansett hvor du går!»
20 Men Jesus svarte: «Revene har huler og fuglene har reder, men jeg, Menneskesønnen, har ikke noe eget hjem ? ikke så mye som et hvilested.»
21 En annen av dem som fulgte ham, sa da: «Herre, la meg først få gå og begrave min far.»
22 Men Jesus sa til ham: «Følg meg nå! La de som er åndelig døde, sørge for sine egne døde.»
23 Så gikk han ut i båten for å seile over sjøen sammen med disiplene.
24 Plutselig blåste det opp til en fryktelig storm. Bølgene var høyere enn båten. Men Jesus sov.
25 Disiplene gikk til ham, vekket ham og de ropte: «Herre, frels oss! Vi synker!»
26 Men Jesus svarte: «Å, dere har så liten tro! Hvorfor er dere så redde?» Så stod han opp og truet vinden og bølgene. Stormen la seg, og alt ble rolig.
27 Disiplene satt bare der, slått av forundring. «Hva er dette for en?» spurte de hverandre, «Til og med vinden og sjøen er lydige mot ham.»
28 Da de kom til den andre siden av sjøen til Gadarener-landet, kom to besatte menn imot Jesus. De bodde på en gravplass og var så farlige at ingen kunne gå gjennom dette området.
29 De begynte å skrike: «Hva vil du med oss, du Guds Sønn? Du har ingen rett til å plage oss ennå.»
30 En flokk med griser beitet et stykke unna,
31 og de onde åndene bad: «Hvis du kaster oss ut, send oss da inn i den griseflokken.»
32 «Vel,» sa Jesus, «dra dit!»Og de fór ut av mennene og inn i grisene, og hele flokken styrtet ut over en klippe og druknet i vannet under.
33 Gjeterne løp til nærmeste by og fortalte det som var hendt,
34 og hele befolkningen kom styrtende ut for å se Jesus. De bad ham dra vekk og la dem være i fred.
© 2017 ERF Medien