Help

En Levende Bok

1 «Ta dere i vare! Gjør ikke de gode gjerningene offentlig, for å bli beundret, for da vil dere miste lønnen i himmelen.
2 Når du gir noe til en tigger, så rop ikke ut om det slik som hyklerne. De blåser i trompeter i synagogene og på gatene for å gjøre sine velgjerninger kjent. Jeg sier dere; de har fått all den lønn de noensinne vil få.
3 Men når du er vennlig mot noen, så vær det i det skjulte ? si ikke til din venstre hånd hva den høyre gjør.
4 Din Far, som kjenner alle hemmeligheter, vil lønne deg.»

BØNN OG FASTE

5 «Så var det dette med bønn! Når dere ber, skal dere ikke være som hyklerne. De liker å stå i synagogen og på gatehjørnene for å vise seg for folk. I sannhet, det er all den lønnen de noen gang kommer til å få.
6 Men når du ber, så gå for deg selv, vær helt alene, lukk døren bak deg og be til din Far. Han, som kjenner alle dine hemmeligheter, skal lønne deg.
7-8 Rams ikke opp den samme bønnen om igjen og om igjen slik som hedningene gjør. De tror at bønner besvares bare de stadig blir gjentatt. Husk, deres Far vet nøyaktig hva dere trenger, til og med før dere ber!
9 Be på denne måten: 'Vår Far i himmelen, vi ærer ditt hellige navn.
10 Vi ber om at ditt rike må komme snart. Må din vilje skje her på jorden, akkurat som den skjer i himmelen.
11 Gi oss mat også i dag, slik som du alltid har gjort.
12 Tilgi oss syndene våre, akkurat som vi har tilgitt dem som har syndet mot oss.
13 Før oss ikke ut i fristelse, men fri oss fra den onde. Amen.'
14-15 Deres himmelske Far vil tilgi dere hvis dere tilgir dem som synder mot dere, men hvis dere nekter å tilgi, vil heller ikke han tilgi dere.
16 Så var det dette med faste. Når dere faster; lar være å spise for å oppnå åndelig konsentrasjon, så gjør ikke dette offentlig, slik som hyklerne gjør. De forsøker å se gustne og ustelte ut, så folk skal synes synd på dem. Sannelig, det er den eneste lønnen de noen gang kommer til å få.
17 Men når du faster, så se glad ut,
18 slik at ingen kan vite at du er sulten, bortsett fra din Far, han som kjenner alle hemmeligheter. Han skal lønne deg.
19 Samle ikke skatter her på jorden hvor de tæres vekk eller stjeles.
20 Samle dem i himmelen, der de aldri vil miste verdi og der de er trygge for tyver.
21 Hvis skatten din er i himmelen, vil hjertet ditt være der også.
22 Er øyet ditt friskt, vil hele kroppen være frisk.
23 Men hvis øyet er formørket av onde tanker og begjær, er du i et dypt åndelig mørke.
24 Dere kan ikke tjene to herrer: Gud og pengene. Dere vil nemlig hate den ene og elske den andre, eller motsatt.
25 Mitt råd er dette: Vær ikke bekymret for mat, drikke, penger og klær. For dere har allerede liv og kropp ? og det er mye viktigere enn hva man skal spise og kle seg med.
26 Se på fuglene! De bekymrer seg ikke for hva de skal spise ? de trenger ikke så eller høste eller samle mat ? deres himmelske Far før dem. Dere er langt mer verdifulle for ham enn de er.
27 Vil alle bekymringene deres forlenge livet med et eneste øyeblikk?
28 Og hvorfor bekymre seg for klærne? Se på liljene på marken. De bryr seg ikke med slikt.
29 Likevel var ikke kong Salomo i all sin herlighet kledd så vakkert som dem.
30 Hvis Gud sørger så trofast for blomster som er her i dag og er borte i morgen, vil han da ikke enda mer ta seg av dere? Så liten tro dere har.
31-32 Vær ikke bekymret for om dere har nok å spise og nok å kle dere med. Hvorfor være som hedningene? De legger stor vekt på alt dette og er veldig opptatt av det. Men deres himmelske Far vet så godt at dere trenger det.
33 Han vil med glede gi dere alt dette hvis dere bare gir ham førsteplassen i livene deres.
34 Vær altså ikke engstelig for morgendagen. Gud vil ta hånd om den. Lev en dag om gangen.»
© 2018 ERF Medien