Help

En Levende Bok

BERGPREKENEN, kap 5?7

1-2 En dag da folkemassene hadde samlet seg, gikk Jesus opp i fjellskråningen sammen med disiplene sine og satte seg og lærte dem.
3 «Ydmyke mennesker er meget lykkelige!» sa han til dem. «For himmelriket er gitt dem.
4 De som sørger er lykkelige! For de skal trøstes.
5 De saktmodige er lykkelige! For hele verden tilhører dem.
6 Lykkelige er de som lengter etter rettferdighet, for de skal i sannhet oppleve det.
7 Lykkelige er de vennlige og barmhjertige, for de skal bli vist barmhjertighet.
8 Lykkelige er de som har rene hjerter, for de skal se Gud.
9 Lykkelige er de som kjemper for fred ? de skal bli kalt Guds sønner.
10 Lykkelige er de som blir forfulgt fordi de er gode, for himmelriket er deres.
11 Når dere blir spottet og forfulgt og baktalt fordi dere er mine etterfølgere ? skal dere fryde og glede dere.
12 Vær lykkelige når det skjer! Vær glade! Dere skal få stor lønn i himmelen. Og husk, de gamle profetene ble også forfulgt.
13 Dere er verdens salt. Det er dere som skal gjøre den god. Hvis dere mister kraften, hva vil da skje med verden? Selv vil dere bli kastet ut og trampet ned som verdiløse.
14 Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
15-16 Gjem ikke lyset deres! La det skinne for alle. La deres gode gjerninger lyse, så alle ser dem, slik at de kan prise deres himmelske Far.
17 Misforstå ikke ? jeg er ikke kommet for å oppheve Moseloven og profetenes advarsler. Nei, jeg er kommet for å oppfylle dem, for at de skal bli satt ut i livet.
18 Jeg sier til dere, og dette er virkelig alvorlig: Hver eneste lov i Skriften skal stå fast til dens hensikt er oppnådd.
19 Hvis noen bryter det minste bud og lærer andre å gjøre det samme, så kommer han til å bli den minste i himmelriket. Men de som lærer andre Guds lov og adlyder budene, vil bli store i himmelriket.
20 Men jeg advarer dere ? hvis deres godhet ikke er større enn fariseernes, kommer dere ikke inn i himmelriket i det hele tatt!
21 Under Moseloven var regelen: 'Hvis du dreper, må du selv dø.'
22 Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier: Din dumrian til en annen, skal stilles for Det høye råd. Og hvis du forbanner ham, utsetter du deg for helvetes ild.
23 Hvis du altså står foran alteret i templet og ofrer til Gud og plutselig husker at en venn har noe imot deg,
24 da skal du la offeret ligge ved siden av alteret og gå og be om tilgivelse. Så kan du komme og ofre til Gud.
25 Gjør opp med din fiende før det er for sent. Hvis han trekker deg for retten, blir du kastet i gjeldsfengslet,
26 og der vil du bli til du har betalt den siste øre.
27 Moseloven sier: 'Du skal ikke drive hor.'
28 Men jeg sier: Enhver som ser på en kvinne med begjær i blikket, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.
29 Så hvis ditt øye ? til og med om det er ditt beste øye! ? lokker deg til fall, så riv det ut og kast det vekk. Det er bedre at en del av deg går til grunne enn at du kastes i helvete.
30 Og hvis hånden din ? om det så er din høyre hånd ? blir årsak til at du synder, så hogg den av og kast den fra deg. Det er bedre enn at du selv skulle havne i helvete.
31 Moseloven sier: 'Hvis noen ønsker å bli kvitt sin hustru, kan han skille seg fra henne ved å gi henne skilsmissebrev.'
32 Men jeg sier at en mann som skiller seg fra sin hustru, hvis det ikke gjelder utroskap, får henne til å drive hor. Og den som gifter seg med henne, driver hor.
33 Moseloven sier også: 'Du skal ikke bryte løfter til Gud, men oppfylle dem alle.'
34 Men jeg sier: Du skal ikke sverge i det hele tatt! Selv det å si: 'Ved himmelen!' er en ed, for himlene er Guds trone.
35 Og hvis du sier 'ved jorden,' så er det også en ed. For jorden er Guds fotskammel. Og sverg ikke 'ved Jerusalem', for Jerusalem er hovedstaden til den store kongen.
36 Sverg heller ikke 'ved mitt hode!' for du kan ikke gjøre et hår hvitt eller svart.
37 Si bare et enkelt 'Ja, jeg vil' eller 'Nei, jeg vil ikke.' Ditt ord er nok. Det å forsterke løftet med en ed, viser at noe er galt.
38 Moseloven sier: 'Hvis en mann skader en annens øye, må han betale det med sitt eget. Hvis en slår ut en annens tann, skal han selv miste en tann.'
39 Men jeg sier: Sett dere ikke imot den som gjør ondt imot dere. Hvis du blir slått på det ene kinnet, så vend også det andre til!
40 Hvis du får ordre om å møte i retten, og din skjorte blir tatt fra deg, så gi fra deg kappen også!
41 Hvis soldatene forlanger at du skal bære utstyret deres en mil, så bær det to!
42 Gi til dem som tigger, og vend deg ikke bort fra dem som vil låne!
43 Det er et ord som sier: 'Elsk dine venner og hat dine fiender!'
44 Men jeg sier: Elsk dine fiender! Be for dem som forfølger dere!
45 På den måten blir dere ekte barn av deres Far i himmelen. For han lar solen skinne både over onde og gode, og han sender regn over både rettferdige og urettferdige.
46 Om dere bare elsker dem som elsker dere, hva godt er det vel i det? Til og med kjeltringer gjør såpass.
47 Hvis dere bare er vennlige mot vennene deres, hvilken forskjell er det da på dere og de andre? Til og med hedningene gjør det.
48 Men dere skal være fullkomne, slik som deres Far i himmelen er fullkommen.»
© 2018 ERF Medien