Help

En Levende Bok

DØPEREN JOHANNES BEGYNNER SITT VIRKE

1 Mens de bodde i Nasaret, begynte døperen Johannes å preke ute i Judeas ødemark. Hans stadige oppfordring var:
2 «Vend dere fra synden, og vend om til Gud, for himmelriket kommer snart.»
3 Profeten Jesaja hadde talt om denne tjenesten som Johannes skulle ha århundrer i forveien. Han hadde skrevet: «Jeg hører et rop fra ødemarken: 'Gjør i stand en vei for Herren ? jevn stien som han skal gå på'.»
4 Klærne til Johannes var vevd av kamelhår, og han hadde et lærbelte på seg. Han levde av gresshopper og vill honning.
5 Folk fra Jerusalem, fra hele Jordandalen og fra alle kanter av Judea drog ut i ødemarken for å høre ham preke.
6 Når de hadde bekjent sine synder, døpte Johannes dem i elven Jordan.
7 Men da han så at mange av fariseerne og saddukeerne kom for å bli døpt, sendte han voldsomme anklager mot dem.«Ormeyngel!» sa han. «Hvem har sagt at dere kan slippe unna Guds vrede?
8 Vil dere døpes, så vis at dere har vendt dere fra synden ved å gjøre gode gjerninger.
9 Tro ikke at dere kommer fra det med å tenke: 'Vi er trygge, for vi er jøder, etterkommere av Abraham.' Det beviser ingenting. Gud kan forvandle disse steinene til jøder!
10 Guds domsøks er allerede klar til å hogge ned hvert eneste ufruktbart tre. De skal hogges ned og brennes.
11 Jeg døper med vann, slik at dere kan bli omvendt. Men det kommer en annen, en som er mye større enn jeg, så stor at jeg ikke er verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med den Hellige Ånd og med ild.
12 Han skal skille agnene fra kornet. Hveten skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner.»

JESUS BLIR DØPT

13 Da drog Jesus fra sitt hjem til Galilea og til elven Jordan for å bli døpt av Johannes.
14 Johannes ville ikke gjøre det.«Dette er ikke riktig,» sa han. «Det er jeg som trenger å bli døpt av deg.»
15 Men Jesus sa: «La det skje, for dette må til for rettferdighetens skyld.» Da døpte Johannes ham.
16 Med det samme Jesus steg opp av vannet, åpnet himmelen seg, og han så Guds Ånd komme ned i form av en due.
17 Og en stemme fra himmelen sa: «Dette er min elskede Sønn, som er i fullt samsvar med min vilje.»
© 2018 ERF Medien