Help

En Levende Bok

JESUS BLIR FORRÅDT

1 Da Jesus var ferdig med denne talen, sa han:
2 «Som dere vet begynner påskefeiringen om to dager. Da skal Menneskesønnen bli forrådt og korsfestet.»
3 På samme tid møttes øversteprestene og andre jødiske ledere i øverstepresten Kaifas' hus
4 for å diskutere mulighetene for å arrestere Jesus i all stillhet og drepe ham.
5 «Men ikke under påskefeiringen,» var de enige om, «for det vil bare føre til opptøyer.»
6 Jesus gikk nå til Betania, til huset til den spedalske Simon.
7 Mens han spiste, kom det inn en kvinne med en flaske meget kostbar parfyme, og hun helte den ut over hodet hans.
8-9 Disiplene ble forarget. «For et sløseri med penger,» sa de. «Hun kunne jo solgt dette for en formue og gitt det til de fattige.»
10 Jesus visste hva de tenkte og sa: «Hvorfor kritiserer dere henne? Hun har jo gjort en velgjerning mot meg.
11 Dere kommer alltid til å ha de fattige iblant dere, men dere kommer ikke alltid til å ha meg.
12 Hun har helt denne parfymen over meg for å forberede min begravelse.
13 Og hun kommer alltid til å bli husket for denne handlingen. Historien om det hun har gjort, vil bli fortalt over hele verden, overalt der evangeliet blir forkynt.»
14 Da gikk Judas Iskariot, en av de tolv apostlene, til øversteprestene
15 og spurte: «Hvor mye betaler dere meg, hvis jeg overlater Jesus til dere?» De gav ham tretti sølvmynter.
16 Fra nå av ventet Judas på en anledning til å forråde Jesus.
17 Den første dagen under påskeseremoniene, da alt syret brød ble fjernet fra jødiske hjem, kom disiplene til Jesus og sa: «Hvor skal vi gjøre i stand påskemåltidet?»
18 Han svarte: «Gå inn i byen og finn den mannen dere vet. Si til ham: 'Vår herre sier at tiden er kommet. Nå vil han gjerne spise påskemåltidet sammen med disiplene sine og spør om vi kan være i hjemmet ditt'?»
19 Disiplene gjorde som han bad dem og forberedte aftensmåltidet der.
20-21 Mens han samme kvelden satt og spiste sammen med de tolv, sa Jesus: «En av dere kommer til å forråde meg.»
22 Disiplene ble meget bedrøvet, og alle sammen spurte: «Er det meg?»
23 Han svarte: «Det er han jeg serverte først.
24 Jeg må dø, slik som det er profetert, men stakkars det menneske som forråder meg. Det hadde vært mye bedre for ham om han aldri hadde vært født.»
25 Judas hadde også spurt: «Rabbi, er det meg?» Og Jesus hadde svart: «Ja!»
26 Mens de spiste, tok Jesus et stykke brød, velsignet det og brøt det i biter og gav det til disiplene idet han sa: «Ta dette og spis det, for det er mitt legeme.»
27 Han tok også et beger vin, takket Gud for det og gav det til disiplene idet han sa: «Drikk alle av dette,
28 for det er mitt blod som besegler den nye pakten. Det utgytes for å gi tilgivelse for manges synder.
29 Merk dere hva jeg sier ? jeg skal ikke drikke denne vinen igjen før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»
30 Da de hadde sunget en salme, gikk de ut til Oljeberget.
31 Der sa Jesus til dem: «I kveld kommer dere alle til å forlate meg. For det er skrevet i Skriftene at Gud vil slå gjeteren, og saueflokken skal bli spredt.
32 Men etter at jeg er ført tilbake til livet igjen, vil jeg gå til Galilea og møte dere der.»
33 Peter tok da ordet og sa: «Om så alle de andre forlater deg, skal i hvert fall ikke jeg gjøre det.»
34 Jesus sa til ham: «Sannheten er at i denne natt, før hanen galer, kommer du til å fornekte meg tre ganger!»
35 «Før vil jeg dø!» innvendte Peter. Og alle de andre disiplene sa det samme.

JESUS BER

36 Nå tok Jesus dem med til Getsemanehagen, og han bad dem sette seg og vente mens han gikk et stykke bort og bad.
37 Han tok med seg Peter og likeså Sebedeussønnene, Jakob og Johannes. Nå var Jesus grepet av angst og fortvilelse,
38 og han sa: «Min sjel er knust av redsel og bedrøvelse, ja, like til døden ... bli her ... bli her og våk sammen med meg.»
39 Han gikk et lite stykke lenger fram og falt med ansiktet mot jorden og bad: «Min Far! Hvis det er mulig, så la dette beger bli tatt fra meg. Men jeg vil at din vilje skal skje, ikke min.»
40 Så vendte han tilbake til de tre disiplene og fant dem sovende. «Peter,» ropte han, «kunne du ikke engang være våken en time sammen med meg?
41 Vær på vakt og be. Ellers vil dere bli overmannet av fristelse. For ånden er nok villig, men kreftene er små.»
42 Igjen gikk han fra dem og bad: «Min Far! Hvis dette begeret ikke kan bli tatt fra meg før jeg har tømt det, så la din vilje skje.»
43 Han vendte tilbake til disiplene enda en gang. Også nå fant han dem sovende, for øynene deres var tunge.
44 For tredje gang gikk Jesus for seg selv for å be.
45 Så kom han til disiplene og sa: «Bare sov, dere, og hvil ... men, nei, tiden er inne! Jeg skal bli overlatt til onde mennesker.
46 Stå opp, la oss gå. Se ? her kommer mannen som forråder meg!»
47 I samme øyeblikk, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, med en stor flokk som var bevæpnet med sverd og klubber. De kom fra overprestene og de eldste, og
48 Judas hadde bedt dem å arrestere den mannen han hilste på, for det var ham de var ute etter.
49 Judas gikk derfor rett bort til Jesus og sa: «Hallo, mester!» og omfavnet ham vennlig.
50 Jesus svarte: «Min venn, gjør det du er kommet for.» Da kom de andre og tok Jesus til fange.
51 En av mennene som var sammen med Jesus, tok et sverd og hogg øret av øversteprestens tjener.
52 «Legg vekk sverdet!» sa Jesus til ham. «De som bruker sverd, vil bli drept.
53 Er du ikke klar over at jeg kunne be min Far om tusener av engler som kunne beskytte oss? Han ville sendt dem på øyeblikket!
54 Men hvis jeg gjorde det, hvordan skulle da Skriftene bli oppfylt, de som forteller om dette?»
55 Så talte Jesus til flokken: «Er jeg en farlig forbryter, siden dere måtte bevæpne dere med sverd og klubber før dere kunne arrestere meg? Jeg var daglige hos dere i templet, og dere stanset meg ikke da.
56 Men alt dette skjer for å oppfylle profetenes ord, slik vi har dem i Skriftene.»Da forlot alle disiplene ham og flyktet.
57 Så førte mobben Jesus til øverstepresten Kaifas, der alle de jødiske lederne var samlet.
58 Peter hadde fulgt etter på avstand, og han kom til gården i øversteprestens hus. Her gikk han inn og satte seg hos soldatene, mens han ventet på å se hva som skulle skje med Jesus.
59 Øversteprestene og høyesterett var samlet der, og de så etter vitner som kunne lyve på Jesus, så de kunne anlegge sak og felle dødsdom over ham.
60-61 Men selv om de fant mange som gikk med på å være falske vitner, viste det seg at de hele tiden motsa hverandre.Endelig fant de to menn som erklærte: «Denne mannen har sagt: 'Jeg er i stand til å ødelegge Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager'.»
62 Da reiste øverstepresten seg og sa til Jesus: «Nå, er dette sant? Sa du det eller sa du det ikke?»
63 Men Jesus var taus.Øverstepresten fortsatte: «Jeg forlanger i den levende Guds navn at du sier oss om du gjør krav på å være Messias, Guds Sønn.»
64 «Ja!» sa Jesus. «Jeg er det. Og en dag vil dere få se meg, Menneskesønnen, sitte ved Guds høyre hånd, og jeg skal vende tilbake i himmelens skyer.»
65-66 Da flerret øverstepresten kappen sin, mens han ropte: «Gudsbespottelse! Hva skal vi med andre vitner? Dere har alle hørt ham si det! Hva er deres dom?»De ropte: «Døden! ? Døden! ? Døden!»
67 Så spyttet de Jesus i ansiktet og slo ham både med knyttnevene og stokker,
68 mens de ropte: «Profeter for oss, Messias! Hvem var det som slo deg denne gangen?»

PETER NEKTER AT HAN KJENNER JESUS

69 I mellomtiden, mens Peter satt ute i gården, kom en pike bort til ham og sa: «Du var med Jesus, dere er begge fra Galilea.»
70 Men Peter nektet høylytt. «Jeg vet ikke engang hva du snakker om,» protesterte han sint.
71 Senere, ute ved porten, fikk en annen pike øye på ham og sa til dem som stod der: «Denne mannen var sammen med Jesus fra Nasaret.»
72 Igjen nektet Peter, og denne gangen bannet han. «Jeg kjenner ikke engang mannen!»
73 Men etter en stund kom mennene, som hadde stått der, bort til Peter og sa: «Vi vet at du er en av disiplene hans, for vi kan høre det på dialekten din.»
74 Peter begynte å banne og sverge. «Jeg kjenner ikke engang mannen,» ropte han.Straks gol hanen.
75 Da husket Peter hva Jesus hadde sagt: «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk bort og gråt bittert.
© 2018 ERF Medien