Hjelp

En Levende Bok

FLERE FORTELLINGER OM RIKET

1 «Himlenes rike kan sammenlignes med ti brudepiker som tok lampene sine og gikk for å møte brudgommen.
2-4 Bare fem av dem var kloke nok til å fylle lampene med olje, mens de andre fem var dumme og glemte det.
5-6 Da brudgommen ble forsinket, la de seg ned for å hvile. Ved midnatt ble de vekket av ropet: 'Brudgommen kommer! Gå og hils ham velkommen!'
7-8 Alle pikene fór opp og gjorde i stand lampene sine. De fem som ikke hadde olje, bad de andre å dele med seg, for lampene deres sloknet.
9 Men de andre svarte: 'Vi har ikke nok. Gå i stedet til forretningene og kjøp selv.'
10 Men mens de var borte, kom brudgommen, og de som var rede, gikk med ham inn til bryllupsfesten, og døren ble stengt.
11 Senere, da de andre fem kom tilbake, stod de utenfor og ropte: 'Herre, åpne døren for oss!'
12 Men han ropte tilbake: 'Gå bort! Det er for sent!'
13 Vær derfor våkne, og vær forberedt, for dere vet ikke dagen eller øyeblikket når jeg kommer igjen.
14 Himlenes rike kan også sammenlignes med historien om en mann som reiste til et annet land. Han kalte tjenerne sine sammen og lånte dem penger, som de skulle handle med mens han var borte.
15 Han gav 30.000 kroner til en, 12.000 kroner til en annen og 6.000 kroner til den siste. Alle tre fikk etter de evnene de hadde til å forvalte penger. Så reiste han av sted.
16 Mannen som fikk 30.000 kroner, begynte straks å kjøpe og selge for pengene, og han tjente snart 30.000 kroner til.
17 Mannen med 12.000 kroner gikk også i gang med å arbeide, og han tjente ytterligere 12.000 kroner.
18 Men den mannen som hadde fått 6.000 kroner, gravde et hull i jorden og gjemte pengene, for han mente de var tryggest der.
19 Etter lang tid kom herren deres tilbake, og han kalte dem til seg slik at de kunne avlegge regnskap for pengene.
20 Mannen som hadde fått 30.000 kroner, leverte 60.000 kroner tilbake.
21 Han fikk ros og oppmuntring. 'Du har vært tro når det gjelder å ta hånd om et lite beløp,' sa herren, 'så nå vil jeg gi deg større ansvar. Du skal få nye oppgaver å ta fatt på.'
22 Så kom mannen som hadde fått 12.000 kroner med sin rapport: 'Herre, du gav meg 12.000 kroner som jeg skulle bruke. Nå har jeg fordoblet beløpet.'
23 'Godt gjort,' sa herren. 'Du er en god og tro tjener. Du har vært tro når det gjelder å ta hånd om dette lille beløpet, så nå vil jeg gi deg mer.'
24-25 Nå kom mannen med de 6.000 kroner fram og sa: 'Herre, jeg vet at du er en streng mann, og jeg var redd du ville ta fra meg det jeg tjente. Derfor gjemte jeg pengene dine i jorden, og her er de!'
26 Men herren svarte: 'Din lathans! Du visste at jeg ville kreve min fortjeneste.
27 Du skulle i det minste ha satt pengene i banken, slik at jeg kunne fått renter.
28 Ta pengene fra denne mannen og gi dem til han som har 60.000 kroner.
29 For den som bruker det han har fått på en god måte, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke er tro, skal til og med bli fratatt det lille ansvaret han har.
30 Kast denne late tjeneren ut i det ytterste mørke. Der skal det være gråt, og de skal skjære tenner.'
31 Når jeg, Menneskesønnen, kommer i herlighet og har alle englene med meg, da skal jeg sitte på min trone med herlighet.
32 Og alle folk skal samles foran meg, og jeg skal skille folket som en gjeter skiller sauene fra geitene.
33 Sauene skal stilles på min høyre side og geitene på min venstre.
34 Da skal jeg, kongen, si til dem som står på min høyre side: 'Kom, dere som er velsignet av min Far, inn i det riket som er forberedt dere fra verden ble grunnlagt.
35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg vann. Jeg var en fremmed, og dere bad meg hjem.
36 Jeg var naken, og dere kledde meg, jeg var syk og i fengsel, og dere besøkte meg.'
37 Da skal disse rettferdige svare: 'Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat? Eller tørst og gav deg noe å drikke?
38 Eller som en fremmed og hjalp deg? Eller naken og kledde deg?
39 Når så vi deg noensinne syk eller i fengsel og besøkte deg?'
40 Og jeg, kongen, skal si til dem: 'Det dere gjorde for disse mine brødre, gjorde dere mot meg!'
41 Så skal jeg vende meg mot dem som står på min venstre side og si: 'Bort med dere, dere forbannede, gå til den evige ild som er beredt for djevelen og hans onde ånder.
42 For jeg var sulten, og dere ville ikke gi meg mat, tørst, og dere ville ikke gi meg noe å drikke,
43 en fremmed, og dere nektet meg gjestfrihet, naken, og dere ville ikke kle meg, syk og i fengsel, og dere besøkte meg ikke.'
44 Da skal de svare: 'Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed, naken, syk eller i fengsel og ikke hjalp deg?'
45 Og jeg skal svare: 'Da dere nektet å hjelpe den minste av disse mine brødre, nektet dere å hjelpe meg.'
46 Og de skal gå bort til den evige straff, men de rettferdige skal gå til evig liv.»
© 2017 ERF Medien