Help

En Levende Bok

JESUS SER INN I FRAMTIDEN

1 Da Jesus forlot tempelplassen, kom disiplene bort til ham og ville ha ham med på en tur til de forskjellige tempelbygningene.
2 Men han sa til dem: «Alle disse bygningene skal rives ned, og det skal ikke ligge en stein oppå en annen!»
3 «Når skal dette skje?» spurte disiplene, da de senere satt i skråningen opp mot Oljeberget. «Hva er tegnet på din gjenkomst og verdens ende?»
4 Jesus sa til dem: «Ikke la noen lure dere.
5 For mange vil komme og hevde at de er Messias, og de skal føre mange vill.
6 Når dere hører at det bryter ut krig, så er ikke det noe tegn på mitt komme. Slikt må skje, men enden kommer ikke ennå.
7 Nasjonene og rikene på jorden skal reise seg mot hverandre, og det vil bli hungersnød og jordskjelv mange steder.
8 Men alt dette er bare begynnelsen på det som skal skje.
9 Dere skal bli torturert og drept og hatet over hele verden fordi dere er mine,
10 og mange av dere vil falle i synd og forråde og hate hverandre.
11 Mange falske profeter skal vise seg, og de skal føre mange vill.
12 Synden vil ta overhånd overalt, og det vil føre til at kjærligheten blir kald hos mange.
13 Men de som holder ut til enden, skal bli frelst.
14 Og evangeliet om riket skal bli forkynt over hele verden, slik at alle nasjoner skal høre det, og så, endelig, kommer slutten.
15 Når dere altså ser det fryktelige vesen (som profeten Daniel talte om) stå på et hellig sted, (Bemerkning til leseren: Dere vet hva det betyr!)
16 da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.
17 De som er på balkongene, må ikke gå inn for å pakke før de flykter,
18 og de som er på markene, må ikke vende tilbake til sine hjem for å hente klær.
19 Stakkars de kvinnene som går med barn og de som har småbarn i de dager.
20 Be også om at flukten ikke må skje på vinteren eller om sabbaten.
21 For det vil bli en forfølgelse som verden aldri har sett maken til, og det skal aldri bli noe lignende igjen.
22 Hvis ikke de dagene ble forkortet, ville hele menneskeheten gå til grunne. For de utvalgtes skyld skal tiden forkortes.
23 Hvis altså noen sier til dere: 'Messias er kommet på det eller det sted, eller har vist seg der eller der,' så tro det ikke.
24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, slik at til og med Guds utvalgte kan bli lurt.
25 Se, jeg har advart dere.
26 Hvis altså noen forteller dere at Messias er vendt tilbake og er ute i ørkenen, så bry dere ikke om å gå dit for å se etter. Eller hvis noen sier at han gjemmer seg et eller annet sted, tro det ikke!
27 For som lynet lyser over himmelen fra øst til vest, slik skal mitt komme være, når jeg, Menneskesønnen, kommer tilbake.
28 Og der åtselet er, der vil gribbene samles.
29 Når forfølgelsene er over, skal solen bli formørket, og månen bli svart, og det skal se ut som om stjernene faller fra himmelen. Kreftene i himmelrommet skal rokkes.
30 Da skal endelig tegnet på mitt komme sees i himlene, og det skal bli sterke klagerop over hele jorden. Verdens nasjoner skal se at jeg kommer i himmelens skyer med kraft og stor herlighet.
31 Og jeg skal sende mine engler ut til lyden av et veldig trompetstøt, og de skal samle mine utvalgte fra de ytterste ender av jorden og himmelen.
32 Lær nå en lekse av fikentreet. Når grenene er myke og bladene begynner å sprette, da vet dere at sommeren snart er her.
33 Akkurat på samme måte kan dere vite at min gjenkomst er nær, når dere ser begynnelsen til alle disse hendelsene. Da står min gjenkomst for døren.
34 Først da vil denne tidsalder være forbi.
35 Himmel og jord skal forsvinne, men mine ord blir til evig tid.
36 Men ingen vet dagen eller timen ? ikke engang englene. Nei, ikke engang Guds Sønn. Bare Faderen vet det.
37-38 Verden vil være ubekymret ? det skal være selskaper og sammenkomster og brylluper ? akkurat som det var på Noahs tid før flommen plutselig kom.
39 Folk ville ikke tro det som skulle skje før flommen kom og tok dem alle. Slik skal mitt komme være.
40 To menn skal arbeide sammen på åkrene. Den ene skal bli tatt med, mens den andre blir tilbake.
41 To kvinner skal holde på med husarbeid. Den ene blir tatt med, den andre latt tilbake.
42 Vær derfor rede, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer.
43 En mann kan sikre seg mot tyver ved å holde vakt.
44 På samme måte skal også dere være forberedt. Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.
45 Hvem er en klok og tro tjener, ? en som Herren har betrodd ansvaret for de andre slik at de skal få mat i rett tid?
46 Velsignet er du hvis jeg, når jeg kommer igjen, finner deg trofast i ditt arbeid.
47 Slike trofaste mennesker vil jeg sette over alt jeg eier.
48 Men hvis du er ond og sier til deg selv: 'Min Herre kommer ikke på en stund,'
49 og du begynner å mishandle dine medtjenere, lever et dårlig liv og drikker deg full,
50 så vil din Herre komme uventet og uten varsel.
51 Han vil måtte piske deg hardt og sende deg til den samme dom som hyklerne får. Der skal det være gråt, og der skal de skjære tenner.»
© 2018 ERF Medien