Help

En Levende Bok

FARISEERNE TOK FEIL

1 Da sa Jesus til folket og til disiplene:
2 «En skulle tro disse jødiske lederne og fariseerne var Moses selv, så mange lover som de lager.
3 Og de venter at dere skal følge deres minste vink! Det kan være i orden at dere gjør det de sier, men følg ikke deres eksempel. De gjør nemlig ikke selv det de ber dere å gjøre.
4 Dere blir lesset ned med umulige krav som de selv ikke engang forsøker å etterleve.
5 Alt gjør de for å vise seg. De spiller hellige ved å bære store bønneremmer med skriftsteder og ved å forlenge minnefrynsene på kappene sine.
6 Og de elsker å sitte øverst ved bordet når det er selskap og på de reserverte plassene i synagogene.
7 Ja, de vil gjerne at folk skal hilse på dem og kalle dem rabbi.
8 La aldri noen kalle dere det, for det er bare Gud som er deres rabbi, og dere står alle på samme nivå, som brødre.
9 Tiltal heller aldri noen her på jorden som 'far', for det er bare Gud i himmelen som skal tiltales på den måten.
10 Og la dere ikke kalle 'herre', for bare en er deres herre, og det er Messias.
11 Jo mer ydmyke dere er i tjenesten, jo større er dere. Vil dere være størst, så vær tjenere.
12 Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.
13-14 Stakkars dere, skriftlærde og fariseere. Hyklere! Dere vil ikke la andre komme inn i himlenes rike, og ikke går dere inn selv heller. Dere later som dere er hellige med alle deres lange bønner, mens dere kaster enkene ut fra hjemmene deres. Hyklere!
15 Det kommer til å gå dere ille. Dere går land og strand rundt for å vinne en eneste tilhenger, og så gjør dere ham til et helvetes barn, dobbelt så ille som dere selv.
16 Blinde veiledere! Stakkars dere! Dere sier at det ikke betyr noe å sverge 'ved Guds tempel' ? dere kan bryte den eden. Men å sverge 'ved gullet i templet', det er bindende!
17 Blinde tåper! Hva er størst, gullet, eller templet som helliger gullet?
18 Og dere sier at en ed 'ved alteret' kan brytes, men å sverge 'ved gavene på alteret', det er bindende!
19 Blinde tåper! Hva er størst, gaven på alteret, eller alteret selv som helliger gaven?
20 Når dere sverger 'ved alteret', så sverger dere ved det og alt som er på det,
21 og når dere sverger 'ved templet', så sverger dere ved det og ved Gud som bor i det.
22 Når dere sverger 'ved himlene', sverger dere ved Guds trone og ved Gud selv.
23 Ja, stakkars dere fariseere og skriftlærde ? hyklere! For dere gir tiende ned til det minste peppermynteblad i hagen deres, men overser det som er viktigst; rettferdighet, medlidenhet og trofasthet. Ja, dere skal gi tiende, men dere må ikke la være å gjøre det som er enda viktigere.
24 Blinde veiledere! Dere siler ut myggen og svelger kamelen.
25 Stakkars dere fariseere og skriftlærde ? hyklere. Dere er så nøye med å rense kroppen utvendig, men innvendig er den skitten på grunn av utsugning og griskhet.
26 Blinde fariseere! Rens først koppen innvendig, så blir hele koppen ren.
27 Stakkars dere fariseere og skriftlærde! Dere er som vakre graver ? fulle av dødningeben og urenhet og fordervelse.
28 Dere forsøker å se ut som hellige mennesker, men under de fromme klærne deres er hjertene skitnet til med all slags hykleri og synd.
29-30 Ja, stakkars dere fariseere og skriftlærde ? hyklere! Dere bygger monumenter over profetene, som deres fedre drepte, og legger blomster på gravene til de gudfryktige menneskene de utryddet og sier: 'Vi ville så visst ikke ha gjort som våre fedre.'
31 Når dere sier dette, kommer dere med en anklage mot dere selv. Dere er barn av onde mennesker
32 og følger i deres fotspor. Fortsett bare inntil målet er fullt.
33 Slanger! Ormeyngel! Hvordan skal dere slippe unna helvetes dom?
34 Jeg sender dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene og forfølge fra by til by.
35 Straffen skal komme over dere for alt uskyldig blod som er utøst over jorden, fra den rettferdige Abel til Sakarja (sønn av Barakia), han som ble drept mellom alteret og helligdommen i templet.
36 Ja, all den dom som er blitt samlet opp i århundrer, skal komme over denne generasjonen.
37 Å, Jerusalem, Jerusalem, byen som dreper profetene og steiner alle dem som Gud sender til den! Hvor ofte har jeg ikke ønsket å samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene. Men dere ville ikke la meg gjøre det.
38 Nå vil huset deres bli forlatt. Hør hva jeg sier! Dere skal ikke se meg igjen før dere utbryter: 'Velsignet er han som kommer i Herrens navn.'
39 For jeg sier at dere kommer ikke til å se meg igjen før dere er rede til å ta imot ham som blir sendt dere fra Gud.»
© 2018 ERF Medien