Help

En Levende Bok

JESUS DRAR OPP TIL JERUSALEM

1 Da Jesus og disiplene nærmet seg Jerusalem og var kommet i nærheten av byen Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av dem inn i landsbyen.
2 «Når dere kommer dit,» sa han, «vil dere se et esel som står bundet med et føll ved siden av seg. Løs dem og før dem hit.
3 Hvis noen spør hva dere gjør, så si bare: 'Mesteren trenger dem', og det kommer ikke til å bli vanskeligheter av noe slag.»
4 Dette ble gjort for å oppfylle den gamle profetien:
5 «Si til Jerusalem: Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trekkdyrets fole.»
6 De to disiplene gjorde som Jesus sa
7 og kom tilbake til ham med dyrene. Så la de kappene sine på dem, og Jesus satte seg opp.
8 Noen i flokken kastet kappene sine på veien foran Jesus, mens andre skar grener av trærne og bredte dem ut foran ham.
9 Noen gikk foran ham, mens andre presset på bakfra, og de ropte: «Gud velsigne kong Davids sønn! Pris ham! Guds mann er her! Velsign ham, Herre!»
10 Hele Jerusalem var på bena. Jesus drog inn i byen, og de spurte: «Hvem er dette?»
11 Og flokken svarte: «Det er Jesus, profeten fra Nasaret i Galilea.»
12 Jesus gikk inn i templet, drev ut kjøpmennene og veltet bordene til pengevekslerne og bodene til dem som solgte duer.
13 «Skriftene sier at mitt tempel skal være et bønnens hus,» erklærte han, «men dere har forvandlet det til en røverhule.»
14 Nå kom de blinde og krøplingene til ham, og han helbredet dem i templet.
15 Men da øversteprestene og andre jødiske ledere så miraklene og hørte småbarna i templet rope: «Gud velsigne Davids sønn,» ble de oppbragte og sinte og spurte: «Hører du hva disse barna sier?»
16 «Ja,» svarte Jesus. «Har dere ikke lest Skriftene? De sier jo: 'Til og med småbarn skal prise ham'!»
17 Så vendte han tilbake til Betania, der han ble over natten.
18 Om morgenen, da Jesus drog inn i Jerusalem igjen, var han sulten.
19 Han la merke til et fikentre ved veien og gikk bort for å se om det var fikener på det, men det var bare blad. Da sa han til treet: «Du skal aldri mer bære frukt!» Snart visnet fikentreet.
20 Disiplene ble meget forbauset og spurte: «Hvordan gikk det til at fikentreet visnet så raskt?»
21 Jesus forklarte: «Sannelig, hvis dere har tro og ikke tviler, da kan dere gjøre slikt som dette og mye mer. Dere kan til og med si til Oljeberget: 'Flytt ut i havet!' og det skal gå slik.
22 Dere kan få hva som helst dere ber om ? hva som helst ? hvis dere tror.»

JØDISKE LEDERE LEGGER FELLER

23 Da Jesus kom tilbake til templet og underviste der, kom øversteprestene og andre jødiske ledere til ham og forlangte å få vite med hvilken myndighet han hadde kastet ut kjøpmennene dagen i forveien.
24 «Jeg skal si det hvis dere svarer meg på et spørsmål først,» svarte Jesus.
25 «Var døperen Johannes sendt fra Gud eller ikke?»De snakket seg imellom. «Hvis vi sier: 'fra Gud',» tenkte de, «så vil han spørre hvorfor vi ikke trodde på det Johannes sa.
26 Og hvis vi nekter at det var Gud som sendte ham, vil vi bli angrepet av folket. Folk er jo overbevist om at han var en profet.»
27 Til slutt svarte de: «Vi vet ikke.»Da sa Jesus: «Så vil heller ikke jeg svare på spørsmålet deres.
28 Men hva mener dere om dette? En mann med to sønner sa til den eldste: 'Sønn, gå ut og arbeid på gården.'
29 'Nei, jeg vil ikke,' svarte han, men senere skiftet han mening og gikk likevel.
30 Så sa faren til den yngste av guttene: 'Gå du!' og han svarte: 'Ja, far, jeg skal gå!' Men han gikk ikke.
31 Hvem av de to var lydige mot faren sin?»De svarte: «Den første, selvfølgelig.»Så forklarte Jesus hva han hadde ment med dette eksemplet: «Tollere og syndere kommer inn i Guds rike før dere.
32 Da Johannes kom til dere, trodde dere ikke på ham. Men tollere og gatepiker hørte det han sa og omvendte seg. Til og med da dere så dette skje, nektet dere å omvende dere. Derfor kunne dere ikke tro.
33 Hør nå på denne beretningen: En jordeier plantet en vingård med en hekk omkring, og han bygde et tårn til vaktmannen. Så leide han vingården ut til noen bønder med avtale om hvordan de skulle dele utbyttet, og drog avsted for å bosette seg i et annet land.
34 Da druehøsten var inne, sendte han folk for å hente den delen av utbyttet som tilfalt ham.
35 Men bøndene angrep mennene hans; slo en, drepte en annen og steinet en tredje.
36 Bonden sendte da enda flere tjenere for å hente det han skulle ha, men resultatet ble det samme.
37 Til slutt sendte han sin egen sønn og regnet med at de ville ha respekt for ham.
38 Men da leiekarene så sønnen komme, sa de til hverandre: 'Her kommer arvingen til eiendommen. La oss drepe ham, så blir den vår!'
39 Så trakk de ham ut av vingården og drepte ham.
40 Når eieren vender tilbake, hva tror dere da han vil gjøre med disse bøndene?»
41 De jødiske lederne svarte: «Han kommer til å straffe dem med en grusom død, og så vil han leie ut vingården til andre, som betaler det han skal ha i rett tid.»
42 Da spurte Jesus «Har dere aldri lest i Skriftene: 'Steinen som ble forkastet av bygningsmennene, er blitt opphøyet til hjørnestein. Noe så underlig! For et under Herren har gjort!'
43 Det jeg mener er at Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer frukt som er verdig dette riket.
44 Den som faller mot denne steinen, skal skade seg, men den steinen faller på, skal bli knust.»
45 Da øversteprestene og andre jødiske ledere forstod at det var dem Jesus snakket om ? at det var de som var leiekarene i denne historien ?
46 ønsket de å kvitte seg med ham, men de var redde for å gjøre det på grunn av folket, for de holdt Jesus for en profet.
© 2018 ERF Medien