Help

En Levende Bok

1 Her er en annen liknelse om himmelriket. «En bonde hadde en vingård og drog tidlig en morgen ut for å leie arbeidere til innhøstingen.
2 Han ble enig med dem om hva de skulle ha i daglønn og satte dem så i arbeid.
3 Et par timer senere gikk han forbi torget og så noen menn som stod der og ventet på jobb.
4 Han sendte dem da ut på markene og sa at han ville betale dem det de hadde krav på mot slutten av dagen.
5 Ved middagstid og likeså ved tretiden på ettermiddagen fant han flere arbeidere uten arbeid. De ble også sendt til vingården.
6 Klokken fem om ettermiddagen var bonden igjen i byen og så enda flere menn som var ledige. Han spurte dem: 'Hvorfor har dere ikke gjort noe hele dagen?'
7 'Ingen har leid oss,' svarte de. 'Så gå ut til de andre som er på åkrene mine,' sa bonden.
8 Om kvelden sa bonden til kassereren at han skulle kalle mennene sammen og betale dem, og han skulle begynne med dem som kom sist.
9 Mennene som var leid klokken fem, fikk full dagslønn.
10 Da de som var leid tidlig på dagen, kom fram for å hente lønn, ventet de å få mer enn de første. Men de fikk akkurat like mye.
11-12 Da protesterte de og klagde høylydt: 'Disse karene arbeidet bare en time, og enda har du betalt dem like mye som oss. Vi arbeidet hele dagen i den voldsomme varmen.'
13 'Venn', svarte bonden, 'jeg har ikke gjort deg urett! Ble du ikke enig med meg om lønnen?
14 Ta det og gå. Jeg ønsker å betale alle likt.
15 Det er da ikke imot loven å gi bort pengene mine om jeg skulle ønske det! Skal du være sint fordi jeg er snill?
16 Slik skal de siste bli de første og de første de siste'.»

IKKE HERSKE, MEN TJENE

17 Da Jesus var på vei til Jerusalem, tok han de tolv disiplene til side
18 og snakket med dem om det som skulle skje med ham når de kom fram:«Jeg kommer til å bli overgitt til prestene og de skriftlærde, og de kommer til å dømme meg til døden.
19 De skal overgi meg til romerske myndigheter, og jeg kommer til å bli hånet og korsfestet, og på den tredje dagen skal jeg stå opp til liv igjen.»
20 I samme øyeblikk kom moren til Jakob og Johannes, Sebedeus' sønner, til Jesus med guttene sine. Hun bøyde seg og spurte om han ville gjøre henne en tjeneste.
21 «Hva vil du?» spurte Jesus.Hun svarte: «Si at sønnene mine skal få sitte ved din side når du en dag skal overta tronen.»
22 Men Jesus svarte henne: «Du vet ikke hva du spør om!» Så vendte han seg til Jakob og Johannes og spurte: «Er dere i stand til å drikke av det begeret jeg snart skal drikke av?»«Ja,» svarte de, «det er vi i stand til!»
23 «Mitt beger skal dere få drikke,» fortsatte Jesus, «men jeg har ingen rett til å si hvem som skal sitte på tronene ved siden av meg. Det er min Far som bestemmer hvem som skal sitte der.»
24 De andre disiplene ble harme da de hørte hva Jakob og Johannes hadde bedt om.
25 Men Jesus kalte dem sammen og sa: «Blant hedningene kan kongene oppføre seg som tyranner, og stormennene kan herske over dem som er under dem.
26 Men blant dere er det helt annerledes. Den som ønsker å være stor blant dere, må være alles tjener.
27 Og den som vil være den fremste, skal være de andres slave.
28 Menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for å tjene og gi sitt liv som en løsesum for mange.»
29 Da Jesus og disiplene forlot byen Jeriko, fulgte mange etter dem.
30 To blinde menn satt ved veikanten, og da de hørte at Jesus kom, begynte de å rope: «Herre, kong Davids sønn, vis barmhjertighet mot oss!»
31 Folk bad dem være rolige, men de ropte bare enda høyere.
32-33 Da Jesus kom til stedet der de var, stanset han på veien og kalte på dem: «Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?»«Herre,» sa de, «vi vil se!»
34 Jesus ble grepet av medlidenhet og rørte ved øynene deres. Og straks kunne de se, og de fulgte ham.
© 2018 ERF Medien