Help

En Levende Bok

JESU FØDSEL

1 Jesus ble født i byen Betlehem i Judea mens kong Herodes regjerte.På den tiden var det noen astrologer fra østlige land som kom til Jerusalem og spurte:
2 «Hvor er den nyfødte jødenes konge? Vi har sett stjernen hans i Østen, og nå er vi kommet for å tilbe ham.»
3 Kong Herodes ble meget urolig over dette spørsmålet, og hele Jerusalem ble fylt av rykter.
4 Han sammenkalte et møte med de jødiske lederne.«Har profetene sagt hvor Messias skal bli født,» spurte han.
5 «Ja, i Betlehem,» sa de, «for dette er hva profeten Mika skrev:
6 'Du vesle Betlehem, du er så visst ikke bare en ubetydelig landsby i Judea. Fra deg skal det komme en hersker som skal styre mitt folk Israel'.»
7 Da sendte Herodes et hemmelig budskap til astrologene og bad dem komme til seg. Han spurte dem ut om tidspunktet da de første gang hadde sett stjernen. Så sa han til dem:
8 «Dra til Betlehem og let etter barnet. Når dere finner ham, så kom tilbake og fortell meg det, så jeg også kan dra og tilbe ham!»
9 Etter denne samtalen drog astrologene av sted. Og se! De fikk øye på stjernen igjen. Den stod over Betlehem.
10 Gleden deres kjente ingen grenser!
11 Da de kom inn i huset der barnet og moren, Maria, var, kastet de seg ned og tilbad. Så tok de fram gavene sine og gav ham gull, røkelse og myrra.
12 Men da de skulle vende tilbake til sitt eget land, reiste de ikke gjennom Jerusalem for å avlegge rapport hos Herodes. Gud hadde advart dem i en drøm og sagt at de skulle reise en annen vei hjem.
13 Etter at de var reist, viste en engel seg for Josef i en drøm. «Stå opp og flykt til Egypt med barnet og moren,» sa engelen, «og bli der til jeg sier at dere skal vende tilbake. Kong Herodes vil forsøke å drepe barnet.»
14 Den samme natten drog Josef til Egypt sammen med Maria og barnet,
15 og han ble der til kong Herodes var død. Dette var en oppfyllelse av profetens spådom: «Jeg har kalt min sønn fra Egypt.»
16 Herodes ble rasende da han hørte at astrologene hadde narret ham. Han sendte soldater til Betlehem og gav dem ordre om å drepe hvert eneste guttebarn fra to år og nedover; både i byen og på gårdene i nærheten. Astrologene hadde nemlig fortalt kongen at det var to år siden de første gang så stjernen.
17 Denne brutale handlingen oppfylte profetien av Jeremias:
18 «Rop ble hørt i Rama, gråt og høylydt klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste. For de er ikke mer.»
19 Da Herodes døde, kom en Herrens engel til syne for Josef i en drøm, og han sa til ham:
20 «Stå opp og ta barnet og moren tilbake til Israel, for de som ville drepe barnet er døde.»
21 Josef vendte straks tilbake til Israel med Jesus og moren hans.
22 Men på veien ble han skremt over å høre at den nye kongen var Herodes' sønn, Arkelaus. I en ny drøm ble han så advart mot å dra til Judea. Derfor drog de til Galilea
23 og bosatte seg i Nasaret. Slik ble de oppfylt, profetordene om Messias som sier: «Han skal kalles en nasareer.»
© 2018 ERF Medien