Help

En Levende Bok

1 Etter at Jesus hadde holdt denne talen, forlot han Galilea og drog tilbake til Judea, landet på østsiden av elven Jordan.
2 Veldige flokker fulgte ham, og han helbredet dem som var syke.

DE FORSØKER Å FANGE HAM

3 Noen fariseere kom for å snakke med Jesus, og de forsøkte å lure ham til å si noe som kunne ødelegge for ham.«Tillater du skilsmisse?» spurte de.
4 «Leser dere ikke Skriftene?» svarte Jesus. «I dem er det skrevet at i begynnelsen skapte Gud mann og kvinne,
5-6 og at mannen skulle forlate sin far og mor og holde seg til sin kone. De to skal bli ett ? ikke lenger to, men ett. Mennesket må ikke skille det som Gud har føyet sammen.»
7 «Men hvorfor sa da Moses at en mann kan skille seg fra sin kone ved å skrive et skilsmissebrev til henne?» spurte de.
8 Jesus svarte: «Det gjorde Moses fordi han kjente deres harde og onde hjerter, men det var ikke det som var Guds opprinnelige mening.
9 Og jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin kone, bortsett fra når det gjelder utroskap, og gifter seg med en annen, han begår hor.»
10 Disiplene til Jesus sa da til ham: «Hvis det er slik, så er det bedre ikke å gifte seg!»
11 «Det er ikke alle som kan fatte dette», fortsatte Jesus, «bare dem Gud selv får overbevise.
12 Det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap, andre fordi de er gjort uskikket. Men det er også noen som har valgt å leve alene for Guds rikes skyld. Den som kan, får ta imot det jeg sier.»
13 Små barn ble bragt til Jesus for at han skulle legge hendene sine på dem og be, men disiplene skjente på dem som bar dem. «Ikke bry ham,» sa de.
14 Men da grep Jesus inn: «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke! For himmelriket hører slike til.»
15 Han la hendene sine på dem og velsignet dem før han drog videre.

DEN RIKE MANNEN

16 En mann kom til Jesus med dette spørsmålet: «Gode Herre, hva godt kan jeg gjøre for å få evig liv?»
17 «God?» spurte Jesus. «Det er bare en som er virkelig god ? og det er Gud. Men for å svare på spørsmålet ditt: Hold budene, og du skal få det evige liv.»
18-19 «Hvilke?» spurte mannen.Jesus svarte: «Drep ikke, driv ikke hor, stjel ikke, lyv ikke, ær din far og din mor og elsk din neste som deg selv!»
20 «Jeg har alltid holdt disse budene,» svarte den unge mannen. «Hva ellers kan jeg gjøre?»
21 Jesus sa til ham: «Hvis du vil være helhjertet, så gå og selg alt du har og gi pengene til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.»
22 Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet sin vei, for han var meget rik.
23 Etter at mannen var gått, sa Jesus til disiplene: «Det er nesten umulig for en rik mann å komme inn i himmelriket.
24 Jeg sier det igjen ? det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik mann å komme inn i himmelriket!»
25 Disiplene ble virkelig forskrekket over det Jesus hadde sagt. «Hvem i all verden kan da bli frelst?» spurte de.
26 Jesus så fast på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»
27 Da sa Peter til ham: «Vi forlot alt for å følge deg. Hva vil vi få for det?»
28 Jesus svarte: «Når Menneskesønnen en dag sitter på tronen, skal dere sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.
29 Og hver den som oppgir hjem, brødre, søstre, far, mor og kone og barn eller eiendom for å følge meg, skal få hundre ganger så mye igjen. Og i tillegg skal de få evig liv.
30 Men mange som er de første nå, skal bli de siste da, og noen som er de siste nå, skal bli de første da.»
© 2018 ERF Medien