Help

En Levende Bok

«VÆR SOM SMÅ BARN»

1 Omtrent på denne tiden kom disiplene til Jesus og spurte hvem av dem som ville bli den største i himmelriket.
2 Jesus kalte til seg et lite barn og satte den lille midt iblant dem
3 og sa: «Hvis dere ikke vender dere bort fra synden og blir som små barn, kommer dere aldri inn i himmelriket.
4 Derfor er hver den som gjør seg liten som dette barnet, den største i himmelriket.
5 Og den av dere som tar imot et lite barn for min skyld, tar imot meg og viser omsorg for meg.
6 Men hvis noen av dere skulle bli årsak til at en av disse små mister troen sin, da ville det vært bedre om dere hadde fått en stein bundet om halsen og var blitt kastet i sjøen.
7 Ulykkelige verden som er så full av ondskap. Alle blir vel fristet til å gjøre det gale, men stakkars det menneske som selv frister.
8 Hvis altså hånden din eller foten din blir årsak til at du synder, så skjær den av og kast den vekk. Det er bedre å gå til himmelen som krøpling enn å være i helvete med begge hender og føtter.
9 Og hvis øyet ditt blir årsak til at du synder, så riv det ut og kast det vekk. Det er bedre å gå til himmelen med ett øye enn å være i helvete med to.
10 Ta dere i vare, så dere ikke ser med forakt på en eneste av disse barna. Jeg sier dere: Englene deres i himmelen står alltid for Guds ansikt.
11 Og jeg er kommet for å frelse det som var fortapt.
12 Hvis en mann har hundre sauer og en av dem går tapt, hva gjør han da? Vil han ikke forlate de nittini og dra opp i fjellet for å lete etter den som er blitt borte?
13 Og hvis han finner sauen, vil han glede seg mer over den enn over de nittini som er i trygghet hjemme!
14 På samme måte er det min Fars vilje at ikke en eneste av disse små skal gå fortapt.»

OM Å TILGI ANDRE

15 «Om en bror synder mot deg, så gå til ham og vis ham til rette. Hvis han hører på deg og bekjenner det gale han har gjort, har du vunnet en bror.
16 Men hvis ikke, så ta en eller to andre med deg og gå til ham igjen. Da har du vitner på at det du sier er rett.
17 Hvis han fremdeles nekter å høre på deg, skal du ta saken fram for menigheten. Om nå menigheten skulle gi deg rett, men mannen fremdeles nekter å høre på deg, må menigheten støte ham ut.
18 Og jeg sier dere ? hva dere enn binder på jorden, er bundet i himmelen, og hva dere enn løser på jorden, skal bli løst i himmelen.
19 Også dette sier jeg dere: Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.
20 For der to eller tre er samlet fordi de er mine, der vil jeg være iblant dem.»
21 Da kom Peter til ham og spurte: «Herre, hvor ofte skal jeg tilgi en bror som synder mot meg? Sju ganger?»
22 «Nei,» svarte Jesus, «sytti ganger sju ganger!»
23 «Himmelriket kan sammenlignes med en konge som bestemte seg for å gjøre opp regnskapet sitt.
24 Det ble ført inn til ham en som skyldte 60 millioner kroner.
25 Han kunne ikke betale. Derfor gav kongen ordre om at han skulle selges sammen med sin kone, sine barn og alt han eide.
26 Men mannen falt ned for kongen med ansiktet i støvet og bad: «Å, herre, vær tålmodig med meg, så skal jeg betale alt sammen.»
27 Da ble kongen fylt av medfølelse. Han løslot mannen og ettergav ham gjelden.
28 Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne som skyldte ham om lag 100 kroner. Han grep mannen om halsen og forlangte øyeblikkelig betaling.
29 Mannen falt ned for ham og bad om å få henstand. «Vær tålmodig, så skal jeg betale,» bad han.
30 Men hans kreditor ville ikke vente. Han sørget for at mannen ble arrestert og fengslet til gjelden var fullt betalt.
31 Da gikk mannens venner til kongen og fortalte hva som var skjedd,
32 og kongen sendte bud på tjeneren han hadde strøket gjelden for og sa: 'Din hardhjertede usling! Her ettergav jeg deg denne kolossale gjelden, bare fordi du bad meg om det ?
33 skulle ikke du vise barmhjertighet mot andre, akkurat som jeg hadde barmhjertighet med deg?'
34 Kongen ble sint og overlot tjeneren til fangevokterne. Han måtte sitte i fengsel til hvert øre var betalt tilbake.
35 Slik skal min himmelske Far gjøre med hver enkelt av dere, hvis dere ikke helhjertet tilgir deres bror.»
© 2018 ERF Medien