Help

En Levende Bok

KRAV OM TEGN

1 En dag kom fariseerne og sadduseerne for å prøve om det var sant at Jesus var Messias. De bad ham vise dem et eller annet tegn på himmelen.
2-3 Men Jesus svarte: «Dere er flinke til å lese værtegn i skyene ? røde skyer i kveld betyr pent vær i morgen, røde skyer om morgenen betyr dårlig vær hele dagen. Men dere kan ikke lese tidens tegn, selv om de er aldri så tydelige.
4 Dette onde, vantro folk ber om et merkelig tegn på himmelen, men det skal ikke bli gitt noe annet bevis enn det som ble gitt til Jona.» Så gikk Jesus rett fra dem.
5 Da de kom over på den andre siden av sjøen, oppdaget disiplene at de hadde glemt å ta mat med seg.
6 «Vær på vakt!» advarte Jesus. «Ta dere i vare for fariseernes og sadduseernes surdeig.»
7 De trodde han sa dette fordi de hadde glemt å ta med seg brød.
8 Jesus visste hva de tenkte og sa til dem: «Å, så liten tro dere har! Hvorfor er dere så bekymret fordi dere ikke har mat?
9 Skal dere da aldri forstå? Husker dere ikke de fem tusen som jeg mettet med fem brød og kurvene som ble til overs?
10 Husker dere ikke de fire tusen som jeg mettet, og alt som ble til overs da?
11 Hvordan kan dere i det hele tatt tro at jeg snakker om mat? Men igjen sier jeg: 'Ta dere i vare for fariseernes og sadduseernes surdeig'.»
12 Da forstod de endelig at Jesus med «surdeig» mente fariseernes og sadduseernes vranglære.

'HVEM TROR DERE AT JEG ER?'

13 Da Jesus kom til Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at jeg er?»
14 «Vel,» svarte de, «noen sier døperen Johannes, noen Elias, noen Jeremia eller en av de andre profetene.»
15 «Hvem tror dere at jeg er?» fortsatte Jesus.
16 Simon Peter svarte: «Du er Kristus, Messias, den levende Guds Sønn.»
17 «Gud har velsignet deg, Simon, sønn av Jona,» sa Jesus, «for min Far i himmelen har gjort dette klart for deg ? dette kommer ikke fra noe menneske.
18 Du er Peter, en klippe, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Dødsrikets porter skal aldri få makt over den.
19 Og jeg vil gi deg nøklene til himmelriket. Hvilke dører du enn stenger på jorden, skal være stengte i himmelen, og hvilke dører du enn åpner på jorden, skal være åpne i himmelen!»
20 Så advarte han disiplene mot å fortelle andre at han var Messias.
21 Fra nå av begynte Jesus å tale rett ut med disiplene om at han skulle dra til Jerusalem og hva som skulle skje med ham der. Han fortalte at de eldste og overprestene skulle la ham lide mye, ? at han skulle bli slått ihjel og stå opp igjen etter tre dager.
22 Men Peter tok ham til side for å irettesette ham. «Himmelen forby det, Herre,» sa han. «Dette må ikke skje med deg!»
23 Jesus vendte seg til Peter og sa: «Gå bort fra meg, du Satan! Du er en farlig snare for meg. Du ser alt fra et menneskelig synspunkt og ikke fra Guds.»
24 Så sa Jesus til disiplene: «Hvis noen vil være min etterfølger, da må han fornekte seg selv og ta korset opp og følge meg.
25 For den som vil berge livet sitt, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.
26 Hva gagn er det i å vinne hele verden ? og miste det evige liv? Hva kan sammenlignes med verdien av evig liv?
27 For jeg, Menneskesønnen, skal komme med englene i min Fars herlighet og dømme hvert enkelt menneske etter hans gjerninger.
28 Noen av dere skal leve og se meg komme i mitt rike.»
© 2018 ERF Medien