Help

En Levende Bok

JOHANNES BLIR DREPT

1 Da kong Herodes fikk høre om Jesus,
2 sa han til sine menn: «Det må være døperen Johannes som er kommet tilbake til livet igjen. Det er derfor han kan gjøre disse gjerningene.»
3 Herodes hadde nemlig arrestert Johannes og lenket ham i fengslet.
4 Det var kona hans, Herodias, som hadde forlangt dette. Hun hadde tidligere vært gift med Filip, broren til Herodes, og Johannes hadde sagt at det var galt av henne å gifte seg igjen.
5 Herodes ville ha drept Johannes, men var redd for oppstand, for hele folket trodde at Johannes var en profet.
6 Under et fødselsdagsselskap for Herodes opptrådte datteren til Herodias med en dans som han likte svært godt.
7 Han lovte piken å gi henne hva som helst hun ønsket seg.
8 Resultatet ble at hun, etter råd fra moren, bad om å få hodet til døperen Johannes på et fat.
9 Kongen ble lei for dette, men siden han hadde gitt sin ed og fordi han ikke ville trekke seg unna i gjestenes påhør, gav han de nødvendige ordrer.
10 Johannes ble halshogget i fengslet,
11 og hodet hans ble lagt på et fat og brakt til piken, som bar det videre til sin mor.
12 Disiplene til Johannes hentet kroppen hans og begravde den, og gikk så til Jesus og fortalte det som var skjedd.
13 Med det samme Jesus fikk høre nyheten, drog han alene ut i en båt. Han ønsket å være for seg selv. Men folk så hvor han drog, og fra mange landsbyer fulgte de etter ham langs land.

JESUS METTER FEM TUSEN

14 Da Jesus kom tilbake fra ødemarken, ventet en veldig skare på ham. Han syntes synd på dem og helbredet de syke.
15 Da kom disiplene til ham og sa: «Det er allerede langt på dag, og det er ingenting å spise her i ørkenen. Send folk av sted, så de kan dra til landsbyene og kjøpe mat.»
16 Men Jesus svarte: «Det er ikke nødvendig ? dere skal gi dem mat.»
17 «Hva for noe!» utbrøt de. «Vi har fem brød og to fisker, det er alt!»
18 «Kom hit med det,» sa Jesus.
19 Så bad han folket sette seg i gresset, og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og bad om Guds velsignelse over måltidet. Så brøt han brødene i biter og gav dem til disiplene, så de kunne gi videre til folket.
20 Alle spiste til de var mette, og da smulene ble sanket opp, ble tolv kurver fylt av det som ble til overs.
21 (Om lag fem tusen menn var i flokken den dagen, foruten alle kvinnene og barna.)
22 Straks etter sa Jesus til disiplene at de skulle gå i båten og sette over til den andre siden av sjøen. Selv ble han igjen for å se folket vel av sted.
23-24 Da han hadde gjort dette, gikk han opp i fjellet, slik at han kunne være alene og be. Natten falt på, og ute på sjøen fikk disiplene vanskeligheter. Det blåste nemlig opp, og de kjempet hardt i den tunge sjøen.
25 Ved firetiden på morgenen kom Jesus til dem, gående på vannet!
26 De skrek av redsel, for de trodde det var et spøkelse de så.
27 Men Jesus snakket til dem og beroliget dem. «Ikke være redde!» sa han.
28 Da ropte Peter på ham: «Herre, hvis det virkelig er deg, så be meg å komme bort til deg på vannet.»
29 «Vel,» sa Herren, «kom igjen!»Så steg Peter over båtripen og begynte å gå på vannet mot Jesus.
30 Men da han så de høye bølgene, ble han redd og begynte å synke. «Frels meg, Herre!» ropte han.
31 I samme øyeblikk rakte Jesus hånden ut og reddet ham. «Å, så lite tro du har,» sa Jesus. «Hvorfor tvilte du?»
32 Og da de var kommet om bord i båten igjen, la vinden seg.
33 De andre satt der, slått av forundring. «Du er virkelig Guds Sønn!» utbrøt de.
34 De la til land ved Gennesaret.
35 Nyheten om at de var kommet, spredte seg raskt over hele byen. Snart løp folk omkring og sa til alle de traff at de måtte ta med de syke for at de kunne bli helbredet.
36 De syke bad om å få lov til å røre om det så bare var ved kanten av kappen hans, og alle som gjorde det, ble helbredet.
© 2018 ERF Medien