Help

En Levende Bok

BILDER PÅ GUDS RIKE

1 Senere samme dag forlot Jesus huset og gikk ned til stranden.
2-3 Det samlet seg så mye folk at Jesus måtte gå i en båt, mens folket stod inne på stranden og lyttet. Han fortalte mange illustrasjoner, slik som denne:«En bonde holdt på å så korn på åkrene sine.
4 Mens han sådde, falt noe på veikanten, og fuglene kom og spiste det opp.
5 Noe falt på steingrunn, der det var mager jord. Plantene vokste raskt i den skrinne jorden,
6 men solen svidde dem snart av. De visnet og døde, for de hadde så liten rot.
7 Noe av såkornet falt blant torner, og tornene kvalte de svake skuddene.
8 Men noe falt i god jord og bar tretti, seksti, ja, til og med hundre foll.
9 Hvis dere har ører, så hør!»
10 Da kom disiplene og spurte: «Hvorfor bruker du alltid disse illustrasjonene? De er så vanskelige å forstå!»
11 Da forklarte Jesus dem at det bare var de som kunne forstå dette med himmelriket, ? ingen andre.
12-13 «For til den som har, skal mer bli gitt,» sa han til dem, «og han skal ha fullt opp. Men fra den som ikke har noe, skal til og med det lille han har, bli tatt bort. Det er derfor jeg bruker disse historiene, slik at folk skal høre og se, men ikke forstå.
14 På denne måten går spådommene til profeten Jesaja i oppfyllelse: 'De hører, men forstår ikke, de ser, men ser likevel ikke!
15 For hjertene deres er harde og tunge, og ørene er sløve, øynene har de lukket.
16 De vil ikke se og høre og forstå og vende om til Gud og la meg helbrede dem.' Men dere kan prise dere lykkelige, for dere har øyne som ser og ører som hører.
17 Mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det som dere har sett og høre det dere har hørt, men de kunne ikke.
18 Men her er forklaringen på det bildet jeg brukte om bonden som sådde korn:
19 Den harde stien, der noe av kornet falt, symboliserer hjertet til det menneske som hører de gode nyhetene om riket, men som ikke forstår dem. Så kommer Satan og snapper såkornet bort fra hjertet hans.
20 Den skrinne, steinete jorden symboliserer hjertet hos et menneske som hører budskapet og tar imot det med virkelig glede,
21 men som ikke har utholdenhet. Røttene går ikke dypt nok. Etter en stund, når det kommer forfølgelse og prøvelser, taper begeistringen seg, og han faller fra.
22 Jorden som er dekket med tistler, symboliserer et menneske som nok hører budskapet, men dette livs bekymringer og hans trang etter penger kveler Ordet. Det får ikke anledning til å bære frukt.
23 Men det som ble sådd i god jord, er lik et menneske som hører Ordet og forstår det. Et slikt menneske fører mange inn i Guds rike.»
24 Her er en annen illustrasjon som Jesus brukte:«Himmelriket er likt en bonde som sådde god sæd på åkeren sin.
25 Men en natt mens han sov, kom en fiende og sådde tistler blant hveten.
26 Da avlingen begynte å vokse, kom også ugresset til syne.
27 Bondens folk kom og sa til ham: 'Herre, åkeren som du sådde den fine sæden på, er full av tistler!'
28 'En fiende har gjort det,' forklarte bonden.'Skal vi luke vekk tistlene?' spurte de.
29 'Nei,' svarte han. 'Dere vil skade hveten hvis dere gjør det.
30 La begge deler vokse sammen til høsten, så skal jeg si til høstfolkene at de sorterer ut tistlene og brenner dem, mens hveten blir samlet på låven'.»
31-32 Her er et annet bilde:«Himmelriket er likt et lite sennepskorn som ble plantet i en åker. Sennepskornet er det minste av alle frø, men når det vokser opp, blir det større enn alle andre planter og vokser til et tre der fuglene kan komme og bygge rede.»
33 Han brukte også dette eksemplet:«Himmelriket kan sammenlignes med en kvinne som baker brød. Hun tar et mål mel og blander sammen med surdeigen til den gjennomsyrer hele deigen.»
34-35 Jesus brukte stadig slike bilder når han talte til folket. Profetene hadde sagt at han skulle bruke mange liknelser ? og han talte heller ikke til folket uten i liknelser. Det var nemlig profetert: «Jeg vil tale i liknelser, jeg vil forklare mysterier som er skjult fra tidens begynnelse.»
36 Nå forlot Jesus folkemengden og gikk inn i huset. Disiplene bad ham forklare beretningen om tistlene og hveten for dem.
37 «Vel,» sa han, «jeg er bonden som sår den gode sæden.
38 Åkeren er verden, og såkornet er dem som tilhører Guds rike. Tistlene er bilde på de mennesker som tilhører Satan.
39 Fienden som sådde tistlene blant hveten, er djevelen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er englene.
40 Akkurat som tistlene blir skilt ut og brent i denne lignelsen, skal det skje ved verdens ende.
41 Jeg skal sende mine engler, og de skal sanke sammen alt som fører til fristelse og alle som gjør urett
42 og kaste dem i ovnen og brenne dem. Der skal de gråte og skjære tenner.
43 Men de gudfryktige skal skinne som solen i sin Fars rike. De som har ører, må høre!
44 Himmelriket er likt en skatt som en mann oppdaget i en åker. I sin begeistring solgte han alt han hadde for å få penger nok til å kjøpe åkeren ? og få tak i skatten på kjøpet!
45 Igjen er himmelriket å ligne med en perlekjøper som er på utkikk etter kostbare perler.
46 Han kom over et virkelig funn ? en perle av umåtelig stor verdi, og solgte alt han eide for å kjøpe den.
47-48 Igjen er himmelriket å ligne med en fisker. Han kaster garnet i sjøen og samler fisk av alle slag, både verdifull og verdiløs. Når garnet er fullt, trekker han det opp på stranden og setter seg og sorterer ut den gode fisken. Den legger han i et kar, mens resten blir kastet.
49 Slik vil det bli ved verdens ende. Englene vil komme og skille de onde menneskene fra de gode.
50 De onde blir kastet i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.
51 Forstår dere?»«Ja,» sa de, «det gjør vi.»
52 «De skriftlærde, som også lytter til det jeg har å si dem, er lik en bonde som kan hente fram både nytt og gammelt fra lageret sitt.»

«TØMMERMANNENS SØNN»?

53-54 Da Jesus hadde fortalt disse historiene, vendte han tilbake til hjembyen sin, Nasaret i Galilea. Der underviste han i synagogen og forbauset alle med sin visdom og sine under.
55 «Hvordan kan dette være mulig?» utbrøt folket. «Han er jo bare sønnen til en tømmermann, og vi kjenner Maria, moren hans og brødrene hans ? Jakob, Josef, Simon og Judas.
56 Og søstrene hans, ? de bor jo her alle sammen. Hvordan kan han være så stor?»
57 Og de ble sinte på ham.Da sa Jesus til dem: «En profet blir æret overalt, bortsett fra i sitt eget land og blant sitt eget folk?»
58 Fordi folket hadde så liten tro, gjorde han bare noen få under der.
© 2018 ERF Medien