Hjelp

En Levende Bok

1 Da Jesus hadde sagt dette til disiplene, fortsatte han å forkynne i de byene det var bestemt at de skulle dra til.

JESUS OPPMUNTRER JOHANNES

2 Døperen Johannes, som nå var i fengsel, hørte om alle underne Kristus gjorde. Han sendte disiplene sine for å spørre Jesus:
3 «Er du virkelig han vi venter på, eller skal vi vente på en annen?»
4 Jesus sa da til dem: «Gå tilbake til Johannes og fortell ham det dere har sett;
5 de blinde som jeg har helbredet, og de lamme som nå går uten hjelp. Fortell om spedalske som er blitt friske, døve som hører, og døde som er reist opp til liv. Si ham også at evangeliet blir forkynt for de fattige.
6 Gi ham denne hilsenen: 'Velsignet er den som ikke tviler på meg'.»
7 Da disiplene til Johannes var gått, begynte Jesus å tale om ham til folket. «Da dere drog ut i ødemarken for å se Johannes, hvordan regnet dere med at han skulle se ut? Lik gress som blåser i vinden?
8 Eller ventet dere å se en mann kledd som en prins i et slott?
9 Eller en Guds profet? Ja, han er mer enn en profet.
10 For Johannes er den mannen som er nevnt i Skriftene, en budbærer som skal gå foran meg for å forkynne mitt komme og forberede folk på å ta imot meg.
11 Av alle mennesker som er født, er det ingen som stråler klarere enn døperen Johannes. Og likevel vil det aller minste lys i himmelriket være større enn ham!
12 Fra den tid døperen Johannes begynte å preke og døpe og til nå, har ivrige skarer samlet seg for å erobre himmelriket.
13 Lovene og profetene pekte framover (mot Messias). Så kom Johannes,
14 og hvis dere er villige til å forstå hva jeg mener, så er han Elias, han som profetene sa skulle komme (på den tiden da riket skulle ha sin begynnelse).
15 Om dere noensinne har vært villige til å lytte, så hør nå!
16 Hva skal jeg si om dette folket? De er jo barn som leker. De sier til sine små venner:
17 'Vi lekte bryllup, og dere var ikke glade. Så lekte vi begravelse, men dere var ikke triste.'
18 Døperen Johannes drikker ikke engang vin, og han går ofte uten mat. Da sier dere: 'Han er gal.'
19 Men når jeg, Menneskesønnen, både eter og drikker, da klager dere over at jeg er 'en fråtser og en drukkenbolt, en som slår lag med all slags syndere!' Selv er dere smarte nok til å bortforklare alle uoverensstemmelsene mellom liv og lære.»

ADVARSLER OG INNBYDELSE

20 Så begynte Jesus å refse byene der han hadde gjort de fleste av sine under, fordi de ikke hadde omvendt seg til Gud.
21 «Stakkars deg, Korasin, og stakkars deg, Betsaida! Hvis de gjerningene jeg gjorde hos dere, hadde vært gjort i de onde byene Tyrus og Sidon, hadde de omvendt seg for lenge siden!
22 I sannhet, Tyrus og Sidon kommer til å klare seg bedre på dommens dag enn dere!
23 Og du Kapernaum, selv om du har vært opphøyet like til himmelen, skal du støtes ned i dødsriket! For hvis de veldige gjerninger jeg gjorde i deg hadde vært gjort i Sodoma, ville byen eksistert fremdeles.
24 I sannhet, Sodoma skal klare seg bedre på dommens dag enn dere.»
25 Da Jesus hadde sagt dette, bad han: «Å, Far, himmelens og jordens Herre, jeg takker deg fordi du har skjult dette for de kloke og forstandige. I stedet har du gjort det kjent for de små og enkle.
26 Ja, Far, slik valgte du å gjøre det.
27 All sannhet er blitt betrodd meg av min Far. Bare Faderen kjenner Sønnen, og Faderen er kjent av Sønnen og av dem Sønnen gjør ham kjent for.
28 Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.
29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålmodig og ydmyk. Da skal dere finne hvile for sjelene deres. Mitt åk er godt, og min byrde er lett.»
© 2017 ERF Medien