Help

En Levende Bok

1 Jesus kalte sine tolv disipler til seg og gav dem myndighet til å drive ut onde ånder og til å helbrede alle slags sykdommer og svakheter.
2 Her er navnene på de tolv disiplene: Simon (også kalt Peter), Andreas (Peters bror) Jakob (Sebedeus' sønn), Johannes (Jakobs bror),
3 Filip, Bartolomeus, Tomas, Matteus (skatteoppkreveren), Jakob (Alfeus' sønn), Taddeus,
4 Simon (et medlem av «Selotene», et revolusjonært politisk parti) og Judas Iskariot (han som forrådte ham).

DISIPLENE FÅR SINE ORDRER

5 Jesus sendte dem ut med disse instruksene: «Gå ikke til hedningene eller samaritanerne,
6 men bare til Israels folk ? Guds tapte får.
7 Gå og forkynn dem at himmelriket er nær.
8 Helbred de syke, reis opp de døde, rens de spedalske og driv ut onde ånder. Gi det like gratis som dere har fått det!
9 Ta ikke penger med dere.
10 Bær ikke engang på veske med ekstra klær og sko, eller stokk. De som får hjelp av dere, skal gi dere mat og sørge for dere.
11 Hver gang dere kommer inn i en by eller landsby, skal dere oppsøke en gudfryktig mann og bli i hjemmet hans til dere drar til neste by.
12 Når dere ber om å få bli, så vær vennlige.
13 Hvis det viser seg å være et gudfryktig hjem, så gi det deres velsignelse. Hvis ikke skal dere beholde freden selv.
14 Hvis dere ikke blir ønsket velkommen i en by eller et hjem, skal dere riste støvet fra det stedet av føttene når dere drar.
15 I sannhet, det vil gå bedre for de onde byene Sodoma og Gomorra på dommens dag enn med disse stedene.
16 Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og uskyldige som duer.
17 Men vokt dere! For dere kommer til å bli arrestert og stilt for retten, og dere vil bli pisket i synagogene.
18 Ja, dere skal måtte stå til rette for guvernører og konger for min skyld. Dette vil gi dere anledning til å fortelle om meg ? ja, til å vitne for verden.
19 Når dere blir arrestert, så vær ikke bekymret for hva dere skal si. Dere vil få de rette ord i rett tid.
20 Det er egentlig ikke dere som skal snakke, men deres himmelske Far skal la sin Ånd tale gjennom dere!
21 Bror skal forråde bror til døden, og fedre skal forråde sine egne barn. Barn skal reise seg mot foreldrene sine og bli årsak til at de dør.
22 Alle skal hate dere fordi dere tilhører meg. Men de av dere som holder ut til enden, skal bli frelst.
23 Når dere blir forfulgt i en by, skal dere flykte til den neste! Jeg skal komme tilbake før dere har nådd dem alle!
24 En elev er ikke større enn sin lærer. En tjener står ikke over sin herre.
25 En elev deler skjebne med læreren sin, og en tjener må dele skjebne med sin herre. Har de kalt meg for Satan, er det vel ikke rart om dere også får høre det.
26 Men vær ikke redde for dem som truer dere. En dag skal sannheten bli åpenbart og renkespillet bli avslørt.
27 Det jeg nå forteller dere i all hemmelighet, skal dere rope ut når dagen gryr. Det jeg hvisker dere i ørene, skal dere proklamere fra hustakene!
28 Vær ikke redde for dem som bare er i stand til å drepe kroppen ? de kan ikke røre sjelen! Frykt bare Gud, han som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.
29 Selges ikke to spurver for en skilling? Ikke én av dem faller til jorden uten at Gud vet det.
30 Til og med hårene på hodene deres er tellet alle sammen.
31 Vær ikke bekymret! Dere er mer verdifulle for ham enn mange spurver.
32 Hvis noen bekjenner meg som sin venn, vil jeg bekjenne ham som min venn for min Far i himmelen.
33 Men hvis noen fornekter meg, vil jeg åpent fornekte ham for min Far i himmelen.
34 Innbill dere ikke at jeg er kommet for å skape fred på jorden! Nei, jeg kommer ikke med fred, men med sverd.
35 Jeg er kommet for å sette en mann opp mot hans far og en datter mot hennes mor og en svigerdatter mot hennes svigermor.
36 En manns verste fiender vil bli å finne i hans eget hjem!
37 Hvis dere elsker far og mor mer enn dere elsker meg, er dere ikke verdige til å være mine. Hvis dere elsker sønn eller datter mer enn meg, er dere heller ikke verdige.
38 Hvis dere nekter å ta korset deres opp og følge meg, er dere ikke verd å kalles mine disipler.
39 Hvis dere klynger dere til livet, vil dere miste det, men hvis dere gir det opp for min skyld, vil dere redde det.
40 De som hilser dere velkommen, hilser meg velkommen. Og når de hilser meg velkommen, hilser de Gud, som sendte meg, velkommen.
41 Hvis dere hilser en profet velkommen fordi han er en Guds mann, vil dere få den samme lønn som en profet får. Og hvis dere hilser gode og gudfryktige mennesker velkommen fordi de er gudfryktige, vil dere få samme lønn som dem.
42 Hvis dere gir et lite barn, om det så ikke er mer enn et glass kaldt vann, skal dere i sannhet bli belønnet for det.»
© 2018 ERF Medien