Hjelp

En Levende Bok

JESUS I HERLIGHET

1 Jesus fortsatte å tale til disiplene sine: «Noen av dere skal leve og se Guds rike når det kommer med stor kraft!»
2 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes opp til toppen av et fjell. Det var ingen andre der.Plutselig begynte ansiktet til Jesus å stråle av herlighet,
3 og klærne hans ble skinnende hvite, mye hvitere enn om de hadde vært nyvasket.
4 Da åpenbarte Moses og Elia seg og begynte å snakke med Jesus.
5 «Mester, dette er fantastisk!» utbrøt Peter. «Vi skal bygge tre hytter her, en for hver av dere ...»
6 Han sa dette bare for å si noe, for han visste ikke hva han ellers skulle si. Alle var veldig redde.
7 Mens Peter stod og snakket, ble stedet dekket av en sky som skjulte solen, og en stemme fra skyen sa: «Dette er min elskede Sønn. Hør på ham.»
8 Da de så seg omkring, var både Moses og Elia borte, og det var bare Jesus som var hos dem.
9 Da de en stund senere gikk nedover fjellsiden, sa Jesus at de ikke skulle nevne det de hadde sett, før etter at han var stått opp fra de døde.
10 Derfor holdt disiplene denne hendelsen for seg selv, men de snakket ofte om det og lurte på hva han mente med å «stå opp fra de døde».
11 Nå begynte disiplene å spørre Jesus om noe som de jødiske lederne ofte hadde snakket om, nemlig at Elia måtte vende tilbake før Messias kunne komme.
12-13 Jesus var enig i at Elia først måtte komme og forberede veien. Han sa også at han faktisk allerede var kommet og var blitt fryktelig mishandlet, akkurat som profetene hadde forutsagt. Så spurte Jesus dem hva profetene hadde ment da de forutsa at Messias skulle lide og bli behandlet med forakt.

HJELP MIN VANTRO

14 Ved foten av fjellet fant Jesus og de tre en stor flokk mennesker som stod omkring resten av disiplene. Noen av de eldste diskuterte med dem.
15 Folk så med undring og respekt på Jesus da han kom mot dem. Så løp de ham i møte.
16 «Hva er på ferde?» spurte han.
17 En av mennene i flokken sa: «Lærer, jeg kom med sønnen min til deg for at du skulle helbrede ham ? han kan ikke snakke, for han er besatt av en ond ånd.
18 Og hver gang ånden får makten over ham, kaster den ham til jorden, og da står fråden om munnen på ham. Han skjærer tenner og blir stiv. Jeg bad disiplene dine at de skulle drive ut den onde ånden, men de klarte det ikke.»
19 Jesus sa (til sine disipler): «Å, så liten tro dere har. Hvor lenge må jeg være hos dere før dere tror? Hvor lenge skal jeg ha tålmodighet med dere? Kom hit med gutten!»
20 Så kom de med gutten, men da ånden skjønte at det var Jesus som var der, begynte gutten å ryste voldsomt. Han falt til jorden mens han skalv og vred seg, og fråden stod om munnen på ham.
21 «Hvor lenge har han hatt det på denne måten?» spurte Jesus.Han svarte: «Siden han var ganske liten.
22 Den onde ånden får ham ofte til å falle i varmen eller i vannet, for den vil ta livet av ham. Å, ha barmhjertighet med oss og gjør noe, hvis du kan.»
23 «Om jeg kan?» spurte Jesus. «Alt er mulig, hvis du har tro.»
24 Faren svarte straks: «Jeg har tro, men hjelp meg i min vantro!»
25 Da Jesus så at det ble mer og mer folk, truet han den onde ånden.«Du døve og stumme ånd,» sa han. «Jeg befaler deg å komme ut av barnet og aldri mer gå inn i ham igjen!»
26 Da skrek ånden fryktelig, og det gikk på nytt rykninger gjennom gutten. Så forlot ånden ham, og gutten ble liggende slapp og ubevegelig, tilsynelatende død. Folk begynte å mumle ? «Han er død.»
27 Men Jesus tok gutten i hånden og hjalp ham på føttene, og han reiste seg opp og var helt i orden!
28 Etterpå, da Jesus var alene i huset sammen med disiplene, spurte de ham: «Hvorfor kunne ikke vi drive den onde ånden ut?»
29 Jesus svarte: «Tilfeller som dette krever bønn.»
30-31 Nå brøt Jesus og disiplene opp og la veien gjennom Galilea. Jesus forsøkte å unngå all publisitet, slik at han kunne være mer sammen med disiplene og undervise dem. Han sa til dem: «Jeg, Menneskesønnen, skal forrådes og drepes, og tre dager etter skal jeg vende tilbake til livet igjen.»
32 Men de forstod ikke dette og var redde for å spørre hva han mente.
33 Så kom de til Kapernaum. Da de hadde slått seg ned i huset de skulle bo i, spurte Jesus: «Hva var det dere samtalte om på veien?»
34 Men de var skamfulle og ville ikke svare, for de hadde diskutert hvem som var den største av dem.
35 Jesus satte seg, samlet dem omkring seg og sa: «Den som ønsker å være den største, må være den minste ? han må tjene alle!»
36 Så stilte han et lite barn mellom dem, og idet han tok det i armene sine, sa han:
37 «Den som tar imot et lite barn som dette i mitt navn, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot min Far, som sendte meg!»
38 En av disiplene, Johannes, sa en dag til Jesus: «Lærer, vi så en mann som brukte ditt navn til å drive ut onde ånder, men vi bad ham at han ikke skulle gjøre det, for han tilhører ikke oss.»
39 «Ikke forby ham å gjøre det,» sa Jesus. «Ingen som gjør under i mitt navn, vil være snar til å vende seg mot meg.
40 Den som ikke er mot oss, er med oss.
41 Om noen gir dere en kopp vann fordi dere hører Kristus til ? jeg sier dette med stort alvor ? så skal han ikke miste sin lønn.
42 Men om noen skulle bli årsak til at en av disse små, som tror på meg, mister sin tro ? da var det bedre for det menneske om en stor møllestein var blitt bundet rundt halsen på ham, og han var blitt kastet i havets dyp.
43-44 Hvis hånden din gjør noe galt, så hogg den av. Det er bedre å leve evig med én hånd enn å bli kastet i helvete med to hender.
45-46 Hvis foten fører deg til det onde, så hogg den av. Det er bedre å være lam og leve evig enn å ha to føtter som fører deg til helvete.
47 Og hvis ditt øye er syndig, så riv det ut. Det er bedre å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha to øyne og se helvetes ild.
48 Der skal ormen aldri dø, ilden aldri slokne ?
49 og alt der er saltet med ild.
50 Salt er verdiløst hvis det mister sin kraft. Da kan det ikke brukes til noe. Ha salt i dere selv! Lev i fred med hverandre.»
© 2017 ERF Medien