Help

En Levende Bok

1-2 En dag, omtrent på denne tiden, var en stor folkemengde samlet. Også denne gangen slapp de opp for mat, og Jesus kalte disiplene sammen:«Jeg synes synd på disse menneskene,» sa han. «De har vært her i tre dager, og de har ikke mer å spise.
3 Hvis jeg sender dem hjem uten å gi dem mat, kommer de til å bli helt utmattet. Noen av dem er kommet langveis fra.»
4 «Er det meningen at vi skal finne mat til dem her i ørkenen?» spurte disiplene.
5 «Hvor mange brød har dere?» spurte Jesus.«Sju,» svarte de.
6 Så bad han folk sette seg på bakken. Deretter tok han de sju brødene, takket Gud for dem, brøt dem i biter og delte dem ut til disiplene, slik at de kunne gi dem videre til folket.
7 Noen få fisker fant de også, og Jesus takket for dem og bad disiplene dele ut til dem som var samlet.
8-9 Alle som spiste ble mette, og etterpå ble de sendt hjem. Det var om lag fire tusen mennesker i flokken, og da smulene ble sanket opp etter måltidet, ble det sju store korger til overs!

'HVOR MANGE UNDER TRENGER DERE EGENTLIG?'

10 Straks etter gikk Jesus om bord i en båt sammen med disiplene og drog over til traktene ved Dalmanuta.
11 Da de lokale jødiske lederne hørte at han var kommet, oppsøkte de ham for å diskutere.«Gjør et under for oss,» sa de. «Få noe til å skje på himmelen, så skal vi tro deg.»
12 Jesus følte seg ille til mote da han hørte dette og sa: «Nei, det gjør jeg ikke. Hvor mange under trenger dere egentlig før dere vil tro?»
13 Så drog han tilbake til båten og forlot dem, og han satte over til den andre siden av sjøen.
14 Men disiplene hadde glemt å sørge for mat før de drog. De hadde bare et eneste brød i båten.
15 Mens de var på vei over, sa Jesus alvorlig til dem: «Ta dere i vare for kong Herodes og fariseernes surdeig.»
16 «Hva mener han?» Disiplene så forundret på hverandre. Til slutt kom de til at han hadde sagt det fordi de hadde glemt å ta med seg brød.
17 Jesus var klar over hva de snakket om og sa: «Nei, dere tar feil! Forstår dere ikke? Er dere så forstokket at dere ikke kan fatte hva jeg mener?
18 Sannelig hadde Jesaja rett da han sa: 'Deres øyne er til å se med ? hvorfor ser dere ikke? Hvorfor åpner dere ikke ørene og hører? Husker dere ikke noe i det hele tatt?'
19 Hva med de fem tusen jeg mettet med fem brød? Hvor mange korger fulle av smuler plukket dere opp etterpå?»«Tolv,» sa de.
20 «Og da jeg mettet fire tusen med sju brød, hvor mye var det da igjen?»«Sju fulle korger,» svarte disiplene.
21 «Og likevel tror dere at jeg er bekymret fordi vi ikke har brød?»
22 Da de kom til Betsaida, var det noen som brakte en blind mann til Jesus, og de bad at han skulle røre ved den blinde og helbrede ham.
23 Jesus tok den blinde mannen ved hånden og førte ham ut av landsbyen. Så spyttet han på øynene hans og la hendene sine over dem.«Ser du noe nå?» spurte Jesus.
24 Mannen så seg omkring. «Ja,» sa han, «jeg ser mennesker, men jeg ser dem ikke særlig tydelig. De ser ut som trær som går omkring!»
25 Da la Jesus hendene sine over øynene til mannen enda en gang, og nå ble synet hans helt klart. Mannen ble grepet av alt han så omkring seg.
26 Jesus sendte ham hjem til familien. «Gå ikke tilbake til landsbyen,» sa han.

'DU ER MESSIAS'

27 Jesus og disiplene forlot nå Galilea og drog til landsbyene ved Cæsarea Filippi. Mens de var der, spurte Jesus: «Hvem tror folk at jeg er? Hva sier de om meg?»
28 «Noen tror at du er døperen Johannes,» svarte disiplene, «mens andre sier at du er Elia eller en annen av de gamle profetene som er kommet tilbake til livet igjen.»
29 Da så Jesus på disiplene og spurte: «Hvem tror dere at jeg er?» Peter svarte: «Du er Messias.»
30 Men Jesus advarte dem mot å si dette til andre.
31 Så begynte han å fortelle om de lidelsene han skulle gjennomgå og at han skulle forkastes av de eldste og øversteprestene. Jesus fortalte også at han skulle stå opp igjen tre dager etter at han var blitt drept.
32 Han talte åpent til dem om dette. Peter tok ham da til side og irettesatte ham. «Du skulle ikke si dette,» sa han til Jesus.
33 Jesus snudde seg og så på disiplene, og sa så strengt til Peter: «Satan, vik bak meg! Du ser dette fra et menneskelig synspunkt og ikke slik Gud ser det.»
34 Så bad han disiplene og andre som var til stede at de skulle komme bort til ham og høre på det han hadde å si.«Hvis noen av dere ønsker å følge meg,» sa han til dem, «må han sette sine egne ønsker og fornøyelser til side og bære korset og følge tett etter meg.
35 Hvis du vil redde livet ditt, kommer du til å miste det. Bare de som er villige til å miste livet for min skyld og for evangeliets skyld, kommer til å forstå hva det virkelig vil si å leve.
36 Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, hvis han mister sjelen underveis?
37 Er det noe som er mer verd enn sjelen?
38 Den som skammer seg over meg og mine ord i denne syndige slekten, skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer til herligheten hjemme hos sin Far.»
© 2018 ERF Medien