Help

En Levende Bok

MENNESKEBUD OG GUDS BUD

1 En dag kom det noen religiøse ledere fra Jerusalem for å granske Jesus.
2 De hadde lagt merke til at noen av disiplene ikke fulgte de jødiske ritualene før de skulle spise.
3 (Jødene, spesielt fariseerne, vil aldri spise før de har vasket armene opp til albuene, slik det kreves ifølge deres gamle tradisjoner.)
4 (Når de kommer hjem fra torget, må de alltid først vaske seg på denne måten før de rører ved mat. Dette er bare et eksempel på lover og påbud som de har klynget seg til i århundrer og fremdeles følger. Andre påbud er seremonien med å rense kar, gryter og kopper.)
5 De religiøse lederne spurte ham: «Hvorfor følger ikke disiplene dine våre eldgamle skikker? De spiser jo uten først å utføre vaskeseremonien.»
6-7 Jesus svarte: «Dere er en flokk hyklere! Profeten Jesaja beskrev dere godt da han sa: 'Disse menneskene taler vakkert om Herren, men de har ingen kjærlighet til ham. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er menneskebud.' Jesaja hadde rett!
8 Dere bryr dere ikke om Guds bud men holder fast på forskrifter laget av mennesker.
9 Dere forkaster rett og slett Guds lover og tramper dem under føttene for tradisjonenes skyld.
10 Moses sa: 'Du skal ære din far og din mor.' Og han sa at hver den som taler vondt om sin far eller mor, må dø.
11 Men dere sier at det er helt i orden for en mann å forakte sine foreldre ved å si til dem: 'Dessverre, jeg kan ikke hjelpe dere, for jeg har gitt Gud det som jeg skulle gitt dere.'
12-13 Dermed bryter dere Guds lov for å kunne holde regler som mennesker har funnet på. Og dette er bare ett eksempel. Det er mange, mange flere.»
14 Så kalte Jesus folket til seg for at de skulle komme og høre. «Hør alle sammen,» sa han, «og forsøk å forstå.
15-16 Dere tar ikke skade av det dere spiser, men av det dere tenker og sier.»
17 Så gikk han inn i huset for å komme bort fra mengden, og disiplene spurte hva han mente med den uttalelsen han nettopp var kommet med.
18 «Forstår ikke dere det heller?» spurte han. «Skjønner dere ikke at dere ikke tar skade av det dere spiser?
19 For maten kommer jo ikke inn i hjertet, den passerer bare fordøyelsessystemet.» (Ved å si dette, gjorde han det klart at all slags mat er «ren».)
20 Så la han til: «Det er tankelivet som forurenser.
21 For innenfra, fra menneskenes hjerter, kommer onde og begjærlige tanker, tyveri, mord, hor.
22 Derfra kommer ønsket om å få det som hører andre til, ondskap, svik, uanstendighet, misunnelse, spott, stolthet og all annen dårskap.
23 Alt dette kommer innenfra, og det er det som gjør mennesket urent.»

'ALT HAN GJØR ER GODT'

24 Så forlot Jesus Galilea og drog til området ved Tyrus og Sidon. Han forsøkte å holde hemmelig at han var der, men det gikk ikke, for som vanlig spredte ryktet seg om at han var kommet.
25 Det kom straks en kvinne til ham. Den lille datteren hennes var besatt av en ond ånd. Hun hadde hørt om Jesus. Nå kom hun og falt ned for føttene hans
26 og bad at han skulle løse barnet hennes fra den onde makten. (Hun var fra Fønikia ? og ble sett på som hedning.)
27 Jesus sa til henne: «Først må jeg hjelpe min egen slekt ? jødene. Det er ikke rett å ta barnas mat og kaste den til hundene.»
28 Hun svarte: «Det er sant, herre, men til og med valpene under bordet får smulene fra barnas tallerken.»
29 «Godt!» sa han. «Du har svart bra ? så bra at jeg har helbredet den lille piken din. Gå hjem, for den onde ånden har forlatt henne!»
30 Og da hun kom hjem, lå den lille piken hennes stille i sengen, og den onde ånden var borte.
31 Siden drog Jesus bort fra landet omkring Tyrus og tok veien gjennom Sidon og Dekapolis-landet og kom til Galileasjøen.
32 En døv mann, som også hadde vanskelig for å snakke, ble ført til ham, og alle bad Jesus at han skulle legge sine hender på mannen og helbrede ham.
33 Jesus førte ham bort fra mengden og stakk fingrene sine inn i ørene hans. Så spyttet han og rørte ved mannens tunge med spyttet.
34 Deretter så han opp mot himmelen, sukket og sa: «Lukk deg opp!»
35 I samme øyeblikk kunne mannen høre, og han talte tydelig.
36 Jesus bad folk at de ikke skulle spre nyheten, men jo mer han forbød dem, jo mer gjorde de den kjent,
37 for de var overveldet over det de hadde opplevd. Om og om igjen sa de: «Alt han gjør er godt. Han kan til og med rette på døvhet og stamming!»
© 2018 ERF Medien