Help

En Levende Bok

JESUS LÆRER FOLKET

1 Enda en gang var en veldig skare samlet rundt Jesus på stranden. Han gikk ut i en båt og satte seg og talte til dem derfra.
2 Også denne gangen brukte han bilder for å forklare folket hva han mente:
3 «Hør! En bonde bestemte seg for at han skulle så korn. Mens han sådde,
4 falt noe på en sti, og fuglene kom og plukket det opp fra den harde bakken og spiste det.
5-6 Noe falt på steder der det var lite jord og mye stein. Det vokste fort opp, men visnet under den hete solen og døde fordi røttene ikke fant næring i den skrinne jorden.
7 Noe falt mellom torner, som skjøt opp og kvalte de unge plantene.
8 Men noe av såkornet falt i god jord og bar tretti ganger så mye som han hadde plantet ? noe av det til og med seksti eller hundre ganger så mye.
9 Hvis dere har ører, så hør!»
10 Etterpå, da han var alene med de tolv og alle de andre disiplene, spurte de ham: «Hva mener du med denne fortellingen?»
11-12 Han svarte: «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt. Men til dem som står utenfor blir alt sagt i bilder. Det er som profeten Jesaja sier: 'Selv om de både ser og hører, vil de ikke forstå og vende seg til Gud, eller få tilgivelse for sin synd.'
13 Men hvis dere ikke kan forstå denne enkle illustrasjonen, hva skal dere da gjøre med alt det andre jeg kommer til å fortelle dere?
14 Bonden jeg snakket om, er dem som bringer Guds budskap til andre, som forsøker å plante en god sæd i deres liv.
15 Den harde stien, der noe av såkornet falt, er de harde hjertene hos noen av dem som hører Guds budskap. Satan kommer straks og forsøker å få dem til å glemme det de har hørt.
16 Den steinete grunnen er hjertene til dem som hører budskapet med glede.
17 De er lik unge planter; røttene går ikke særlig dypt, og selv om de til å begynne med klarer seg godt, visner de med det samme det blir forfølgelser.
18 Den tornete grunnen er hjertene til dem som hører evangeliet og tar imot det.
19 Altfor snart blir det slik at rikdom, jag etter suksess og trangen etter fornøyelser, tar plassen fra Guds ord i hjertene deres. De bærer ikke frukt.
20 Men den gode jord er hjertene til dem som tar imot Guds budskap og bærer rik frukt for Gud ? tretti, seksti, ja til og med hundre ganger så mye som det som var sådd.»
21 Så spurte Jesus dem: «Når noen tenner en lampe, setter han da et kar over den for å stenge lyset ute? Selvfølgelig ikke! Da kan jo ikke lyset sees. En lampe blir plassert på en hylle, slik at den kan skinne og være til nytte.
22 Alt det som nå er skjult, vil en dag komme fram i lyset.
23 Hvis dere har ører, så hør!
24 Og sørg for at dere praktiserer det dere hører. Jo mer dere gjør det, jo mer vil dere forstå det jeg forteller dere.
25 Den som har, han skal få. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.
26 Her er en annen fortelling som sier noe om Guds rike:En bonde sådde korn i åkeren sin.
27 Etter noen dager begynte kornet å vokse, og det vokste helt uten bondens hjelp.
28 For jorden fikk såkornet til å gro. Først var det et strå, senere dannet akset seg, og endelig ble kornet modent.
29 Da kom bonden og høstet inn avlingen.»
30 Jesus spurte: «Hvordan skal jeg beskrive Guds rike? Hva slags bilde skal jeg bruke?
31-32 Det er likt et lite sennepskorn. Selv om dette er et av de aller minste frøene, vokser det og blir en stor plante med lange grener, der fuglene kan bygge rede og finne ly.»
33 Han brukte mange slike illustrasjoner for å lære folket så mye som de var i stand til å forstå.
34 Han lærte bare ved hjelp av bilder når han underviste offentlig, men etterpå, når han var alene med disiplene sine, forklarte han meningen for dem.
35 Da det led mot kveld, sa Jesus til disiplene: «La oss sette over til den andre siden av sjøen.»
36 Så tok de ham med i båten og la ut, mens de lot folket være igjen (selv om andre båter fulgte dem.)
37 Snart blåste det opp til en fryktelig storm. Høye bølger begynte å slå inn i båten. Snart var den full av vann og ferdig til å synke.
38 Jesus sov akterut i båten med hodet på en pute. Skrekkslagne vekket disiplene ham, mens de ropte: «Mester, bryr du deg ikke om at vi alle holder på å drukne?»
39 Da truet Jesus vinden og sa til sjøen: «Bli rolig!» Vinden la seg, og det ble fullstendig stille.
40 «Hvorfor var dere så redde? Har dere ennå ingen tillit til meg?»
41 Og de ble fylt av ærefrykt og sa til hverandre: «Hvem er denne mannen som til og med vinden og sjøen er lydige mot?»
© 2018 ERF Medien