Help

En Levende Bok

1 Mens Jesus var i Kapernaum, gikk han til synagogen, og der fikk han se en mann som hadde en vanskapt hånd.
2 Siden det var sabbat, la fiendene til Jesus nøye merke til hva han foretok seg. Ville han helbrede mannen? Hvis han gjorde det, planla de å arrestere ham.
3 Jesus bad mannen komme og stille seg foran forsamlingen.
4 Så vendte han seg til de eldste og spurte: «Er det i orden at man gjør gode gjerninger på sabbatsdagen? Eller er dette en dag da man skal gjøre skade? Er det en dag man skal redde liv eller ødelegge?» Men de ville ikke svare ham.
5 Han så alvorlig på dem, for han var meget opprørt over at de viste så liten forståelse for menneskelig nød, og så sa han til mannen: «Rekk ut hånden din.» Det gjorde han, og straks var hånden frisk.
6 Nå gikk fariseerne av sted for å treffe herodianerne, så de sammen kunne legge planer om å drepe Jesus.
7-8 I mellomtiden trakk Jesus og disiplene hans seg tilbake til stranden. En veldig folkemengde fra hele Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, landet på den andre siden av Jordan og til og med så langt borte fra som Tyrus og Sidon, fulgte etter dem. For nyhetene om alle hans under hadde spredt seg vidt og bredt, og veldige skarer kom for å se ham med egne øyne.
9 Jesus bad disiplene skaffe en båt. Den skulle ligge ferdig for å ta ham opp i tilfelle han ble trengt ned mot sjøen.
10 Det hadde vært mange helbredelser denne dagen, og resultatet var at store skarer av syke mennesker flokket seg rundt ham og forsøkte å røre ved ham.
11 Hver gang de som var besatt av onde ånder fikk øye på Jesus, falt de ned for ham mens de skrek: «Du er Guds Sønn!»
12 Men han advarte dem strengt at de ikke skulle gjøre ham kjent.

FLERE MEDARBEIDERE KALLES

13 Senere gikk Jesus opp i fjellet og kalte sammen noen som han bad komme og være sammen med ham der, og de kom.
14-15 Så valgte han ut tolv av dem til å være hans faste følgesvenner, og de skulle gå ut og forkynne og drive ut onde ånder.
16-19 Dette er navnene på de tolv han valgte ut: Simon (han gav ham navnet «Peter»), Jakob og Johannes (sønnene til Sebedeus, men Jesus kalte dem «Tordensønnene»), Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob (sønn av Alfeus), Taddeus, Simon (medlem av et politisk parti som gikk inn for å styrte det romerske styre med vold) og Judas Iskariot (som senere forrådte ham).
20 Da han kom tilbake til huset der han oppholdt seg, begynte folk å samles igjen, og snart var det så fullt av besøkende at han ikke engang fikk tid til å spise.
21 Da vennene hans hørte hva som skjedde, kom de for å prøve å få ham med hjem.«Han er jo helt fra seg,» sa de.

DEN EVIGE SYND

22 De jødiske religionslærerne, som nå var kommet fra Jerusalem, sa: «Han er besatt av Satan, de onde ånders konge. Det er derfor de onde åndene er lydige mot ham.»
23 Jesus sammenkalte dem og spurte (idet han brukte ordspråk som de alle forstod): «Hvordan kan Satan kaste ut Satan?
24 Et rike som er i strid med seg selv, vil gå til grunne.
25 Et hjem som er fylt med strid og splid, ødelegger seg selv.
26 Og hvis Satan slåss mot seg selv, hvordan kan han da utrette noe? Han vil aldri kunne overleve.
27 (Satan må bli bundet før de onde åndene kan drives ut), akkurat som en sterk mann må bindes før huset hans kan gjennomsøkes og man kan ta det han eier.
28 Jeg sier dere: All synd kan bli tilgitt, til og med spott mot Faderen,
29 men spott mot den Hellige Ånd kan aldri bli tilgitt. Det er en evig synd.»
30 Han sa dette fordi de sa at han gjorde under ved hjelp av Satans kraft (i stedet for å erkjenne at det var ved den Hellige Ånds kraft).
31-32 Nå kom moren til Jesus og brødrene hans til huset, og de sendte bud inn til ham at han skulle komme ut og snakke med dem. «Din mor og dine brødre er utenfor og vil snakke med deg,» ble det sagt til ham.
33 Han svarte: «Hvem er min mor? Hvem er mine brødre?»
34 Han så på dem som stod omkring ham og sa: «Disse er min mor og mine brødre!
35 Hver den som gjør Guds vilje, er min bror og min søster og min mor.»
© 2018 ERF Medien