Help

En Levende Bok

1 Flere dager senere kom han tilbake til Kapernaum, og nyheten om at han var kommet, spredte seg raskt over hele byen.
2 Snart var huset der han oppholdt seg så fullt av besøkende at det ikke var plass til flere, ikke engang utenfor døren. Han talte Ordet til dem.
3 Fire menn kom med en lam mann på en båre.
4 De kunne ikke komme fram til Jesus på grunn av alt folket, så de gravde seg gjennom leirtaket og firte den syke mannen på båren rett ned foran Jesus.
5 Da Jesus så deres tro, sa han til den syke mannen: «Sønn, dine synder er tilgitt!»
6 Men noen av de jødiske religionslærerne tenkte ved seg selv:
7 «Hva for noe? Dette er gudsbespottelse! Tror han at han er Gud? Det er jo bare Gud som kan tilgi synder.»
8 Jesus leste tankene deres og sa straks til dem: «Hvorfor er dere bekymret for dette?
9 Er det vanskeligere å tilgi synd enn å helbrede?
10-11 For å bevise at jeg, Menneskesønnen, har tilgitt ham hans synder» (nå vendte han seg til den lamme mannen) sier jeg: 'Du er helbredet. Ta båren din og gå hjem!'
12 Mannen før opp, tok båren og banet seg vei gjennom flokken av forskrekkede tilskuere. De priste Gud! «Vi har aldri sett noe slikt som dette før!» utbrøt de alle sammen.
13 Så gikk Jesus ut til strandbredden igjen, og der talte han til skarene som hadde samlet seg rundt ham.
14 Mens han gikk der på stranden, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, som satt i skatteoppkreverboden sin. «Bli med meg,» sa Jesus. «Kom, bli min disippel.»Og Levi kom seg på føttene i en fart og gikk med Jesus.
15 Den kvelden innbød Levi de andre skatteoppkreverne og mange andre beryktede personer til å være hans middagsgjester, slik at de kunne treffe Jesus og disiplene hans. (Det var mange slike mennesker blant dem som fulgte ham.)
16 Men da noen av de eldste så at Jesus spiste sammen med mennesker med så dårlig rykte, sa de til disiplene hans: «Hvordan holder han ut å spise med slikt avskum?»
17 Da Jesus hørte hva de sa, sa han til dem: «Syke mennesker trenger lege, ikke de som er sunne og friske! Jeg er ikke kommet for å be gode mennesker omvende seg, men for å hjelpe dem som trenger hjelp.»

'MANNEN FRA HIMMELEN'

18 Disiplene til Johannes og de jødiske lederne fastet iblant, det vil si, de gikk uten mat for på den måten å kunne konsentrere seg om bønn og gudsliv. En dag kom de til Jesus og spurte hvorfor ikke hans disipler også fastet.
19 Jesus svarte: «Nekter vennene til brudgommen å spise under bryllupsfesten? Skulle de være bedrøvet mens han er hos dem?
20 Men en dag skal han bli tatt fra dem, og da skal de faste.
21 Hvem vil ta et ukrympet tøystykke og lappe et gammelt klesplagg? Hva skjer? Lappen krymper og gjør at hullet blir større enn før.
22 Dere vet også bedre enn å ha ny vin i gamle skinnsekker. De vil jo bare sprekke. Vinen vil gå til spille, og skinnsekkene bli ødelagt. Ny vin krever nye skinnsekker.»
23 En annen gang, da Jesus og disiplene hans gikk over åkrene på en sabbatsdag, begynte disiplene å plukke hveteaks og spise korn.
24 Noen av jødenes ledere sa da til Jesus: «De skulle ikke gjøre det! Det er imot våre lover å høste korn på sabbaten.»
25-26 Men Jesus svarte: «Har dere aldri hørt om den gangen kong David og vennene hans var sultne og gikk inn i Guds hus ? Abjatar var øversteprest dengang ? og spiste det spesielle brødet som bare prestene hadde lov til å spise? Det var også imot loven.
27 Men sabbaten ble til for å hjelpe mennesket, det var ikke mennesket som ble til for sabbatens skyld.
28 Og jeg, Menneskesønnen, har myndighet til å bestemme hva mennesker kan gjøre på sabbatsdagen.»
© 2018 ERF Medien