Help

En Levende Bok

'HAN ER OPPSTANDEN'

1-2 Neste kveld, da sabbaten var over, gikk Maria Magdalena og Salome og Maria, mor til Jakob, ut og kjøpte velluktende salver. Tidlig om morgenen dagen etter, ved soloppgang, tok de dette med seg ut til graven.
3 På veien snakket de om hvordan de skulle få veltet vekk den store steinen fra inngangen.
4 Men da de kom fram, så de at steinen ? en meget tung stein ? allerede var flyttet, og inngangen var åpen.
5 De gikk inn i graven ? og der til høyre satt det en ung mann, kledd i hvitt. Kvinnene ble redde.
6 Men engelen sa: «Vær ikke redde. Ser dere ikke etter Jesus, nasareeren som ble korsfestet? Han er ikke her ? han er stått opp igjen! Se, der lå kroppen hans.
7 Gå nå av sted og si dette til disiplene hans, også til Peter:«Jesus går i forveien for dere til Galilea. Dere vil treffe ham der, akkurat som han sa dere før han døde.»»
8 Kvinnene løp fra graven, skjelvende og undrende og altfor redde til å snakke.
9 Det var tidlig søndag morgen Jesus kom tilbake til livet. Det første mennesket som så ham, var Maria Magdalena ? kvinnen som han hadde drevet sju onde ånder ut av.
10-11 Hun fant disiplene som sørget og gråt og utbrøt at hun hadde sett Jesus og at han levde! Men de trodde henne ikke.
12 Senere samme dag viste han seg for to menn, som gikk fra Jerusalem og ut på landet. Men de kjente ham ikke igjen til å begynne med, for han så annerledes ut.
13 Da de endelig forstod hvem han var, styrtet de tilbake til Jerusalem for å fortelle det til de andre, men ingen trodde på dem.
14 Etter dette viste han seg for de elleve disiplene mens de spiste sammen. Han refset dem for deres vantro ? at de så hardnakket hadde nektet å tro på dem som hadde sett ham etter at han hadde stått opp fra de døde.
15 Jesus sa til dem: «Dere skal gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alle.
16 De som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men de som nekter å tro, skal bli fordømt.
17 Og de som tror, skal bruke min makt til å drive ut onde ånder, og de skal tale nye språk.
18 De skal til og med være i stand til å ta i slanger uten fare, og hvis de drikker noe som er giftig, skal det ikke skade dem. De skal legge sine hender på de syke og helbrede dem.»
19 Da den Herre Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd.
20 Og disiplene gikk ut og forkynte Jesu lære. Herren var med dem og stadfestet det de sa ved tegn og under.
© 2018 ERF Medien