Help

En Levende Bok

DOM ? OG HENRETTELSE

1 Tidlig på morgenen møttes øversteprestene, de eldste og religionslærerne ? hele det høye råd ? for å diskutere neste skritt. De bestemte seg for å sende Jesus under væpnet vakt til Pilatus, den romerske guvernøren.
2 Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?»«Du sier det. Ja,» svarte Jesus.
3-4 Da anklaget øversteprestene ham for mange forbrytelser, og Pilatus spurte ham: «Hvorfor sier du ikke noe? Hva med alle disse anklagene imot deg?»
5 Men Jesus svarte ikke, noe Pilatus var meget forbauset over.
6 Pilatus hadde den skikk å løslate en jødisk fange i påsken hvert år ? en hvilken som helst fange folket bad om.
7 En av fangene på denne tiden var Barabbas. Han var sammen med andre dømt for mord under noen opptøyer.
8 Nå samlet det seg en flokk som gikk til Pilatus og bad ham løslate en fange, slik han pleidde å gjøre.
9 «Hva med 'jødenes konge'?» spurte Pilatus. «Er det han dere vil ha løslatt?»
10 (Pilatus var nemlig klar over at dette var et komplott, støttet av øversteprestene, for de var misunnelige på Jesus.)
11 Men på dette tidspunkt pisket prestene opp stemningen, slik at folk forlangte å få Barabbas løslatt i stedet for Jesus.
12 «Men hvis jeg lar Barabbas slippe fri,» sa Pilatus, «hva skal jeg da gjøre med den mannen som kalles for kongen deres?»
13 De ropte tilbake: «Korsfest ham!»
14 «Men hvorfor?» spurte Pilatus. «Hva galt har han gjort?»De skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!»
15 Pilatus var redd for at det skulle bli oppstand, og dessuten var han ivrig etter å tekkes folket, så han gav dem Barabbas fri. Videre gav han ordre til at Jesus skulle piskes med en svøpe som var innsatt med bly. Så overgav han ham til å korsfestes.
16-17 De romerske soldatene førte Jesus inn i palassets kaserne og sendte bud på vaktstyrken. Så kledde de ham i en purpurkappe og laget en krone av lange, skarpe torner. Den satte de på hodet hans.
18 Så hilste de ham, mens de ropte: «Lenge leve jødenes konge!»
19 Og de slo ham i hodet med en stokk og spyttet på ham og falt på kne for å «tilbe» ham.
20 Da de ble lei av dette, tok de av purpurkappen og kledde på ham hans egne klær igjen, og så førte de ham bort for å korsfestes.
21 Simon fra Kyrene, som nettopp da var kommet inn fra landet, ble tvunget til å bære korset til Jesus. (Simon er far til Aleksander og Rufus.)
22 De førte Jesus til et sted som er kalt Golgata. (Golgata betyr hodeskalle.)
23 De prøvde å gi ham vin, som var blandet med bitre urter for å virke bedøvende, men han ville ikke ha det.
24 Så korsfestet de Jesus ? og de kastet terninger om klærne hans.
25 Det var omkring klokken ni på morgenen korsfestelsen fant sted.
26 En plakat ble festet til korset over Jesu hode, og på den var hans forbrytelse skrevet. Det stod: «Jødenes konge.»
27 To røvere ble også korsfestet denne morgenen, en på hver side av Jesus.
28 Slik ble Skriften oppfylt som sa: «Han ble regnet blant onde mennesker.»
29-30 Folk spottet Jesus da de gikk forbi, og de ristet hånlig på hodet.«Se på ham nå!» ropte de. «Så du kan ødelegge templet og bygge det opp igjen på tre dager! Hvis du er så mektig, så frels deg selv og kom ned fra korset.»
31 Øversteprestene og andre religiøse ledere stod også der og drev ap med Jesus.«Han er ganske dyktig til å 'frelse' andre,» sa de, «men han kan ikke frelse seg selv!»
32 «Hei der, Messias!» ropte de til ham. «Du 'Israels konge'! Stig ned fra korset nå, så skal vi tro på deg!»Selv de to røverne som hang døende sammen med ham, spottet ham.
33 Ved tolvtiden ble det mørkt over hele landet, og dette mørket varte til klokken tre på ettermiddagen.
34 Da ropte Jesus med høy røst: «Eli, Eli, lama sabaktani?» («Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»)
35 Noen av dem som stod der, trodde at han ropte på profeten Elia.
36 En mann løp og hentet en svamp, som han fylte med sur vin, og holdt den opp til Jesus på en stang.«La oss se om Elia kommer og tar ham ned!» sa han.
37 Så ropte Jesus igjen med høy røst og utåndet.
38 Og forhenget i templet revnet fra øverst til nederst.
39 Da den romerske offiseren, som stod ved siden av korset, så hvordan han utåndet, utbrøt han: «I sannhet, denne var Guds Sønn!»
40 Noen kvinner stod på avstand og så på ? Maria Magdalena, Maria (mor til Jakob den yngre og Joses), Salome og noen andre.
41 De og mange andre galileiske kvinner, som var i hans følge, hadde tjent ham da han var i Galilea, og de var blitt med ham til Jerusalem.
42-43 Alt dette hendte dagen før sabbaten. Sent denne ettermiddagen tok Josef fra Arimatea, et ansett medlem av den jødiske høyesterett (en mann som personlig ventet med iver på Guds rike) mot til seg og gikk til Pilatus og bad om å få kroppen til Jesus.
44 Pilatus kunne ikke tro at Jesus allerede var død, så han sendte bud etter den romerske offiseren som hadde kommandoen og spurte ham.
45 Offiseren kunne bekrefte at Jesus var død. Pilatus sa til Josef at han kunne få legemet.
46 Josef kjøpte et stort linlaken. Han tok kroppen til Jesus ned fra korset, svøpte det i lakenet og la det i en grav som var hogd ut i fjellet. En stein ble veltet for inngangen.
47 Maria Magdalena og Maria, mor til Jesus, så hvor han ble lagt.
© 2018 ERF Medien