Help

En Levende Bok

JESUS SER INN I FRAMTIDEN

1 Da Jesus forlot templet den dagen, sa en av disiplene: «Lærer, disse bygningene er så vakre! Se på de fine steinene i murene.»
2 Jesus svarte: «Ja, se! En dag skal det ikke bli igjen en stein som skal ligge på en annen. Alt skal legges i ruiner.»
3-4 Mens han satt på Oljeberget med utsikt mot templet, ble Peter, Jakob, Johannes og Andreas alene med ham, og de spurte: «Når skal alt dette med templet skje? Vil det bli varslet på forhånd?»
5 Jesus gav dem et fyldig svar: «La ingen vill-lede dere.
6 Mange vil komme og erklære at de er Messias, og de vil føre mange vill.
7 Det skal bryte ut kriger nær og fjernt, men dette er heller ikke tegnet på at endens tid er kommet.
8 For nasjoner og riker vil erklære krig mot hverandre. Det skal være jordskjelv i mange land og hungersnød og opprør. Alt dette er bare begynnelsen.
9 Men når disse tingene begynner å skje, må dere være på vakt! For dere vil være i stor fare. Dere vil bli trukket for domsstolene, og dere vil bli slått i synagogene og anklaget foran guvernører og konger, fordi dere er mine etterfølgere. Da har dere mulighet til å vitne for dem.
10 Evangeliet må bli kunngjort i hver eneste nasjon, før de siste dager kommer.
11 Men når dere blir arrestert og står for retten, så vær ikke bekymret for hva dere skal si til forsvar. Si bare det som Gud gir dere å si. Det er ikke dere som skal tale, men den Hellige Ånd.
12 Brødre kommer til å forråde hverandre til døden. Fedre skal forråde sine egne barn. Barn skal forråde sine foreldre, så de blir drept.
13 Og alle skal hate dere fordi dere er mine. Men alle som holder ut til slutt, uten å fornekte meg, skal bli frelst.
14 Når dere ser «den ødeleggende styggedom» stå i templet ? leser, legg merke til dette! ? så må dere flykte til fjellene i Judea, om dere er i stand til det.
15-16 Skynd dere! Hvis dere er på hustaket, så gå ikke ned i huset igjen. Hvis dere er ute på åkrene, så gå ikke hjem for å hente penger eller klær.
17 Stakkars de kvinner som går med barn i de dager, og også de mødrene som har diebarn!
18 Be at flukten ikke må skje om vinteren.
19 For i de dager vil det bli redsler som det aldri før har vært maken til. Og aldri mer skal slike ting komme til og skje.
20 Hvis ikke Herren selv hadde forkortet denne tiden, ville ingen på jorden overleve. Men på grunn av de utvalgte vil han forkorte den.
21 Hvis noen sier til dere: 'Dette er Messias,' eller: 'Han der er det,' så bry dere ikke om det.
22 Det skal nemlig komme mange falske Messiaser og falske profeter. De skal gjøre utrolige mirakler, som bedrar til og med Guds egne barn, om det er mulig.
23 Ta dere i vare! Jeg har advart dere!
24 Etter at trengslen er over, vil solen bli formørket, og månen vil ikke skinne.
25 Stjernene faller og himmelkreftene rokkes.
26 Da skal hele menneskeheten se meg, Menneskesønnen, komme i skyene med kraft og herlighet.
27 Og jeg vil sende ut englene for å samle mine utvalgte fra hele verden ? fra de ytterste ender av jorden og himmelen.
28 Legg merke til fikentreet og lær av det. Når det kommer sevje i grenene og bladene begynner å sprette, så vet dere at våren er kommet.
29 Og når dere ser at de tingene jeg har fortalt om, begynner å skje, kan dere være sikre på at min gjenkomst er nær, at jeg er like for døren.
30 Denne slekten skal ikke forgå før alt dette er skjedd.
31 Himmel og jord skal forsvinne, men mine ord står fast til evig tid.
32 Men ingen, ikke engang englene i himmelen, heller ikke jeg selv, vet dagen eller timen da disse tingene skal skje. Det er bare Faderen som vet det.
33 Og siden dere ikke vet når det vil skje, så vær våkne. Vær på vakt (for min gjenkomst).
34 Mitt komme kan sammenlignes med en mann som drog på reise til et annet land. Han planla det de ansatte skulle gjøre mens han var borte, og han bad dørvokteren holde utkikk etter ham, på den tiden han var ventet tilbake.
35 Hold skarp utkikk! Dere vet jo ikke når jeg kommer, om det blir om kvelden, ved midnattstid, tidlig ved daggry eller senere på morgenen. La meg ikke finne dere sovende. Hold utkikk etter meg! Dette er mitt budskap til dere og til alle andre.»
© 2018 ERF Medien