Help

En Levende Bok

JESUS BRUKER BILDER

1 Her er noen av de historiene Jesus fortalte:«En mann plantet en vingård og bygde en mur rundt den. Han gravde også en grop for å presse saften ut av vindruene, og han bygde et vakttårn. Så forpaktet han ut gården og drog selv på reise til et fjernt land.
2 Da høsttiden kom, sendte han en av mennene sine for å hente hans del av avlingen.
3 Men forpakterne slo mannen og sendte ham tomhendt tilbake.
4 Eieren sendte da en annen av tjenerne sine. Han fikk samme behandling, bare enda verre, for han ble stygt skadet.
5 Den neste han sendte ble drept, og senere ble andre enten slått eller drept, til
6 det bare var én igjen ? hans eneste sønn. Bonden sendte sønnen sin til vingården og tenkte at de i alle fall ville vise ham respekt.
7 Men da forpakterne så at han kom, sa de: 'Det er han som skal overta gården når faren dør. Kom igjen, la oss drepe ham ? så blir gården vår!'
8 Så grep de ham og myrdet ham og kastet liket ut av vingården.
9 Hva tror dere eieren vil gjøre når han får høre hva som har hendt? Han vil komme og drepe dem alle sammen, og senere vil han selvfølgelig leie ut vingården til andre.
10 Husker dere ikke at dere har lest dette verset i Skriftene: 'Hjørnesteinen ? den viktigste steinen i hele bygningen ? har bygningsmennene vraket!
11 Dette er Herrens gjerning, og det er underlig å se det'.»

DE FORSØKER Å LURE JESUS

12 De jødiske lederne ville arrestere Jesus der og da fordi han hadde fortalt denne historien. De skjønte at han siktet til dem ? de var de onde forpakterne. Men de var redde for å røre ham, for det kunne bli opptøyer. Derfor forlot de ham og gikk.
13 I stedet sendte de noen andre for å snakke med ham og forsøke å få ham til å si noe de kunne arrestere ham for.
14 «Lærer,» sa disse spionene, «vi vet at du taler sannheten uten frykt! Du lar deg ikke påvirke av menneskers meninger og ønsker, men sier det Gud vil at du skal si. Si oss nå, er det rett å betale skatt til Roma eller ikke?»
15 Jesus skjønte at dette var list og sa: «Vis meg en mynt, så skal jeg svare dere.»
16 Da de hadde levert ham mynten, spurte Jesus: «Hva slags bilde og hvilken tittel er det på denne mynten?» De svarte: «Keiserens.»
17 «Vel,» sa han, «hvis det er hans, så gi den til ham. Men alt som tilhører Gud, må gis til Gud!» De klødde seg i hodet over dette svaret.
18 Da kom sadduseerne fram ? en gruppe som sier at det ikke er noen oppstandelse. De spurte slik:
19 «Herre, Moses gav oss en lov om at når en mann dør uten barn, skal mannens bror gifte seg med hans enke og sørge for barn i sin brors navn.
20-22 Vel, nå var det sju brødre, og den eldste giftet seg og døde barnløs. Den andre broren giftet seg da med enken, men snart døde han også uten å etterlate seg barn. Så giftet den tredje broren seg med henne og døde barnløs, og slik holdt de på til alle var døde, og fremdeles var det ingen barn. Som den siste av alle døde kvinnen også.
23 Vi ønsker å få vite: Hvem skal hun være gift med i oppstandelsen. Hun har jo vært gift med dem alle sammen?»
24 Jesus svarte: «Dere kjenner verken Skriftene eller Guds kraft.
25 For når disse sju brødrene og kvinnen står opp fra de døde, kommer de ikke til å gifte seg ? de blir som englene.
26 Om det vil bli noen oppstandelse ? dere lurer kanske på det også ? har dere aldri lest i Andre Mosebok om Moses og den brennende busken? Gud sa til Moses: 'Jeg er Abrahams Gud, og jeg er Isaks Gud, og jeg er Jakobs Gud.'
27 Han ville jo aldri ha sagt det hvis disse mennene var døde. Dere er jo helt på villspor. Gud er ikke en Gud for døde men for de levende.»
28 En av religionslærerne som hadde lyttet til diskusjonen, måtte innrømme at Jesus hadde svart godt. Derfor spurte han: «Hvilket bud er det viktigste av alle?»
29 Jesus svarte: «Det som sier: 'Hør, Israel! Herren, vår Gud er én, og han er den eneste Gud.
30 Og du skal elske ham av hele ditt hjerte og din sjel og ditt sinn og din kraft.'
31 Det andre er: 'Du må elske andre like mye som deg selv.' Ingen bud er større enn disse.»
32 Religionslæreren svarte: «Herre, du har sagt et sant ord ved å si at det bare er én Gud og ingen andre.
33 Og jeg vet at det er mye viktigere å elske ham av hele mitt hjerte, min forstand og min kraft, og å elske andre som meg selv, enn å komme med alle slags offer på alteret i templet.»
34 Jesus var klar over at denne mannen forstod hva det gjaldt og sa: «Du er ikke langt fra Guds rike.» Etter det var det ingen som våget å stille ham flere spørsmål.
35 Senere, da Jesus lærte folket på tempelområdet, stilte han dem dette spørsmålet:«Hvorfor hevder lærerne deres at Messias må være en etterkommer av kong David?
36 David selv sa jo ? og den Hellige Ånd talte gjennom ham da han sa det: ? 'Gud sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.'
37 David kalte ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn?»Folket likte måten Jesus underviste på, og de lyttet til ham med stor interesse.
38 Her er flere eksempler på Jesu lære:«Ta dere i vare for religionslærerne! De elsker nemlig å gå i klær som vitner om rikdom og lærdom, og de vil at alle skal bøye seg for dem når de går over torget.
39 De elsker å sitte på de beste plassene i synagogen og ved æresplassene når det er selskap.
40 Men de lurer huset fra enker og ber lange bønner bare for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.»
41 Så gikk Jesus bort til pengekistene i templet og satte seg og så på at folk la penger der. Noen av de rike la ned mange penger.
42 Da kom det en fattig enke og la en øre i kisten.
43 Jesus kalte disiplene til seg og sa: «Den fattige enken har gitt mer enn alle de rike mennene til sammen! De gav nemlig litt av sin overflod, mens hun gav sin siste øre.»
© 2018 ERF Medien