Help

En Levende Bok

INNTOGET I JERUSALEM

1 Da de nærmet seg Betfage og Betania i utkanten av Jerusalem og kom til Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene i forveien.
2 «Gå inn i landsbyen der borte,» sa han til dem. «Med det samme dere kommer inn i den, vil dere få se et føll som står bundet og som ennå ikke noe menneske har ridd på. Løs det og før det hit.
3 Hvis noen spør hva dere gjør, så si bare: 'Vår mester trenger det, og han vil snart levere det tilbake'.»
4-5 De to mennene gikk av sted og fant føllet som sto bundet utenfor et hus. Da de holdt på å løse det, spurte noen av de som stod der: «Hva er det dere gjør, løser dere føllet?»
6 De sa det Jesus hadde bedt dem si, og mennene mente at det var i orden.
7 Så ble føllet ført til Jesus. Disiplene kastet kappene sine over ryggen på det, så Jesus kunne sette seg opp.
8 Mange i flokken bredte klærne sine ut på veien, mens andre strødde løvgrener, som de hadde hentet ute på markene.
9 Jesus var midt i følget. Det var en stor flokk både foran ham og bak ham, og alle ropte: «Lenge leve kongen!» «Velsignet er han som kommer i Herrens navn!»
10 «Velsignet er det rike han kommer med, vår far, Davids rike!» ... «Gud bevare kongen!»
11 Så drog Jesus inn i Jerusalem og gikk inn i templet. Han så nøye på alt som var der, og så gikk han igjen ? for nå var det sent på ettermiddagen. Han gikk ut til Betania med de tolv disiplene.
12 Neste morgen, da de forlot Betania, ble Jesus sulten.
13 Et lite stykke borte la han merke til et fikentre ? fullt av blader. Han gikk bort for å se om han kunne finne noen fikener på det. Men nei, det var bare blader. Det var for tidlig i sesongen til at det kunne være frukt på det.
14 Da sa Jesus til treet: «Du skal aldri mer bære frukt!» Disiplene hørte at han sa dette.
15 Da de kom til Jerusalem, gikk han til templet og begynte å drive ut kjøpmennene og kundene deres. Han veltet bordene til pengevekslerne og stolene til dem som solgte duer.
16 Han stanset alle, så ingen fikk komme inn med varene sine.
17 Og Jesus sa til dem: «Det er skrevet i Skriftene: 'Mitt tempel skal være et bønnested for alle folk', men dere har gjort det til en røverhule.»
18 Da øversteprestene, og andre jødiske ledere, hørte hva Jesus hadde gjort, begynte de å planlegge hvordan de best skulle kvitte seg med ham. Men de var redd folket, for det var mange som var blitt begeistret for Jesus og det han lærte.
19 Om kvelden forlot Jesus og disiplene byen.
20 Neste morgen, da de passerte fikentreet som han hadde forbannet, så de at det hadde visnet fra roten av.
21 Da husket Peter hva Jesus hadde sagt til treet dagen i forveien, og utbrøt: «Se, lærer! Fikentreet som du forbannet, har visnet!»
22-23 Til svar sa Jesus til disiplene: «Hvis dere bare tror på Gud, skal dere kunne si til Oljeberget: 'Løft deg og fall i Middelhavet', og det vil gå slik som dere har sagt. Alt som kreves, er at dere virkelig tror og ikke tviler!
24 Hør på meg! Dere kan be om hva som helst. Tro bare at dere har fått det, og det skal være deres!
25 Men når dere ber, må dere først tilgi dem dere bærer nag til, slik at deres Far i himmelen kan tilgi dere de syndene dere har gjort.»
26-28 Nå var de kommet til Jerusalem igjen. Mens Jesus gikk rundt på tempelområdet, kom øversteprestene og de eldste bort til ham og sa: «Hva er det som går for seg her? Hvem gav deg myndighet til å drive vekk kjøpmennene?»
29 Jesus svarte: «Jeg skal fortelle dere det hvis dere vil svare meg på et spørsmål.
30 Hva med døperen Johannes? Var han sendt av Gud eller ikke? Svar meg!»
31 De samtalte seg imellom. «Hvis vi svarer at Gud sendte ham, så vil han si: 'Vel, hvorfor tok dere ikke imot ham?'
32 Men hvis vi sier at det ikke var Gud som sendte ham, så vil folk lage bråk.» (For alle trodde bestemt at Johannes var en profet.)
33 Derfor sa de: «Vi kan ikke svare på det. Vi vet ikke.»Da svarte Jesus: «Da vil heller ikke jeg svare på det dere har spurt om!»
© 2018 ERF Medien