Help

En Levende Bok

HERRE OVER SABBATEN

1 En sabbat gikk Jesus og disiplene hans gjennom en kornåker. De var sultne, og disiplene plukket noen aks som de gned ut i hendene og spiste.
2 Da protesterte fariseerne: «Dette er ulovlig! Disiplene dine høster korn, men det er forbudt på sabbaten. Det er imot jødisk lov.»
3 Jesus svarte slik: «Leser ikke dere Skriftene? Husker dere ikke hva kong David og mennene hans gjorde da de var sultne?
4 David gikk inn i templet og hentet skuebrødene, ? de som bare prestene hadde lov å spise. Både David og mennene hans spiste av dem.»
5 Med myndig stemme fortsatte Jesus: «Jeg er herre, ? også over sabbaten.»
6 En annen sabbat var Jesus i synagogen og underviste. Da kom det en mann med en vanskapt hånd.
7 Fariseerne og lovlærerne var på vakt. Ville Jesus gjøre mannen frisk? Det var jo sabbat, og da hadde ingen lov til å helbrede de syke. Fariseerne ønsket å ta Jesus på fersk gjerning. De ville gjerne finne noe å anklage ham for.
8 Men Jesus forstod så godt hva de tenkte. Han bad mannen komme helt fram slik at alle kunne se ham.
9 Så sa han til alle dem som ønsket å finne noe å kritisere ham for: «Jeg har et spørsmål til dere. Skal vi gjøre det som er godt på sabbaten, ? eller mener dere det er galt? Skal vi redde liv eller skal vi ødelegge liv?»
10 Jesus så seg rundt, ? la merke til alle de spente ansiktene, og så sa han til den syke mannen: «Rekk ut hånden din!» I samme øyeblikk ble mannen frisk.
11 Nå ble fariseerne og de skriftlærde rasende. De begynte å legge planer for hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien.

JESUS VELGER UT TOLV APOSTLER

12 En stund etter at dette var hendt, gikk Jesus opp i fjellet for å be. Han var i bønn til Gud hele natten.
13 Da det ble dag, kalte han sammen alle disiplene. Tolv av dem ble valgt ut til å være apostler. De skulle være ekstra nært knyttet til Jesus.
14-16 De tolv mennene var: Simon (også kalt Peter), Andreas (bror til Simon), Jakob, Johannes, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob (sønn av Alfeus), Simon (også kalt seloten), Judas (sønn av Jakob) og Judas Iskariot (han som forrådte Jesus).
17-18 Da disiplene var kommet ned fra fjellet, ble de stående sammen med Jesus på en stor slette. Mange folk var samlet. Noen hadde fulgt Jesus en god stund allerede, men det var også kommet folk fra hele Judea og Jerusalem. Til og med så langt nord som i Tyrus og Sidon hadde de hørt om ham, og nå var mange kommet for å høre og for å bli helbredet. Jesus drev ut mange onde ånder.
19 Menneskene strømmet til rundt Jesus, for når de tok på ham, strømmet det kraft ut, og de ble friske.
20 Så vendte han seg til disiplene sine og sa: «Så salige dere er som er fattige, for Guds rike er deres!
21 Så salige dere er som nå er sultne, for dere skal bli mette! Så salige dere er som nå gråter, for den tiden kommer da dere skal le av glede!
22 Så salige dere er når andre hater dere og utstøter dere og fornærmer dere og sverter navnet deres fordi dere er mine!
23 Når det skjer, skal dere glede dere! Ja, dere kan hoppe av fryd! Dere har en stor lønn som venter dere i himmelen. Og dere kommer i godt selskap ? de gamle profetene ble også behandlet på denne måten.
24 Da er det annerledes med de rike, for de har sin eneste lykke her nede.
25 De er mette nå, men det ligger en fryktelig hungerstid foran dem. Deres bekymringsløse latter nå betyr sorg da.
26 En stor sorg venter dem som lovprises av folket ? for falske profeter er alltid blitt lovprist.
27 Hør, alle sammen. Elsk deres fiender. Gjør godt imot dem som hater dere.
28 Be om at de som forbanner dere, må bli lykkelige. Bønnfall Gud at han skal velsigne dem som skader dere.
29 Hvis noen slår deg på det ene kinnet, så la ham slå det andre også! Hvis noen forlanger kappen din, så gi ham skjorten også.
30 Gi det du har til hvem som helst som ber deg, og når noe blir tatt fra deg, så strev ikke for å få det tilbake igjen.
31 Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg.
32 Tror dere at dere fortjener belønning fordi dere elsker dem som elsker dere? Til og med de ugudelige gjør det!
33 Og hvis dere gjør godt bare mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Til og med syndere gjør såpass!
34 Og hvis dere låner penger bare til dem som kan betale dere tilbake, hva godt er det i det? Til og med de verste mennesker vil låne ut penger til sine egne når de får dem igjen.
35 Elsk fiendene deres! Gjør godt imot dem! Gi dem lån! Og vær ikke så opptatt av at de ikke betaler tilbake. Da kommer deres lønn i himmelen til å bli meget stor, og dere vil i sannhet være Guds barn, for han er god også mot de utakknemlige og mot dem som er onde.
36 Dere skal være barmhjertige, ? akkurat slik som deres himmelske Far er det.
37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt selv heller. Vær overbærende! Da vil andre være overbærende mot dere også.
38 Gi, så skal dere få! Dere vil få tilbake en gave som er enda mye større enn den dere gav. Dere skal få tilbake i rikt mål, ? slik at det flyter over. Det skal måles opp til dere med det samme målet som dere selv bruker.»
39 Jesus brukte ofte bilder når han talte til folket. En gang sa han det slik: «Kan en blind lede en blind? Da vil han jo falle i grøften og trekke den andre med seg.
40 Hvordan skal en elev kunne vite mer enn læreren sin? Hvis han arbeider flittig kan han kanskje komme til å lære like mye.»
41 «Du skal ikke legge så mye merke til den lille flisen i øyet til broren din,» sa han også. «Du har jo en hel bjelke i ditt eget øye.
42 Hvordan skal du da kunne ta ut flisen hos broren din? Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da kan du klare å hjelpe broren din også.»
43 «Et godt tre vil aldri bære dårlig frukt. Og et dårlig tre kan ikke bære god frukt.
44 Når du ser frukten, skjønner du hva slags tre det er. Det vokser jo ikke fiken på en tornebusk. Eller har du noen gang sett druer vokse på en tornebusk?
45 Et godt menneske gjør gode gjerninger, ? fordi det har et godt hjerte. Et dårlig menneske gjør onde gjerninger. Det som hjertet er fylt av, ? det taler munnen.»
46 «Hvordan kan dere kalle meg Herre når dere slett ikke gjør det jeg ber dere om?
47-48 Den som hører det jeg sier og så prøver å gjøre etter det, er klok og forstandig. Han ligner den mannen som skulle bygge et hus. Mannen gravde dypt i jorden og la grunnmuren på fjell. Da flomvannet kom og brøt mot muren, stod huset like trygt.
49 Den, derimot, som hører det jeg sier men ikke gidder å prøve og gjøre etter det, er ikke særlig forstandig. Han ligner den mannen som bygde huset sitt på sandgrunn. Da flommen kom, raste det sammen.»
© 2018 ERF Medien