Help

En Levende Bok

JESUS VELGER UT DISIPLER

1 En dag talte Jesus ved bredden av Gennesaretsjøen. Store skarer samlet seg rundt ham for å høre det han hadde å si.
2 Ved strandbredden lå det to tomme båter. Fiskerne holdt på å skylle garn.
3 Jesus gikk opp i den båten som Simon Peter eide og bad ham om å skyve båten litt ut fra land. Da kunne folket både se ham og høre ham.
4 Da Jesus var ferdig med å tale, sa han til Simon Peter: «Dra ut på dypt vann. Der vil du få massevis av fisk.»
5 Men Simon Peter trodde ikke på Jesus. «Herre,» svarte han, «vi har strevd i hele natt uten å få en eneste fisk. Men siden du sier det, skal vi prøve en gang til.»
6 Denne gangen ble garnene så fulle at de holdt på å revne.
7 Arbeidskameratene i den andre båten måtte komme og hjelpe dem. Snart var begge båtene så fulle at de holdt på å synke.
8 Da Simon Peter så det som hadde hendt, kastet han seg på knærne foran Jesus og ropte: «Herre, gå fra oss. Jeg er en stor synder og kan ikke være i nærheten av deg.»
9 Peter var helt overveldet av det som hadde hendt.
10 Det samme var kameratene hans, ? Jakob og Johannes. De var begge sønnene til Sebedeus.Jesus så på dem og sa: «Dere skal ikke være bekymret. Fra nå av skal dere fiske mennesker!»
11 Da rodde de båtene sine til land og fulgte Jesus videre.

MANGE MENNESKER BLIR FRISKE

12 En dag Jesus talte i en av byene i området, kom det en spedalsk mann til ham. Han var hardt angrepet av sykdommen. Straks han så Jesus, kastet han seg ned og la ansiktet mot jorden:«Herre, vil du gjøre meg frisk? Jeg vet at du kan!»
13 Jesus rakte ut hånden og rørte ved mannen. «Selvfølgelig vil jeg gjøre deg frisk,» smilte han. I samme øyeblikk var mannen helbredet.
14 Jesus bad ham om å gå til den jødiske presten og vise seg fram. Ingen måtte enda få vite om det som hadde hendt. Så fortsatte Jesus: «Bær fram det offeret Moseloven har bestemt for alle som er blitt renset for sykdommen. Da vil alle forstå at du er blitt frisk.»
15 Men ryktet om Jesus spredte seg raskt, og fra alle kanter kom folk strømmende. Noen ville høre det Jesus hadde å si, ? andre ville bli kvitt alle plagene sine.
16 Ofte måtte Jesus trekke seg tilbake til ødemarken for å få stillhet og tid til å be.
17 En dag Jesus holdt på å undervise folket, var det kommet noen fariseere og lovlærere for å høre på ham. (De kom fra hver eneste landsby i Galilea og Judea og fra Jerusalem.) Guds kraft var over Jesus, og han helbredet mange syke.
18-19 Da kom noen bærende med en lam mann. Han lå på en båre. De forsøkte å komme fram til Jesus, men det var helt umulig på grunn av alle menneskene. Da gikk mennene opp på taket. De fjernet noen av taksteinene, og båren ble senket ned rett foran Jesus.
20 Jesus skjønnte at mennene hadde en sterk tro. Han så på den lamme mannen og sa: «Venn! Syndene dine er tilgitt!»
21 «Hvem i all verden tror denne mannen at han er?» murret fariseerne og lovlærerne. «Dette er jo ren gudsbespottelse. Det er bare Gud som kan tilgi synder.»
22 Jesus skjønte hva de tenkte, og han spurte dem:
23 Hvorfor er dette gudsbespottelse? Hva tror dere det er lettest å si: Dine synder er tilgitt! eller ta sengen din og gå?
24 Jeg har myndighet til å tilgi synder. Det vil dere forstå når dere ser at denne mannen blir frisk. Så snudde han seg mot mannen og sa: «Stå opp! Ta båren din og gå hjem.»
25 Mannen kom seg straks på bena. Alle så at han var blitt frisk. Han tok opp båren og begynte på hjemveien mens han takket og priste Gud.
26 Alle som hadde sett det som hendte, var slått av undring. De priste Gud, og gang på gang sa de til hverandre: «I dag har vi sett underlige ting.»
27 Da Jesus litt senere skulle forlate byen, fikk han øye på en skatteoppkrever som satt i tollboden. Mannen het Levi, og Jesus sa til ham: «Kom og følg med meg. Jeg vil at du skal bli min disippel.»
28 Levi forlot alt og fulgte Jesus.
29 Like etter holdt Levi et stort selskap i huset sitt. Jesus var hedersgjest. Mange av arbeidskameratene til Levi var til stede på denne festen.

«FORSTÅSEGPÅERENE»

30 Fariseerne og lovlærerne klaget til Jesus. De kunne ikke forstå at han ville spise sammen slike folk. De var jo beryktet.
31 Jesus svarte dem: «Det er de syke som har bruk for lege, ? ikke de friske.
32 Jeg er kommet for å gi tilgivelse til dem som ser at de trenger det. Jeg kan ikke bruke tiden min til slike som syns de er mer enn bra nok.»
33 Men fariseerne og lovlærerne gav seg ikke. «Både disiplene til Johannes og våre disipler faster og ber,» fortalte de. «Dine disipler både spiser og drikker. Hvordan kan det henge sammen?»
34 Enda en gang måtte Jesus forklare: «Har dere noen gang sett lykkelige mennesker faste? Går bryllupsgjestene uten mat så lenge brudgommen er der?
35 Det kommer andre tider enn de vi har nå, ? tider da også mine disipler kommer til å faste. En dag kommer jeg til å bli tatt fra dem.»
36 Jesus brukte et bilde for å forklare folket hva han mente. «Ingen syr et tøystykke som ikke er krympet på et gammelt plagg. Da rives jo det nye tøystykket i filler, og hele plagget blir like ubrukelig som det var.
37 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. Da vil jo vinen sprenge sekkene og alt kommer ut.
38 Ny vin må fylles i nye skinnsekker.
39 Ingen som har smakt på gammel vin, vil ha den som er ny. Han vil si at den gamle er best.»
© 2018 ERF Medien