Help

En Levende Bok

JESUS BLIR FRISTET

1-2 Da Jesus gikk videre etter at han var blitt døpt i elven Jordan, var han fylt av den Hellige Ånd. Han ble ført ut i ødemarken, og der var han i førti dager. Jesus spiste ingen ting denne tiden, og han ble sulten. Da kom djevelen og fristet ham.
3 «Hvis du er Guds Sønn,» sa han, «kan du vel si til denne steinen at den skal bli til et brød.»
4 Men selv om Jesus var sulten, svarte han: «Det står skrevet i Skriftene at det er ting i livet som er mye viktigere enn brød.»
5 Da tok Satan Jesus med seg opp på et høyt fjell. I løpet av et øyeblikk fikk han se alle verdens riker,
6-7 og djevelen sa til ham: «All denne herligheten skal bli din, og du skal herske over alle disse rikene hvis du bare faller på kne og tilber meg. Jeg kan gi alt det du ser her, til den jeg vil.»
8 Men enda en gang stod Jesus imot fristelsen. «Det står skrevet at Gud er den eneste du skal tilbe,» svarte han.
9-11 Nå tok Satan Jesus med opp på ett av tempeltakene og utfordret ham: «Hvis du virkelig er Guds Sønn, kan du vel hoppe ut herfra. Gud vil sikkert sende noen engler som beskytter deg, slik at du ikke blir knust mot steinene der nede. Det står jo i Skriftene at de skal bære deg på hendene.»
12 «Ja, det står det. Men det står noe annet også,» svarte Jesus. «Du skal ikke sette Gud på prøve.»
13 Da djevelen var ferdig med å friste Jesus, holdt han seg borte fra ham for en stund.

JESUS TAR FATT PÅ OPPDRAGET SITT

14 Nå vendte Jesus tilbake til Galilea, ? fylt av den Hellige Ånd.
15 Han ble snart kjent i hele distriktet på grunn av de fine talene han holdt i synagogene, og alle snakket vel om ham.
16 Da Jesus en lørdag kom til Nasaret, den landsbyen han var vokst opp i, gikk han til synagogen slik han pleide.
17 Han reiste seg for å lese fra Skriftene og fikk boken til profeten Jesaja. Jesus åpnet bokrullen der det står skrevet:
18-19 «Herrens Ånd er over meg. Han har bedt meg forkynne de gode nyhetene for de fattige. Han har sendt meg for å fortelle at fanger skal bli satt fri og at blinde skal få se. Alle som er undertrykt skal bli befridd fra sine undertrykkere, og Gud vil velsigne dem som kommer til ham.»
20 Da Jesus var ferdig med å lese, lukket han boken og gav den til tjeneren. Alle stirret spendt på ham. Ville han si noe mer?
21 «I dag er disse ordene oppfylt,» slo Jesus fast.
22 Alle som var i synagogen, undret seg over de herlige ordene Jesus hadde sagt. «Hvordan kan dette være mulig?» spurte de hverandre. «Er han ikke sønnen til Josef?»
23 Da Jesus så hvor forundret de var, fortsatte han å tale til dem: «Dere tenker kanskje på ordtaket: 'Lege ? leg deg selv.' Og nå syns dere at jeg skal gjøre de samme undere her i Nasaret som jeg har gjort i Kapernaum.
24 Men jeg kan forsikre dere om at ingen blir profet på sitt eget hjemsted.
25-26 Husker dere hvordan profeten Elia gjorde et under for å hjelpe enken i Sarepta? Hun var en fremmed, ? fra landet Sidon. Men det var jo mange jødiske enker som trengte hjelp også. Det hadde ikke regnet på tre og et halvt år, og folk sultet. Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem.
27 Dere har nok hørt om Naaman også. Han var syrisk hærfører og ble helbredet av profeten Elisa. Men det var jo mange spedalske blant jødene også.»
28 Da folket i synagogen hørte hva Jesus sa, ble de rasende.
29 De grep fatt i ham og drog ham med seg ut av byen. Nasaret var bygd på et fjell, og nå ble Jesus drevet helt ut på kanten av stupet. Den rasende folkemengden ville styrte ham utfor.
30 Men Jesus gikk rett gjennom flokken og forlot dem.
31 Nå vendte han tilbake til Kapernaum, en by i Galilea. Hver lørdag gikk han til synagogen og underviste folket.
32 Også her undret de seg over den myndigheten Jesus talte med. De forstod at han virkelig kjente sannheten.
33 En dag Jesus underviste i synagogen, begynte en mann å rope til ham. Han var besatt av en ond ånd og satte i å skrike:
34 «Forsvinn! Vi vil ikke ha noe med deg å gjøre, du Jesus fra Nasaret. Du er bare kommet for å ødelegge. Jeg vet hvem du er. Du er Guds Hellige Sønn.»
35 Men Jesus avbrøt ham: «Vær stille!» Så befalte han at den onde ånden skulle komme ut. Mannen ble kastet i golvet, men ånden forsvant uten å skade ham mer.
36 Folket undret seg. «Til og med de onde åndene er lydige mot ham,» nikket de til hverandre.
37 Ryktet om alt det Jesus gjorde spredte seg fort over hele landsdelen.
38 Da Jesus var ferdig i synagogen, gikk han til huset til Simon Peter. Svigermoren hans hadde høy feber og var alvorlig syk. «Kan du ikke gjøre henne frisk igjen?» Alle flokket seg rundt Jesus.
39 Jesus gikk bort til sengen hennes og befalte at feberen skulle forsvinne ut av kroppen. Kvinnen ble straks feberfri, og hun stod opp og laget mat til dem.
40 Da solen gikk ned, strømmet folk fra hele landsbygden til huset der Jesus var. De bragte med seg mennesker med mange forskjellige sykdommer. Da Jesus la hendene på dem, ble de helbredet alle sammen.
41 Mange av dem var besatt av onde ånder, men Jesus satte dem i frihet. Da åndene forlot de stakkars menneskene, ropte de: «Du er Guds Sønn.» Men Jesus forlangte at de skulle tie stille.
42 Tidlig neste morgen gikk Jesus ut i ørkenen. Folket lette etter ham alle steder. Da de endelig fant ham, tryglet de ham om at han ikke måtte forlate dem. Alle ønsket at Jesus skulle bli i Kapernaum.
43 Men han forklarte: «Jeg må fortelle nyheten om Guds rike andre steder også. Det er jo derfor jeg er kommet.»
44 Og Jesus reiste rundt i synagogene i hele Judea for å fortelle de gode nyhetene om Guds rike.
© 2018 ERF Medien