Hjelp

En Levende Bok

JESUS LEVER

1 Meget tidlig søndag morgen tok kvinnene de velluktende salvene med seg til graven.
2 Da så de at den veldige steinen som dekket inngangen, var rullet til side.
3 De gikk inn ? men Jesu legeme var borte.
4 Forundret forsøkte de å tenke etter hva som kunne ha skjedd. Plutselig kom to menn kledd i skinnende drakter, til syne for dem.
5 Kvinnene ble skrekkslagne og bøyde seg dypt.Så spurte mennene: «Hvorfor ser dere i en grav etter en som er i live?
6-7 Han er ikke her. Han lever! Husker dere ikke hva han sa til dere der i Galilea ? at Messias måtte overgis i onde menneskers makt og bli korsfestet, men at han skulle stå opp igjen den tredje dagen?»
8 Da husket kvinnene det,
9 og de løp tilbake til Jerusalem for å fortelle disiplene og alle andre dette som var hendt.
10 (Kvinnene som gikk til graven, var Maria Magdalena og Johanna og Maria, Jakobs mor, og flere andre.)
11 Men historien hørtes ut som et eventyr for mennene ? de trodde den ikke.
12 Likevel løp Peter til graven for å se. Han bøyde seg og kikket inn, og da så han linklærne som lå der. Han gikk hjem igjen og undret seg over hva som kunne ha hendt.
13 Den samme dagen var to av disiplene på vei til landsbyen Emmaus. Den lå elleve kilometer fra Jerusalem.
14 Mens de gikk, snakket de om Jesu død.
15 Da kom plutselig Jesus og begynte å gå sammen med dem.
16 Men Gud sørget for at de ikke kjente ham igjen.
17 «Dere later til å være sterkt opptatt av et eller annet,» sa Jesus. «Hva er det dere er så bekymret for?»De stoppet brått, og mismotet stod malt i ansiktene deres.
18 En av dem, Kleopas, svarte: «Du må være det eneste menneske i Jerusalem som ikke har hørt om alt det fryktelige som er skjedd.»
19 «Hva er det da?» spurte Jesus.«Det er dette med Jesus, mannen fra Nasaret,» sa de. «Han var en profet, som gjorde utrolige mirakler, og en mektig lærer, som var høyt aktet av både Gud og mennesker.
20 Men prestene og våre religiøse ledere arresterte ham og overgav ham til de romerske myndighetene for at han skulle bli dømt til døden. De korsfestet ham.
21 Vi trodde han var den herlige Messias og at han var kommet for å redde Israel.
22-23 Nå har noen av kvinnene, som også trodde på ham, vært ved graven. De påstår at de har møtt noen engler som fortalte at Jesus var vekket til live igjen. Kroppen hans var ikke i graven!
24 Noen av mennene løp også ut for å se. Ganske riktig, ? kroppen til Jesus var borte.»
25 Da sa Jesus til dem: «Dere skjønner ingenting! Dere synes det er vanskelig å tro alt det som profetene har skrevet i Skriftene.
26 Ble det ikke klart forutsagt av profetene at Messias skulle lide alt dette før han gikk inn til sin herlighet?»
27 Så siterte Jesus for dem avsnitt etter avsnitt fra profetenes skrifter. Han begynte med Første Mosebok og fortsatte gjennom Skriftene, mens han forklarte hva avsnittene betydde og hva de sa om ham.
28 Nå var de i nærheten av Emmaus, og Jesus ville fortsette.
29 De bad ham å bli natten over hos dem, ettersom det var blitt så sent. Han gikk da med dem hjem.
30 Da de satte seg for å spise, bad Jesus om Guds velsignelse over maten. Så tok han et stykke brød og brøt det og gav dem å spise.
31 Da var det plutselig som om øynene deres ble åpnet, og de kjente ham igjen. I samme øyeblikk forsvant han.
32 De begynte å fortelle hverandre hvordan hjertene deres var blitt varme mens han forklarte Skriftene da de gikk på veien.
33-34 Ikke lenge etter var de på vei til Jerusalem igjen, der disiplene og andre av Jesu etterfølgere hilste dem med disse ordene: «Herren er virkelig stått opp! Han har vist seg for Peter!»
35 Da fortalte de to fra Emmaus om hvordan Jesus hadde åpenbart seg for dem mens de gikk på veien og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.
36 Mens de satt og snakket om dette, stod Jesus selv plutselig iblant dem.
37 Men hele flokken ble fryktelig redde og trodde de så et spøkelse.
38 «Hvorfor er dere så redde?» spurte Jesus. «Hvorfor tviler dere på at det virkelig er meg?
39 Se på hendene mine! Se på føttene mine! Dere kan se at det er meg. Rør ved meg og bli overbevist om at jeg ikke er noe spøkelse. Spøkelser har ikke kropp slik dere ser at jeg har!»
40 Mens han snakket, holdt han hendene ut for dem, så de kunne se merkene etter naglene, og han viste dem sårene på føttene.
41 Fremdeles stod disiplene ubesluttsomme, fylt med både glede og tvil.Da spurte Jesus dem: «Har dere noe å spise her?»
42 De gav ham et stykke stekt fisk,
43 og han spiste dette mens de så på.
44 Så sa han: «Husker dere ikke hva jeg fortalte dere da jeg var hos dere ? at alt det som er skrevet om meg av Moses og profetene og i Salmene måtte gå i oppfyllelse?»
45 Jesus åpnet disiplenes tanke og forstand, slik at de virkelig kunne forstå det som stod i Skriftene.
46 Og han sa: «Ja, det var skrevet for lenge siden at Messias måtte lide og dø og stå opp igjen fra de døde på den tredje dag,
47 og at dette budskapet skulle bli ført fra Jerusalem til alle nasjoner: Alle som vender seg til meg, får tilgivelse for sine synder.
48 Dere har nå sett at disse profetiene er gått i oppfyllelse.
49 Nå vil jeg sende den Hellige Ånd over dere, akkurat som min Far har lovt. Begynn ikke å fortelle dette til andre ennå ? bli her i byen til den Hellige Ånd kommer og fyller dere med kraft fra himmelen.»
50 Så fulgte Jesus dem på veien utover mot Betania og løftet hendene sine mot himmelen og velsignet dem.
51 Mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen.
52 Disiplene tilbad ham og vendte tilbake til Jerusalem, fylt med stor glede,
53 og de var stadig i templet og priste Gud.
© 2017 ERF Medien